Siirry sisältöön
Uutinen 21.10.2019

Luonnon ihmeet kiinnostavat Pohjoismaiden matkailussa – sauna ja järvet erottavat Suomen naapureista

Kansainvälinen kiinnostus Pohjoismaiden matkailua kohtaan lisääntyi viime vuonna viidenneksellä, kun kysyntää mitataan kansainvälisten internethakujen määrällä. Suomea koskevia, ulkomaisia matkailuaiheisia internethakuja tehtiin viime vuonna 3,8 miljoonaa, ja kasvua edellisvuoteen kertyi 12 prosenttia.

Kaikkiaan Pohjoismaita (Suomi, Ruotsi, Norja, Tanska ja Islanti) koskevia hakuja tehtiin kymmenkertainen määrä, 38,9 miljoonaa. Pohjoismainen matkailu kiinnostaa kansainvälistä yleisöä siis yhä enenevässä määrin, ja Suomi saa siitä osansa.

Luonto on heti yleisten matkailuaiheisten hakujen jälkeen suosituin teema, jota Pohjoismaista haetaan. Erityisesti revontulet ja muut pohjoisen luonnon ihmeet – kuten Norjan vuonot ja Islannin tulivuoret – kiinnostavat kansainvälistä matkailijaa.

Revontulet ja camping trendaavat Pohjoismaissa

Suomen osalta suosituimmat haut ovat niin ikään revontuliaiheisia. Viime vuonna Suomea koskevia revontulihakuja tehtiin noin 300 000, kasvua edellisvuoteen tuli liki 20 prosenttia. Emme kuitenkaan ole pohjoisten tulten ykkössoihdunkantajia, sillä Islannin ja Norjan revontulet kirvoittivat yhteensä yli kuusinkertaisen määrän hakuja verrattuna Suomeen. Erityisesti Japanin markkinoilla Suomen revontulilla on kuitenkin oma paikkansa. Suomea koskevia revontuliaiheisia hakuja tehdään Japanin jälkeen seuraavaksi eniten USA:ssa ja Saksassa, ja hakujen määrä on molemmissa maissa noussut vuodessa noin 30 prosentilla.

Camping on toinen iso, nouseva trendi pohjoismaisessa matkailukysynnässä, mikä näkyy selvänä kasvuna hakumäärissä. Hakuja tehtiin viime vuonna liki 2 miljoonaa, ja kasvua tuli 41 prosenttia. Camping on pohjoismaisittain kolmanneksi haetuin aihe. Suomessa camping on vielä sijalla 12 suosituimpien hakujen joukossa, mutta kasvua kertyi yli 50 prosenttia. Suomea koskevia camping-hakuja tehtiin eniten Venäjällä ja Saksassa.

Sauna ja järvet sen sijaan ovat Suomen top 10 hakujen joukossa teemoja, jotka erottavat meidät muista Pohjoismaista ja jotka kansainvälinen nettikansa liittää nimenomaan Suomen matkailuun. Saunahakujen määrä lisääntyi 16 prosentilla ja järvihaut jopa 52 prosentilla viime vuonna. Japanilaiset olivat saunoista eniten kiinnostuneita. Järviin liittyviä hakuja tehtiin eniten Ranskassa.

Syksyllä haetaan talviteemoja

Kaikkia Pohjoismaita koskevia matkailuaiheisia hakuja tehtiin syksyllä (syys-marraskuussa) lähes 9 miljoonaa, joista noin joka kymmenes koski Suomea. Suomen matkailun digitaalinen kysyntä jakautuu eri vuodenaikojen määrittämien neljän matkailusesongin osalta siten, että talvisesonkina (joulu-helmikuussa) tehdään eniten hakuja, ja kysynnän määrä lisääntyy syksyllä talvea kohti mentäessä. Syyssesonkina Suomea koskevia hakuja tehtiin viime vuonna lähes miljoona, mikä oli noin neljännes koko vuoden hauista. Eniten hakuja tekivät järjestyksessä venäläiset, japanilaiset, saksalaiset, amerikkalaiset ja britit. Japanilaisten haut lisääntyivät edellissyksystä huimat 42 prosenttia.

Suomen osalta eniten haetut syksyn teemat koskivat samoja aiheita kuin talvisesonkinakin: revontulia, saunoja ja lasi-igluja sekä yleisesti matkailua Suomessa. Iglu-haut vähenivät selvästi edellissyksystä, jolloin niistä uutisoitiin tavanomaista enemmän, mutta lähes kaikki muut aiheet kiinnostivat viime vuonna edellisvuotta enemmän – erityisesti lisääntyivät revontulihaut ja suhteellisesti järvi- sekä metsäaiheiset haut.

Lähde: Digital Demand