Siirry sisältöön
Uutinen 22.11.2019

Luonto- ja kulttuuriarvot korostuvat Järvi-Suomen matkailussa

Kuva: Marjaana Tasala

Wild Taiga Kuhmo-Suomussalmi on mukana Visit Finlandin Sustainable Travel Finland -ohjelman pilotointivaiheessa. Miten vastuullisuus näkyy järvisuomalaisten matkailun arjessa ja mitkä ovat seuraavat askeleet?

1. Destinaatio: Wild Taiga Kuhmo-Suomussalmi, Järvi-Suomen suuralue

2. Miten vastuullisuus näkyy arjessanne:

Tiedotamme alueen yrityksiä vastuullisuusasioista ja yrityksille on myös järjestetty laatukoulutusta. Wild Taigan yritysten toiminnassa vastuullisuus näkyy vahvasti, luonto- ja kulttuuriarvojen korostaminen on yhteistä kaikille toimijoille. Alueen tuotetarjonnassa on mm. paljon moottoroimattomia aktiviteetteja ja safareja. Yritykset myös käyttävät paljon paikallisia tuotteita ja hyödyntävät lähiruokaa. Yritysten välinen yhteistyö on tiivistä ja verkostoituminen paikallisten yhteistyökumppaneiden kanssa on pitkällä.

3. Miten kerrotte asiakkaillenne vastuullisuudestanne:

Kerromme vastuullisuudesta muun viestinnän ohessa sosiaalisessa mediassa, sähköisessä uutiskirjeessä ja nettisivuillamme. Vastuullisuusnäkökulma nousee myös automaattisesti tuomalla esiin vastuullisesti toimivien yritysten tuotteita. Sellaisilla yrityksillä, joilla on esim. ympäristösertifikaatti, se toimii viestinnän tukena. Paikan päällä yrityksissä viestinnän keinot vaihtelevat – esimerkiksi hotellin aamupalapöydässä kerrotaan paikallisista tuotteista tai jokaiselle asiakkaalle annetaan uudelleentäytettävä pullo vettä varten.

4. Mitkä asiat ovat haastavimpia muuttaa omassa toiminnassanne:

Wild Taigan toiminta on pääosin myynti- ja markkinointitoimenpiteitä – tällä hetkellä haastavaa on ehkä tuoda vastuullisuusnäkökulma monipuolisemmin ja vielä tehokkaammin esille viestinnässä, ja osaltaan myös sitouttaa alueen pienimpiä yrityksiä yhteisiin toimintoihin. Yrityksillä puolestaan on kaikilla omanlaisensa haasteet.

5. Mitä vastuullisuusasiaa aiotte kehittää seuraavaksi:

Pyrimme kehittämään viestintää monipuolisemmaksi vastuullisuusasioiden osalta, muistaa kertoa myös pienemmistä konkreettisista asioista, joita me suomalaiset usein pidämme itsestäänselvyytenä. Tarkoituksena on myös tuoda aihetta näkyvämmäksi nettisivuillamme, esim. laatimalla aiheeseen liittyvä osio sivustolle. Aiomme myös jatkaa alueen yritysten kannustamista mukaan STF-polulle, jota jokainen yritys kulkee omaan tahtiinsa.

6. Millaiset ovat kokemuksenne Sustainable Travel Finland –pilottiohjelmasta, onko STF -ohjelma osaltaan edistänyt vastuullisuustyötä alueellanne:

Olemme saaneet paljon uutta ja ajankohtaista tietoa vastuullisuuteen ja sen eri näkökulmiin liittyen sekä hyviä vinkkejä käytännön toimenpiteisiin. STF-ohjelma ja sen tarjoamat työkalut auttavat tekemään vastuullisuustyötä systemaattisemmin, tahtotila pitkäjänteiseen kehittämiseen on vahvistunut. Ohjelman kautta toteutettu koulutus toimi kannustavana ”alkusysäyksenä” osalle yrityksistä – alueelta löytyy monia vastuullisuuden edelläkävijäyrityksiä, mutta nyt myös uudet yritykset ovat ryhtyneet tarkastelemaan aihetta uudella ja monipuolisemmalla tavalla.

Tutustu Wild Taigan toimintaan verkossa ja Linkedinissä.