Siirry sisältöön
Uutinen 04.11.2019

Napapiirillä tarjoillaan vastuullista lähiruokaa ja istutetaan puita

Kuva: Visit Finland

SantaPark Arctic World on mukana Visit Finlandin Sustainable Travel Finland -ohjelman pilotointivaiheessa. Miten vastuullisuus näkyy rovaniemeläisen yrityksen arjessa ja mitkä ovat seuraavat askeleet?

1. Yritys: SantaPark Arctic World, Rovaniemi, Lapin suuralue

2. Miten vastuullisuus näkyy arjessanne:

Vastuullisuus on ollut luonnollinen osa yrityksemme toimintaa alusta alkaen. Suosimme kiertotaloutta, ja esimerkiksi Arctic TreeHouse Hotelissa on käytössä maalämpö. Olemme asentaneet useaan lokaatioomme aurinkopaneelit, ja olemme yksi ensimmäisistä hotelleista, jotka hyödyntävät aurinkoenergiaa. Olemme mukana kansallisessa energiatehokkuussopimuksessa, ja ohjaamme toimintaamme YK:n 2030-agendan tavoitteisiin peilaten. Tavoitteemme ovat linjassa Suomen yhteiskuntasitoumuksen kanssa.

Olemme ylpeitä juuristamme Napapiirillä. Suosimme ensisijaisesti paikallisia toimijoita, tarjoilemme vieraillemme lähiruokaa, arvostamme lappilasta käsityötä ja jaamme lappilaisia tarinoita ja perinteitä eteenpäin vieraillemme. Teemme yhteistyötä paikallisten oppilaitosten ja muiden toimijoiden kanssa kehittääksemme paikallista osaamista sekä Lapin matkailun tunnettuutta maailmalla.

Otamme tasa-arvon toteutumisen huomioon toiminnassamme. Syrjimättömyys ja yhdenvertaisuus ovat yrityksessämme keskeisiä arvoja. Panostamme työnhyvinvointiin ja työturvallisuuteen, sekä tietysti hyvään johtamiseen.

Meillä on Green Key -sertifikaatti ja olemme liittyneet valtakunnalliseen energiatehokkuussopimukseen.

Kannamme kortemme kekoon ympäristön hyväksi myös koko tiimimme voimin; olemme viettäneet yhteisiä virkistyspäiviä esimerkiksi keräämällä roskia teiden varsilta sekä istuttamalla puita ympäröivään luontoon.

3. Miten kerrotte asiakkaillenne vastuullisuudestanne:

Tuomme esiin vastuullisuuden periaatteita asiakaspolun kaikissa vaiheissa. Ulkoisessa viestinnässämme kestävä kehitys on yhtenä perusperiaatteenamme; puhumme toiminnastamme arktisen luonnon säilymisen hyväksi sekä konkreettisista teoista, joita jokainen voi ympäristön hyväksi tehdä. Paikan päällä Napapiirillä viestimme vieraillemme vastuullisuudesta kasvotusten palvelutilanteissa, hotellihuoneissa esimerkiksi esitteiden ja infolappusten välityksellä, sekä ottamalla vastuullisuuden osaksi ohjelmiamme tarinallistamisen muodossa. Tarjoamme vieraillemme runsaasti mahdollisuuksia oppia aiheesta lisää sekä osallistua vastuulliseen toimintaan.

4. Mitkä asiat ovat haastavimpia muuttaa omassa toiminnassanne:

Koimme haasteeksi oikeanlaisen ja relevantin tiedon saannin ja keräämisen, sillä toiminnan kehittäminen edellyttää ympäristöraportointia faktaperusteisen tiedon pohjalta. Oikeiden mittareiden löytäminen on ollut meille merkittävä kehitysaskel tällä saralla.

5. Mitä vastuullisuusasiaa aiotte kehittää seuraavaksi:

Edistämme kiertotaloutta kaikessa toiminnassamme. Kehitämme toimintojamme liittyen jakamiseen, kierrätykseen, energiatehokkuuteen, sekä siirtymiseen pois kertakäyttökulttuurista. Olemme aloittaneet panostuksen hankinta- ja toimitusketjujen vastuulliseen kehittämiseen yhdessä tavaran- ja palveluntuottajien kanssa. Fokuksemme on paikallisissa toimijoissa. Jatkamme investointejamme energiatehokkuuteen, ja pidämme vastuullisuuden osana tuotekehitystämme.

6. Millaiset ovat kokemuksenne Sustainable Travel Finland -pilottiohjelmasta, onko STF-ohjelma osaltaan edistänyt vastuullisuustyötä alueellanne:

Olemme onneksemme edenneet jo pitkälle oman vastuullisuutemme kehittämisessä. Ohjelmaan osallistuminen on tarjonnut toimintaamme hyvää struktuuria. Samaten tämä on ollut hieno tapa herätellä yhteistyökumppaneitamme ja alihankkijoitamme mukaan kestävään toimintaan; tämä tarjoaa myös heille uusia toimintatapoja.

7. Mitä odotatte Sustainable Travel Finland -kokonaisuudelta:

Toivomme, että Sustainable Travel Finlandin myötä Suomen maa- ja matkailubrändi kehittyy yhä enemmän kestävän kehityksen arvojen pohjalle. Odotamme myös, että kokonaisuus tarjoaa pk-yrityksille apua kestävän kehityksen polkujen kehittämiseen.

 

Tutustu Arctic TreeHousen environmental policyyn.

Lue artikkeli Arctic TreeHousen Green Key -merkistä.

Arctic TreeHousen vastuullisuusuutisia voi seurata myös sosiaalisessa mediassa.