Siirry sisältöön
Uutinen 06.11.2019

Porvoon kaupunkistrategiassakin painotetaan vastuullisuutta

Kuva: Julia Kivelä

Porvoo on mukana Visit Finlandin Sustainable Travel Finland -ohjelman pilotointivaiheessa. Miten vastuullisuus näkyy Porvoon alueella arjessa ja mitkä ovat seuraavat askeleet?

1. Yritys: Visit Porvoo, Helsingin suuralue sekä Saariston suuralue

2. Miten vastuullisuus näkyy arjessanne:

Osallistamme porvoolaisia matkailuyrittäjiä erilaisten tilaisuuksien ja koulutusten avulla. Tuomme esille vastuullisuutta ja kestäviä elämäntapoja myös viestinnässämme – niin kaupunkilaisille, yrityksille kuin matkailijoillekin. Omassa markkinointiyksikön toimistossamme kierrätämme lähes kaiken, satsaamme vastuullisiin yritys- ja asiakaslahjoihin ja käytämme paikallisia toimijoita aina kun voimme (painotalosta puuseppiin). Porvoolaisista yrityksistä vastuullisesti toimiva ja eko-sertifikaatin omaava yritys on mm. Haikon kartano, joka panostaa mm. ekologisiin lämmitysmenetelmiin (merilämpö), kierrätykseen, ruokahävikin vähentämiseen. Monet yritykset panostavat vastuulliseen toimintaan, mutta eivät vain vielä osaa kertoa siitä (paikalliset tuotteet, käsityö, työvoima, lähiruoka). Tapahtuma- ja kongressikeskus Taidetehtaalla on Joutsenmerkki ja paikan kestävyyttä kehitetään jatkuvasti. Ympäristövastuuviestintää kaupungin osalta hoitaa tehtävään nimetty kestävän kehityksen asiantuntija Sanna Päivärinta.

3. Miten kerrotte asiakkaillenne vastuullisuudestanne:

Porvoon kaupunkistrategia 2030 ja sitä tukeva ”ilmasto-ohjelma” painottaa vastuullisuutta, kestävää arkea, kiertotaloutta – tavoitteenamme on olla hiilineutraali kaupunki vuoteen 2030 mennessä ja tästä viestimme mahdollisimman paljon kaikille kohderyhmillemme. Somemarkkinoinnissa, uutiskirjeissä, verkkosivuillamme – kaikki tukevat vastuullisuusviestintäämme. Kierrätys- ja kestävät lahjat (esim. kassit) – kerromme myös näistä aina, kun saamme tilaisuuden. Asiakkaitamme ovat niin paikalliset yritykset ja asukkaat kuin matkailijat ja matkanjärjestäjät. Kaikille viestimme eri kärjellä, kulmalla ja eri kanavissa – sanoma on kuitenkin sama.

4. Mitkä asiat ovat haastavimpia muuttaa omassa toiminnassanne:

Porvoon markkinointiyksikkö tekee jo todella paljon, mutta kaikki Porvoon kaupungin työntekijät tulisi saada ”samaan veneeseen” niin, että vastuullisuus jalkautuu kaikkeen arjessa – aina työntekijöiden pikkujoulujen ja muiden suurten tapahtumien ruokatarjoilusta toimistojen ja toimipisteiden kierrätykseen ja muihin ekologisiin valintoihin.

5. Mitä vastuullisuusasiaa aiotte kehittää seuraavaksi:

Saada kaikki yritykset ymmärtämään miten tärkeää on toimia yhdessä ja heidän muistaa viestiä omasta, vastuullisesta toiminnastaan rohkeammin ja ylpeämmin. Yritämme saada mahdollisimman monta heistä mukaan STF-ohjelmaan – tämä on tärkeintä. Porvoon kaupunki tulee myös satsaamaan enenevässä määrin kaupunkilaisten ”vastuulliseen arkeen” – kestävän liikunnan kampanjoista ilmastotyöhön liittyviin asioihin.

6. Millaiset ovat kokemuksenne Sustainable Travel Finland –pilottiohjelmasta, onko STF -ohjelma osaltaan edistänyt vastuullisuustyötä alueellanne:

STF-koulutus ja materiaalit ovat helpottaneet vastuullisuudesta viestimistä alueemme matkailuyrityksille. Toivomme, että online-alusta aukeasi pian ja STF-viestintä kehittyisi vielä selkeämmäksi ja helpommin ”paketoitavaksi”.

7. Mitä odotatte Sustainable Travel Finland -kokonaisuudelta:

Odotamme, että STF-verkosto kasvaa entisestään ja tämän myötä tärkeä asia tulee tutuksi yhä useammalle, laskien rimaa vastuullisuudesta viestimisessä ja asioiden tärkeysjärjestykseen saattamisessa.


Lue lisää Porvoosta.