Siirry sisältöön
Uutinen 01.11.2019

Raumalla vastuullinen matkailu painottuu sosiokulttuuriseen vastuuseen

Rauma on mukana Visit Finlandin Sustainable Travel Finland -ohjelman pilotointivaiheessa. Miten vastuullisuus näkyy rannikon alueella arjessa ja mitkä ovat seuraavat askeleet?

1. Destinaatio: Rauma, rannikon ja saariston suuralue

2. Miten vastuullisuus näkyy arjessanne:

Raumalla maailmanperintöstatus on vahva pohja ja lähtökohta matkailulle ja se määrittää myös arkipäivän työtä. Meillä vastuullisuus painottuu sosiokulttuuriseen vastuuseen, joka käytännössä näkyy paikallisuuden huomioimisena ja esille nostamisena.

Teemme ympäri vuoden yhteistyötä paikallisten yrittäjien kanssa ja esimerkiksi joka kesä julkaisemme yhteistyössä yrittäjäyhdistyksen kanssa matkailijoille suunnatun Vanhan Rauman karttaesitteen, jossa on nostettu esille paikalliset palvelut sekä paikallisten taiteilijoiden ja käsityöläisten työhuoneet ja ateljeet.

Matkailuneuvonnassa arkea on suositella kävijöille Vanhan Rauman pääkohteita ja -reittejä sekä samalla myös kertoa siellä sijaitsevien talojen olevan tavallisten ihmisten koteja, joiden pihoihin ei kutsumatta saa astua.

3. Miten kerrotte asiakkaillenne vastuullisuudestanne:

Syksyn 2019 aikana työstämme vuoden 2020 markkinointimateriaalia ja sisällytämme vastuullisuusteemaa kaikkiin uusiin sekä uudistettuihin materiaaleihin ja toimenpiteisiin. Korostamme matkanjärjestäjille suunnatuissa tuotteissa vastuullisuusteemaa.

4. Mitkä asiat ovat haastavimpia muuttaa omassa toiminnassanne:

Haastavinta destinaatiotasolla on saada mahdollisimman moni yritys mukaan systemaattiseen vastuullisen matkailun kehittämistyöhön. Vastuullisuutta ei vielä kaikkialla nähdä kokonaisuutena, vaan usein sen ajatellaan olevan pelkästään ekologisuutta ja vihreitä valintoja. Yritykset toki toimivat yhä enemmän kestävällä tavalla, mutta Sustainable Travel Finland -valmennukseen lähtemällä tulisi huomioiduiksi kaikki kestävyyden ulottuvuudet ja samalla koko kohde kehittyisi kokonaisvaltaisesti.

5. Mitä vastuullisuusasiaa aiotte kehittää seuraavaksi:

Vuoden 2020 alussa tulemme ottamaan käyttöön paikallisten matkailutuotteiden verkkokaupan, jossa myytävien tuotteiden tulee olla paikallisia/kotimaisia, paikallisesti tuotettuja sekä suomeksi että englanniksi. Verkkokaupan tavoitteena on tarjota myyntialusta yksittäisille pienille tuottajille, kerätä tuotteet yhteen paikkaan helposti saataville, lisätä tarjontaa kv-matkailijoille sekä kasvattaa matkailun taloudellista vaikuttavuutta. Verkkokaupan avulla myös ne yritykset, joilla ei ole mahdollisuutta sertifioida itseään pääsevät mukaan vastuullisuustyöhön.

Myös vastuullisuusviestintään pitää kiinnittää entistä enemmän huomiota sekä laajentaa STF-yritysverkostoa.

6. Millaiset ovat kokemuksenne Sustainable Travel Finland –pilottiohjelmasta, onko STF -ohjelma osaltaan edistänyt vastuullisuustyötä alueella:

STF-ohjelma on edistänyt vastuullisuustyötä Raumalla ja sen myötä matkailuala on hienosti mukana koko kaupungin kiertotalouden ja kestävän kehityksen teemoissa.

Pääsimme kunnolla vauhtiin STF-pilottityössä vasta kesäsesongin päätyttyä. Ensimmäisenä järjestimme paikallisille matkailuyrittäjille vastuullisuusteemaisen illan, jonka tavoitteena oli herätellä osallistujia aiheeseen ja saada heidät innostumaan STF-valmennuksesta. Ilta oli menestys ja teema kiinnosti monia matkailualan eri toimijoita. Suosittelemme lämpimästi järjestämään aiheesta avoimia tilaisuuksia, jossa kerrotaan faktat ja vastuullisuuden monet ulottuvuudet innostavalla, positiivisella ja käytännönläheisellä tavalla.

Seuraamme mielenkiinnolla, miten matkailuala oma kohteemme mukaan lukien kehittyy kestävällä tavalla. Toivottavasti erityisesti vastuullisuudesta viestiminen lisääntyy – meillä Suomessa toimitaan jo todella kestävällä tavalla monessa asiassa. Se pitää muistaa kertoa myös kansainvälisille matkailijoille!

Lue lisää Sustainable Travel Finland -ohjelmasta.