Siirry sisältöön
Uutinen 20.12.2019

Saamelaisenemmistöisellä Utsjoella korostuu sosio-kulttuurinen vastuullisuus matkailussa

Kuva: Harri Tarvainen

Utsjoki on mukana Visit Finlandin Sustainable Travel Finland -ohjelman pilotointivaiheessa. Miten vastuullisuus näkyy pohjoisen matkailun arjessa ja mitkä ovat seuraavat askeleet?

1. Destinaatio: Utsjoki, Lapin suuralue

2. Miten vastuullisuus näkyy arjessanne:
Alueen matkailubrändi Explore Utsjoki Lapland on uudistettu vuoden 2019 aikana ja sen toteutti lappilainen Kota Collective. Uudistuksen keskiössä on ollut työn toteuttaminen kestävästi ja kulttuurisensitiivisesti. Työssä ovat olleet mukana kaikki Utsjoen kylät, molemmat alueen paliskunnat sekä alueen yrittäjäjärjestöt. Paikalliset ja matkailijat osallistettiin työhön kysymällä heiltä verkossa, mikä tekee Suomen pohjoisimmasta alueesta ainutlaatuisen. Lähtökohtana oli, että brändin täytyy saada paikallisten hyväksyntä. Tämän vuoksi esimerkiksi emme voineet puhua alueella olevan koskemattomia erämaita, koska paikallisille alueet ovat kulttuuriympäristöä, jossa työskennellään ja missä arki tapahtuu.

3. Miten kerrotte asiakkaillenne vastuullisuudestanne:

Brändiuudistuksesta tiedotettiin some-kanavissa, sähköpostilistoilla ja lehdistötiedotteella. Nettisivuille on tulossa myös lyhyt info asiasta ja tulevaisuudessa toivottavasti päästään tekemään enemmänkin sisältöjä (lisätietoa alla).

4. Mitkä asiat ovat haastavimpia muuttaa omassa toiminnassanne:

Koska Utsjoen kunta on asukasmäärältä pieni ja pitkien välimatkojen päässä, on alue pysynyt hyvin ainutlaatuisena. Utsjoki on myös Suomen ainoa saamelaisenemmistöinen kunta. Matkailumäärien kasvu alueella luo kasvavaa painetta ympäristön lisäksi myös sosio-kulttuuriseen ympäristöön. Miten kasvavat matkailijamäärät tulevat vaikuttamaan paikallisiin? Miten huomioidaan saamelaisen kulttuurin säilyminen alueella? Miten kulttuuria voidaan tuoda esille matkailijoille kestävästi? Miten matkailijavirtoja ohjataan, että matkailun haitta esimerkiksi poronhoidolle olisi mahdollisimman pieni?

Mitä muutoksia matkailijamäärien kasvu alueella tuo tullessaan? Miten toteuttaa esimerkiksi kierrätys yrityksissä, jos lajittelu ei jätehuollon kannalta ole aina mahdollista? Miten minimoida kuljetusten ympäristöhaitat? Suurin osa matkailijoista tulee alueelle lentäen, voisiko tätä hiilijalan jälkeä jotenkin kompensoida? Matkailuyrittäjillä on myös alueella kiinnostusta hankkia joku matkailualan ympäristösertifikaatti, mutta sertifikaattien kirjavuus ja kustannukset mietityttävät kovasti.

5. Mitä vastuullisuusasiaa aiotte kehittää seuraavaksi:

Voisi lyhyesti sanoa, että kaikkia – olemme jättäneet hankehakemuksen, jossa huomioidaan kaikki vastuullisuuden eri osiot. Jos hanke ei saa rahoitusta, niin meidän täytyy kehittää jokin toinen tapa lähteä edistämään vastuullisuutta alueella.
Rahoittajalle jätetyn vastuullisen matkailun kehittämishankkeen tavoitteena olisi

  • Edistää kestävää matkailua Utsjoen alueella niin ekologisella, taloudellisella, sosiaalisella kuin kulttuurisella tasolla.
  • Vähentää matkailualan tuottamaa hiilijalanjälkeä Utsjoen alueella. Hankkeessa lisätään alueen matkailu- ja muiden toimijoiden tietoisuutta ja osaamista vähähiiliseen ja kestävään toimintaan liittyen.
  • Varmistaa matkailun kestävä kasvu Utsjoen alueella.
  • Ennaltaehkäistä matkailun aiheuttamia sosio-kulttuurisia haittoja paikalliseen kulttuuriin.
  • Utsjoki tunnetaan yhtenä Suomen vastuullisimmista matkakohteista, ei pelkästään vähähiilisen toimintatavan vuoksi vaan myös sosio-kulttuurisesti vastuullisena alueena.
  • Matkailijoiden näkökulmasta hanke nostaa esiin sen, kuinka alueella on sitouduttu vastuullisen ja kestävän matkailun periaatteisiin. Samalla alueen monimuotoisuus ja paikalliskulttuuri nostetaan paremmin myös matkailijoiden tietoisuuteen.


6. Millaiset ovat kokemuksenne Sustainable Travel Finland -pilottiohjelmasta, onko STF-ohjelma osaltaan edistänyt vastuullisuustyötä alueellanne?

Pilottiohjelman ansiosta vastuullisuutta on selvästi alettu pohtia alueella enemmän. Muuten tulisimme ehkä asiassa pari vuotta ”myöhässä”, kun olisi huomattu jossain vaiheessa mitä muualla tehdään. Alueella on pidetty STF:n ensimmäinen koulutustilaisuus yrittäjille ja yrittäjiltä löytyi selvästi tahtotilaa lähteä edistämään vastuullisuutta myös omassa toiminnassaan.

Lue lisää Sustainable Travel Finland -ohjelmasta.