Siirry sisältöön
Uutinen 19.06.2019

Sustainable Finland Pledge – vastuullisen matkailijan sitoumus

Visit Finland julkaisi vastuullisen matkailijan sitoumuksen Visit Finlandin vuosiseminaarissa Tampereella 11.6.2019. Sitoumus on suunnattu Suomeen suuntaaville ja Suomessa oleskeleville matkailijoille, ja on osa Arktinen Kestävä Matkailudestinaatio -projektin viestintäsuunnitelmaa.

Matkailuteollisuus on Suomessa toimialana samaa kokoluokkaa kuin maa-, metsä- ja kalatalous yhteensä, ja puolitoista kertaa suurempi kuin elintarviketeollisuus. Tämän lisäksi matkailu on viime vuosina kasvanut hurjaa vauhtia, ja kasvun on oletettu jatkuvan. Samaa aikaa muun muassa ilmastonmuutos ja työntekijöiden kohtaanto-ongelmat puhuttavat, ja matkailuelinkeino etsiikin ratkaisuja ympärivuotisuudesta ja viipymän pidentämisestä taatakseen alan kestävän kasvun.

Kasvavien matkailijamäärien myötä myös kasvun tuomat potentiaaliset huolet ja epäkohdat ovat alkaneet puhuttaa, etenkin kun meillä Suomessa matkailu kohdistuu usein alueille, joissa matkailijoiden määrä saattaa olla moninkertainen paikallisväestöön verrattuna. Tasapaino matkailijoiden, ympäristön ja paikallisten välillä on tärkeää, jotta matkailu jatkossakin nähdään taloudellisena, paikallista kulttuuria vahvistavana ja työpaikkoja luovana elinkeinona. Samaa aikaa tuo tasapaino takaa matkailijoille vieraanvaraisen, laadukkaan ja aidon kohde-elämyksen.

Visit Finland on monialaisissa työryhmissä ja keskusteluissa koonnut yhteen sidosryhmien kommentteja ja palautetta aiheista, joissa on tullut esille huolta kasvavista matkailijamääristä. Näitä aiheita on ollut muun muassa lisääntynyt roskaaminen, jokamiehen oikeuksien väärinkäyttö ja luvaton valokuvaus, ja keskusteluita lisääntyneistä matkailijavirroista on käyty muun muassa matkailun alueorganisaatioiden, Metsähallituksen ja Saamelaiskäräjien kanssa. Keskusteluista kerätystä materiaalista syntyi lopulta luettelo aiheista, joista haluamme viestiä matkailijoille; aiheita, joihin matkailijoiden tulisi kiinnittää huomioita matkaillessaan Suomessa. Luettelosta muodostui vetoomus, mihin matkailijoita nyt kutsutaan sitoutumaan; Sustainable Finland Pledge.

Yhteisen viestin asialla

Sitoumus oli hiljattain esillä Helsinki-Vantaan lentoasemalla, missä Visit Finland yhdessä Suomen ympäristökeskus SYKEn kanssa muistutti Suomeen saapuvia matkailijoita juomaveden puhtaudesta ja samalla kannusti allekirjoittamaan sitoumuksen. Tässä yhteispohjoismaisessa, vuoden loppuun asti kestävässä ’Rent vatten från kranen – Turn the tap on’ -kampanjassa levitetään tietoa pohjoismaisen hanaveden puhtaudesta ja saatavuudesta turisteille ja paikallisille, ja pyritään vähentämään kertakäyttömuovin käyttöä. Tulevaisuudessa vastuullisten valintojen teko matkailijoiden kelpuudessa helpottuu, kun Visit Finland lanseeraa Sustainable Travel Finland -merkin, jonka avulla kestävän kehityksen mukaisista matkailuyrityksistä ja -alueista pystyy viestimään.

Matkailijat ovat alkaneet tehdä arvopohjaisia valintoja, ja Visit Finland uskookin, että Suomessa jo olevien matkailijoiden lisäksi vetoomus puhuttelee myös niitä matkailijoita jotka etsivät kohteita joissa paikalliset ja ympäristö huomioidaan matkailua kehittäessä. Mutta viestiä ei kukaan voi viedä yksin eteenpäin, ja Visit Finland toivottaakin kaikki suomalaiset tervetulleeksi jakamaan sitoumusta allekirjoittamalla sitoumuksen ja jakamalla viestiä sosiaalisessa mediassa. Allekirjoituksen paluupostina tulevan sitoumuksen voi myös tulostaa ja laittaa esille matkailijoita tavoittelevissa paikoissa.

Sustainable Finland pledge -sitoumus