Siirry sisältöön
Uutinen 18.04.2019

Ulkomailla asuvat tekivät yhteensä 8,5 miljoonaa matkaa Suomeen vuonna 2018

Business Finlandin matkailua edistävän Visit Finland -yksikön teettämästä matkailijatutkimuksesta selviää, että vuonna 2018 ulkomailla asuvat tekivät yhteensä 8,5 miljoonaa matkaa Suomeen, mikä on kolme prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin. Lähialueilta, Venäjältä (35 %), Virosta (10 %) ja Ruotsista (9 %) tehtiin yli puolet Suomeen suuntautuneista matkoista.

Business Finlandin matkailua edistävän Visit Finland -yksikön teettämästä matkailijatutkimuksesta selviää, että vuonna 2018 ulkomailla asuvat tekivät yhteensä 8,5 miljoonaa matkaa Suomeen, mikä on kolme prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin. Lähialueilta, Venäjältä (35 %), Virosta (10 %) ja Ruotsista (9 %) tehtiin yli puolet Suomeen suuntautuneista matkoista. Amerikkalaisten matkat Suomeen lisääntyivät 42 prosenttia ja espanjalaisten matkat jopa 71 prosenttia. Suomi on matkan pääkohde yli 80 prosentille matkailijoista, 35 prosenttia Suomessa käyneistä kävi myös muissa maissa ja luku on kasvamassa. Kiertomatkailu on yleistynyt etenkin kiinalaisilla ja japanilaisilla.

Top 10 Suomessa 2018 vierailleet matkailijat asuinmaan mukaan (muutos %)1. Venäjä 2 977 000 (-5%)
2. Viro 865 000 (-5%)
3. Ruotsi 781 000 (-7%)
4. Kiina 454 000 (5%)
5. Saksa 399 000 (1%)
6. Iso-Britannia 307 000 (-11%)
7. Espanja 217 000 (71%)
8. Ranska 188 000 (26%)
9. Yhdysvallat 180 000 (42%)
10. Japani 178 000 (-5%)

Suomessa yön yli viipyneiden matkailijoiden määrä kasvoi 12 prosenttia edellisvuodesta, kun taas päivämatkat vähenivät 12 prosenttia. Kolmannes kaikista yöpymistä on lomamatkalaisten yöpymisiä (+4%). Vuonna 2018 ensikertalaisten määrä kasvoi merkittävästi, noin 300 000 matkalla (+15%). Suositteluindeksi (NPS) oli vuonna 2018 49, verrattuna edellisvuoden indeksiin 47.

Rahankäyttö

Matkailijat käyttivät rahaa aiempaa enemmän majoituksiin, ravintoloihin ja erilaisiin palveluihin. Ulkomailta saapuneet matkailijat käyttivät Suomessa 3,1 miljardia euroa vuonna 2018, mikä on noin 40 miljoonaa euroa enemmän kuin vuotta aiemmin. Kiinalaiset matkailijat käyttivät eniten rahaa vierailua kohden, noin 910 euroa. Kaikkiaan ulkomaiset matkailijat toivat Suomeen viime vuonna 4,6 miljardia euroa vientiin rinnastettavaa matkailutuloa.

Matkailijaa kohden eniten rahaa käyttivät kiinalaiset (910 €) venäläisten kulutuksen jäädessä vajaaseen 200 euroon vierailua kohden. Keskimäärin matkailija käyttää Suomessa 358 euroa matkaa kohden, kun ennakkokulut (ennakkoon maksetut majoitukset, autovuokrat, pääsymaksut yms.) lasketaan mukaan.Top 10 Rahankäyttö asuinmaan mukaan, miljoonaa Euroa (muutos %)

1. Venäjä 650 (-11%)
2. Kiina 413 (-19%)
3. Saksa 183 (7%)
4. Ruotsi 181 (-27%)
5. Yhdysvallat 124 (63%)
6. Espanja 119 (24%)
7. Iso-Britannia 118 (1%)
8. Viro 108 (-14%)
9. Ranska 103 (6%)
10. Japani 89 (-14%)

Matkailijatutkimusta varten haastateltiin lähes 20 000 ulkomaista matkailijaa vuoden 2018 aikana Suomen raja-asemilla. Tutkimustulosten satunnaisotoksesta johtuva virhemarginaali prosenttiluvuille koko aineistossa, kun puhutaan kaikista matkustajista, on enintään ±0,7 prosenttiyksikköä. Maakohtaisissa tuloksissa otoskoot vaihtelevat 83 ja 8 829 välillä, jolloin maakohtaiset virhemarginaalit ovat noin ±1,0 – 10,8 prosenttiyksikköä. Matkailijatutkimuksen toteutti TAK Oy.

Lähde: Visit Finlandin matkailijatutkimus 2018 (Tutkimus-ja analysointikeskus TAK Oy)