Siirry sisältöön
Uutinen 31.10.2019

Vastuullisuus näkyy Ruka-Kuusamon arjessa läpileikkaavasti

Kuva: Harri Tarvainen

Ruka-Kuusamo on mukana Visit Finlandin Sustainable Travel Finland -ohjelman pilotointivaiheessa. Miten vastuullisuus näkyy alueella arjessa ja mitkä ovat seuraavat askeleet?

1. Destinaatio: Ruka-Kuusamo, Lapin suuralue

2. Miten vastuullisuus näkyy arjessanne:

Vastuullisuus näkyy arjessamme läpileikkaavasti, meillä on mm. hiilineutraali lentoasema, hiilineutraali hiihtokeskus, ympäristösertifioitu liikennöitsijä ja lisäksi suuri joukko yrityksiä, jotka panostavat omaan kestävyystyöhönsä. Vastuullisuus on mainittuna myös matkailustrategiassamme sekä myynti- ja markkinointitoimenpiteissä.

3. Miten kerrotte asiakkaillenne vastuullisuudestanne:

Verkkosivujemme vastuullisuussivulla. Lisäksi luonnon monimuotoisuudesta ja kunnioittamisesta puhutaan ohjelmapalveluiden aikana ja majoituskohteissa on käytössä ohjeista asiakkaiden kestävän toiminnan lisäämiseksi. Kuusamon kaupungilla on käynnissä työ jätteiden sekä saha- ja meijerisivuvirtojen uudelleen hyödyntämiseksi.

4. Mitkä asiat ovat haastavimpia muuttaa omassa toiminnassanne:

Liikennöitsijöiden tyhjäkäynti sekä biodieselin saaminen Kuusamoon/käyttöönotto, pienten yritysten innostaminen mukaan, jotka tällä hetkellä tekevät pääasiassa kotimaan kauppaa.

5. Mitä vastuullisuusasiaa aiotte kehittää seuraavaksi:

Perustaa alueen työryhmän ja tehdä yrityksille kyselyn sertifikaateista, jonka jälkeen heidät kimputetaan sertifikaattikohtaisiin pienryhmiin, joissa työ sertifikaattien hankkimiseksi alkaa. Tämä tuli toiveena Sustainable Travel Finland teemapäivään osallistuneilta yrityksiltä (55 henkeä).

6. Millaiset ovat kokemuksesi Sustainable Travel Finland -pilottiohjelmasta, onko STF -ohjelma osaltaan edistänyt vastuullisuustyötä alueella:

Ehdottomasti, kokemukset ovat olleet erittäin myönteisiä ja ohjelma on jo nyt edistänyt konkreettisesti matkailun kestävyyden eteen tehtäviä toimenpiteitä alueellamme mm. biojätteen keräyksen aloittaminen sekä yritysten tietoisuuden lisääminen. Kokemukset ovat olleet siis erittäin myönteisiä, mutta innolla odotan onlinealustan käyttöönottoa. Mielestäni ohjelma on jo nyt osittain täyttänyt odotuksemme, eli sen kuinka ja millä askelilla kehittää matkakohteesta entistä kestävämpää. Toki kestävyystyö on jatkuvaa, joten toivon että ohjelma antaa alan uusimmat ohjeet vielä 10-vuoden päästäkin. 

Lue lisää Rukan vastuullisuudesta.

Katso video hiihtokeskuksen lumen levittämisen innovaatiosta: