Siirry sisältöön
Uutinen 24.05.2019

Visit Finlandin digipilottiohjelman case Turku

Kuva: Visit Turku

Visit Finlandin matkailun digipilottiohjelman ensimmäiset pilotit ovat olleen käynnissä pian puoli vuotta. Tavoitteena on vetää pilotteja pakettiin kesäkuussa niin, että pääsemme syksyllä aloittamaan skaalausvaiheen ja voimme jakaa parhaita oppeja ja toimintatapoja koko toimialalle mahdollisimman laajasti ja pian.

Visit Turku lähti pilottiohjelmaan mukaan tavoitteenaan kokonaisvaltainen matkansuunnittelupalvelu erityisesti Turun saaristoon, jossa on valtavasti hyödyntämätöntä matkailupotentiaalia, mutta myös useita esteitä esimerkiksi saavutettavuuden osalta. Visit Turun ja Turun Kauppakamarin matkailuvaliokunnan käynnistämän projektin tavoitteena on luoda palvelukokonaisuus, joka palvelee vierailijoita matkan kaikissa vaiheissa inspiroitumisesta ostamiseen ja reittisuunnittelusta kokemusten jakamiseen.

- Työ on osoittautunut juuri niin haastavaksi kuin kunnianhimoinen tavoite antaa odottaa. Kun matkailijalle pyritään tekemään kokonaisvaltaista ratkaisua, on huomioon otettavia asioita valtavasti ja ne rönsyilevät luonnollisesti myös kauas varsinaisesta digikehityksestä. Koska digitaalisuus on muodostunut kovaa vauhtia matkailualallakin uudeksi normaaliksi, täytyy kaikkea vakiintunutta toimintaa tarkastella uudelleen sen kautta. Alueellinen yhteistyö, strategiat sekä organisaatioiden sisäiset toimintamallit ja prosessit ovat nyt kaikki vahvan muutospaineen alla. Digipilotti onkin toiminut erinomaisena herättäjänä ja muutoksen airuena – juuri projektin kautta saatu tieto ja osaaminen ovat rohkaisseet Visit Turun panostamaan kehitystyöhön, sanoo Digital Media Manager Olli Ylioja Visit Turusta.

Digipilottityötä on Visit Turussa tehty koko kevät ja mukana ovat olleet myös Turun saariston muut visit-organisaatiot: Naantali, Kemiönsaari ja Parainen sekä useita alueen matkailualan yrityksiä. Digipilotti onkin ollut oiva tilaisuus myös alueellisen yhteistyön tiivistämiseen, sillä juuri sitä alueellisesti palveleva verkkopalvelu tarvitsee kivijalakseen. Erityisen tärkeänä alueella on pidetty online-ostettavuuden kehittämistä, johon monivaiheisessa ja useamman vuoden kestävässä työssä tullaankin aluksi keskittymään: Visit Turku aloittaa jo ensi syksynä digitaalisen ostettavuuden ja liiketoimintamallin kehitystyön, jonka tavoitteena on luoda uusi verkkokauppa erityisesti FIT-matkailijoiden ja aktiviteettimyynnin tarpeisiin.

Ostettavuuden kehityksen rinnalla käynnistyy myös digipilotin jatkohankkeena matkansuunnittelupalvelun muiden osien kehitys. Tätä kehitystä tullaan tekemään yhdessä Tukholman saariston, Ahvenanmaan ja Turun kaupungin kesken tänä kesänä käynnistettävän mittavan Archipelago Access -hankkeen kautta. Hankkeen on tarkoitus kestää vuoden 2021 kesään saakka, ja sen kokonaisbudjetti on 1,47 miljoonaa euroa, josta digikehitys saa osansa.  Hankkeen kautta ensimmäisenä käynnistetään alueellisen tietovarannon kokoaminen, sillä varantoa tarvitaan pohjaksi käytännössä kaikkien muiden palvelun osa-alueiden kehityksessä. Tietovarantoa lähdetään luonnollisesti rakentamaan yhteistyössä alueen muiden destinaatio-toimijoiden sekä matkailuyritysten kanssa ja mahdollisuuksien mukaan hyödynnetään Visit Finlandin kehitteillä olevaa kansallista tietovarantoratkaisua.

Parhaillaan Turun alueen digipilotissa tehdään palvelun konseptisuunnittelua.

- Visit Turku, Turun saariston muut matkailun alueorganisaatiot sekä osa alueen matkailun veturiyrityksistä ovat olleet suorastaan pilottiohjelmamme mallioppilaita. Sitoutuminen pilottiin ja muun muassa osallistuminen erilaisiin yhteisiin teemapäiviin ja työpajoihin on ollut innokasta ja kiinnostunutta. Pilotin aikana koko alueen kehitystyö toki on vasta saatu alkuun, mutta suunta on ehdottomasti oikea ja yhteistyö jatkuu pilotin jälkeenkin, Digital Development Manager Kaisa Kosonen Business Finlandin Visit Finland -yksiköstä kertoo. 

Lisätietoa matkailun digitaalisesta kehityksestä