Siirry sisältöön
Uutinen 17.04.2019

Yhteispohjoismainen kampanja arktisen alueen eläin- ja kasvikunnan suojelemiseksi vieraslajeilta

Kuva: www.stoparcticaliens.com/

Vieraslajit ovat maailmanlaajuinen uhka luonnon monimuotoisuudelle, ja arktisen alueen kasvit ja eläimet ovat erityisen haavoittuvia niiden vaikutukselle. Vieraslajit voivat levitessään syrjäyttää jopa kokonaan alueen alkuperäiset lajit ja uhata näin koko arktista ekosysteemiä. Suomi, Ruotsi ja Norja ovat käynnistäneet siksi yhdessä viestintäkampanjan, jossa kerrotaan miten vieraslajien kulkeutumista arktiselle alueelle voi välttää muutamin yksinkertaisin keinoin.

Suomen maa- ja metsätalousministeriö, Norjan luonnontutkimuksen instituutti (Norsk institutt for naturforskning, NINA) ja Ruotsin luonnonsuojeluvirasto (Naturvårdsverket i Sverige) ovat käynnistäneet yhteispohjoismaisen kampanjan arkisen alueen eläin- ja kasvikunnan suojelemiseksi vieraslajeilta. Kampanjasivuston lisäksi on julkaistu englanninkielinen, 11 kielelle tekstitetty animaatioelokuva, jota pyritään levittämään laajasti sekä julkaisumaissa että kansainvälisesti. Kohderyhmänä ovat matkailijoiden ja alueen vakituisten asukkaiden ohella myös esimerkiksi tutkijat ja opiskelijat. Elokuvaa on tarkoitus esittää esimerkiksi matkaa tilattaessa, mutta myös matkalla, laivalla ja lentokoneessa, kun lähestytään arktista kohdetta. Yhteistyökumppaneiksi pyritään siksi houkuttelemaan muun muassa risteilynjärjestäjiä, lentoyhtiöitä, matkatoimistoja ja lähetystöjä.

Rahoitus elokuvaan tuli Pohjoismaiden ministerineuvostolta ja Huippuvuorten maaherranvirastolta (Sysselmannen på Svalbard).

Viestintäkampanja toteuttaa osaltaan Arktisen neuvoston ministerikokouksessa vuonna 2017 hyväksyttyä Arktisten alueiden vieraslajistrategiaa.

Lisätietoa kampanjasta maa- ja metsätalousministeriön sivuilta.