Siirry sisältöön
Uutinen 03.05.2019

Yhteiskehittämisellä kohti avoimempaa ja reaaliaikaisempaa jätehuoltoa

Kuva: Lakeuden Etappi

Jätteen käsittelyä haluttiin sujuvoittaa automatisoimalla jätteen vastaanottoa ja kehittämällä varastojen hallintaa reaaliaikaiseksi. Tähän tarkoitukseen soveltuvaa ohjelmistoa ei löytynyt markkinoilta, joten jäteyhtiöt päättivät haastaa yritykset kehitystyöhön. Lakeuden Etappi, Lounais-Suomen Jätehuolto, Pirkanmaan jätehuolto, Rosk’n Roll ja Vestia käynnistivät syksyllä 2018 kehitysprojektin, jonka lopputulos tulee hyödyttämään myös muita jätealan toimijoita.

Viidellä kunnallisella jäteyhtiöllä oli yhteinen tarve kehittää järjestelmiään sekä jätteen käsittelyyn ja asiakkuuksiin että sisäisiin prosesseihin liittyen. Yhteisten tarpeiden myötä edettiin yhteiskehittämisprojektiin, jonka nähtiin hyödyttävän sekä jäteyhtiöitä että toimittajaksi valittua kumppania. Kehitystyön kustannukset voidaan jakaa yhtiöiden kesken ja toimittajalla on mahdollisuus kehittää ratkaisu, joka vastaa paremmin markkinoiden tarpeeseen ja on siten myös nopeammin skaalattavissa.

Hankintamenettelyksi valittiin yhteiskehittämisen ja innovaatiot mahdollistava innovaatiokumppanuus.

- Projekti on nyt edennyt kumppanin valinnasta yhteiskehitysvaiheeseen, kertoo tuotantopäällikkö Ilkka Letonsaari Lakeuden Etapista.  - Tässä projektissa toteutettava Vaaka-varasto järjestelmä tulee toimimaan jäteyhtiöissä erittäin keskeisessä roolissa mahdollistaen muun muassa reaaliaikaisen varas-tonhallinnan ja monipuolisen raportoinnin. Yhtenä tavoitteena on rakentaa helposti hyödynnettävät rajapinnat ja myöhempien tarpeiden mukaan laajennettava tietorakenne.

Kehittämistyötä tehdään yhteistyössä sidosryhmien kanssa siten, että tulevaisuudessa mahdollisimman suuri osa jätteistä hyödynnetään.

- Digitalisaatio ja rajapintaratkaisujen hyödyntäminen parantavat kiertotalouden liiketoimintaedellytyksiä tehokkuuden ja yhteistyön lisääntyessä. Lisäksi hankintaprosessiin osallistuville yrityksille syntyy tuotteistettava ratkaisu, joka voidaan skaalata myös kansainvälisille markkinoille, perustelee Piia Moilanen Business Finlandin innovatiivisten julkisten hankintojen rahoitusta projektiin.

Lisätietoa

Lue lisää Business Finlandin tekoäly- ja alustatalousohjelmasta AI Business.

Business Finlandin Innovatiivisten hankintojen rahoitus on suunnattu julkisille hankintayksiköille, jotka tähtäävät palvelun ja toiminnan uudistamiseen. Rahoitus voi kohdistua innovatiivisen hankinnan suun-nitteluun ja valmisteluun ja ratkaisun yhteiskehittämiseen. Tärkeää on, että projekti sisältää yhteistyötä potentiaalisten tarjoajien ja loppukäyttäjien kanssa.