Siirry sisältöön
Uutinen 08.04.2020

Majoituspalveluiden ulkomainen kysyntä kasvoi 3,1 prosenttia vuonna 2019

Suomen majoitusliikkeissä kirjattiin yli 23 miljoonaa yöpymisvuorokautta, joista noin 7,1 miljoonaa oli ulkomaisten matkailijoiden yöpymisiä vuonna 2019.

Suomen majoitusliikkeissä kirjattiin yli 23 miljoonaa yöpymisvuorokautta, joista noin 16 miljoonaa oli kotimaisten ja 7,1 miljoonaa ulkomaisten matkailijoiden yöpymisiä vuonna 2019. Majoituspalvelujen ulkomainen kysyntä kasvoi 3,1 prosenttia ja kotimainen kysyntä kasvoi 4,2 prosenttia edellisvuodesta. Majoituspalvelujen kokonaiskysyntä kasvoi kaikkiaan 3,9 prosenttia vuonna 2019.

Vuonna 2018 majoituspalveluiden kysyntä kasvoi maltillisesti vuoden 2017 voimakkaan kasvun jälkeen. Myös vuonna 2019 kasvua oli joka kuukausi lukuunottamatta maaliskuuta. Kasvua oli vähiten alkuvuodesta, jolloin kysynnän kasvu jäi alle 2 prosenttiin. Maaliskuussa kysyntä jopa väheni 2 prosenttia edellisvuoteen verrattuna. Kasvuprosentit lähtivät kuitenkin nopeasti nousuun ja toukokuuhun mennessä kasvua edellisvuoteen olikin jo lähes 7 prosenttia. Tämän jälkeen kasvu oli tasaisempaa, tyypillisesti 4 ja 6 prosentin välillä. Lokakuusta alkaen kasvuprosentit pienenivät ja joulukuussa kasvua oli vain vajaa 2 prosenttia. Luvut ovat Tilastokeskuksen majoitustilaston tietoja ja ne on kerätty majoitusliikkeiltä, joissa on vähintään 20 vuodepaikkaa tai sähköpistokkeella varustettua matkailuvaunupaikkaa.

Yöpymisten vuosimuutokset (%) kuukausittain 2019/2018

Yöpymisten vuosimuutokset (%) kuukausittain 2019/2018

Venäläiset edelleen suurin matkailijaryhmä majoitusliikkeissä vuonna 2019

Venäläiset olivat edelleen suurin ulkomaisten matkailijoiden ryhmä Suomen majoitusliikkeissä vuonna 2019. Heille kirjattiin 821 000 yöpymisvuorokautta, mikä oli vajaan prosentin edellisvuotta vähemmän. Venäläisten osuus kaikista ulkomaisista yöpymisvuorokausista säilyi edellisvuoden tapaan 12 prosentissa vuonna 2019. Saksalaiset olivat toisena runsaalla 662 000 yöpymisellä. Heidän yöpymisensä lisääntyivät 5,3 prosenttia edellisvuodesta. Kolmanneksi eniten yöpymisiä oli briteillä 569 000 yöpymisellään. Määrä oli 4 prosenttia vähemmän kuin vuonna 2018. Brittien jälkeen seuraavina olivat ruotsalaiset, joilla yöpymisten määrä majoitusliikkeissä oli 558 000 yöpymisvuorokautta. Ruotsalaisten yöpymiset kuitenkin vähenivät 0,3 prosenttia vuoteen 2018 verrattuna.

Mannerkiinalaisten yöpymisiä tilastoitiin lähes 384 000 vuorokautta, mikä toi heille viidennen sijan. Ranskalaisten yöpymiset lisääntyivät 14,1 prosenttia ja heille kirjattiin majoitusliikkeissä runsaat 342 000 yöpymisvuorokautta. Tärkeimmistä Suomeen suuntautuvista matkailijamaista suurimmat kasvuprosentit tulivat Manner-Kiinasta, Ranskasta ja Italiasta. Mannerkiinalaisten yöpymisissä oli 15,6 prosentin kasvu. Ranskalaisten yöpymiset lisääntyivät 14,1 prosenttia, ja heille kertyi runsaat 342 000 yöpymistä. Italialaisten yöpymisiä kirjattiin 12,6 prosenttia enemmän kuin edellisvuonna, mutta heidän yöpymisensä jäivät noin 180 000 vuorokauteen.

Suomen majoitusliikkeissä kirjattiin aasialaisten yöpymisiä kaikkiaan runsaat 1,2 miljoonaa vuorokautta vuonna 2019. Mannerkiinalaisten ja japanilaisten yöpymiset kattoivat 50,3 prosenttia koko Aasian yöpymisistä. Pohjoismaille kirjattiin lähes 883 000 yöpymistä, mikä oli 0,6 prosenttia edellisvuotta enemmän. Maanosittain suurin kasvuprosentti saatiin Aasiasta, 13,5 prosenttia. EU-maista tulleiden matkailijoiden yöpymisiä kirjattiin 6,0 prosenttia enemmän kuin vuonna 2018, yöpymisten noustessa 3,2 miljoonaan vuorokauteen. EU-maihin ei enää lasketa mukaan Britanniaa. Matkailu Amerikasta lisääntyi 8,9 prosenttia ja yöpymisiä kertyi runsaat 437 000 vuorokautta. Afrikkalaisten yöpymisiä kirjattiin lähes 30 000 vuonna 2019, mikä oli 3,3 prosenttia vähemmän kuin vuonna 2018.

Yöpymisten muutos 2019/2018, %

Yöpymisten muutos 2019/2018, %

Yöpymisten alueellinen kehitys vuonna 2019

Manner-Suomessa yöpymisten kasvu oli vuonna 2019 suurinta Varsinais-Suomessa, jossa yöpymisiä tilastoitiin 7,6 prosenttia enemmän kuin vuonna 2018. Pohjois-Karjalassa yöpymiset lisääntyivät 7,3 prosenttia. Kainuussa yöpymisten kasvu oli noin 4 prosenttia, Etelä-Savossa 1,1 prosenttia ja Uusimaalla kasvua oli noin 7,3 prosenttia. Etelä-Karjalassa kasvua oli 6 prosenttia, Kanta-Hämeessä 2,1 prosenttia ja Lapissa kasvu oli noin 4,2 prosenttia. Suurin suhteellinen kysynnän lasku mitattiin Satakunnassa, jossa yöpymiset vähenivät 6,2 prosenttia. Päijät-Hämeessä yöpymiset laskivat 6 prosenttia ja myös Keski-Suomessa ja Pohjois-Pohjanmaalla yöpymiset vähenivät hieman edellisvuoteen verrattuna. Muissa maakunnissa yöpymiset hieman kasvoivat tai pysyivät samalla tasolla verrattuna vuoteen 2018.

Lukumääräisesti yöpymiset majoitusliikkeissä lisääntyivät eniten Uudellamaalla, jossa yöpymisiä kirjattiin lähes 478 000 vuorokautta enemmän ja Lapissa, jossa yöpymisiä kertyi lähes 126 000 vuorokautta enemmän kuin vuonna 2018.

Ulkomaisten matkailijoiden yöpymisten osuus kaikista yöpymisistä Uudenmaan maakunnassa oli lähes 46, ja Lapissa yli 52 prosenttia. Etelä-Karjalassa ulkomaisten matkailijoiden osuus oli noin 31 prosenttia. Pohjanmaalla osuus oli noin 21 prosenttia ja Etelä-Savossa noin 22 prosenttia. Uudellamaalla venäläiset säilyttivät ensimmäisen sijansa kaikista ulkomaisista yöpyjistä. Heille kirjattiin majoitusliikkeissä noin 277 000 yöpymisvuorokautta ja saksalaisille runsaat 259 000 yöpymistä. Lapissa suurin ulkomaisten matkailijoiden ryhmä olivat britit, joille kirjattiin runsaat 270 000 yöpymistä.

Ulkomaisten yöpymisten kasvu Suomessa muuta Eurooppaa vahvempaa vuonna 2019

Vuonna 2019 ulkomaisia yöpymisiä tilastoitiin Euroopassa 0,5 prosenttia edellisvuotta enemmän kun Suomessa yllettiin 3,1 prosentin ulkomaisten yöpymisten kasvuun. Lähialueillamme Pohjoismaissa ja Baltiassa ulkomaiset yöpymiset vähenivät 1,7 prosenttia, Keski-Euroopassa kasvua kertyi 1,4 prosenttia. Etelä-Euroopassa ulkomaistet yöpymistet pysyivät samalla tasolla. Euroopassa ulkomaiset yöpymiset ovat 2010-luvulla kasvaneet keskimäärin 4,6 prosenttia vuosittain ja Suomessa keskimäärin 3,9 prosenttia vuodessa. Suomessa ulkomaisten yöpymisten kehitys oli negatiivista vuosina 2014–2015.

 

Lähde: Majoitustilasto. Tilastokeskus.

Tarkempia ja juuri itseäsi kiinnostavia majoitustilastoja löytyy lisää Visit Finlandin Rudolf-tilastopalvelusta.