Siirry sisältöön
Uutinen 21.02.2020

Matkailu kuuluu kaikille!

Ketään syrjimätön, kaikkia koskeva matkailu (inclusive tourism) on voimistuvasti esillä EU:n toimenpiteissä ja Suomen kansallisessa matkailustrategiassa. Suomen matkailutarjonnassa kaikkia kohderyhmiä tasapuolisesti palvelevat palvelut eivät kuitenkaan vielä vastaa kysyntää.

Visit Finland on perustanut työryhmän pohtimaan inklusiivista matkailua ja edistääkseen erilaisten kohderyhmien huomioimista matkailualalla. Työryhmän tavoitteena on laatia ohjeistus matkailuyrittäjien avuksi, miten parhaiten vastaanottaa eri kohderyhmät ja tarjota kaikille soveltuvia palveluja. Tarkoituksena on luoda raamit matkailuelinkeinolle luotaville työkaluille, joiden avuin inklusiivista matkailua voi Suomessa edistää, kuten myöskin pohtia digitalisuuden tarjoamia mahdollisuuksia inklusiivisten matkailutuotteiden löydettävyyden parantamiseksi.

’Matkailu kaikille’ on yhdenvertaista vieraanvaraisuutta ja jatkuvaa pyrkimystä kehittää matkailukohteita, -tuotteita ja –palveluita palvelemaan kaikkia kuluttajaryhmiä, jotta he voivat tasa-arvoisesti ja itsenäisesti kokea ja saavuttaa mahdollisimman monipuolisia matkailuelämyksiä.  Jotta tasa-arvoisuuden periaate toteutuisi, tulisi matkailupalvelujen parantaa matkailun saavutettavuutta tarjoamalla palveluja mahdollisimman monelle eri kohderyhmälle, olivat kyseessä sitten seniorit, perheet, liikunta- ja aistirajoitteiset matkailijat tai esimerkiksi eri seksuaalivähemmistöjen tai uskontokuntien edustajat. Kaikille avoin matkailutuote on jokaisen kulutettavissa, mutta sopii palvelumuotoiluratkaisuiltaan myös erikoisryhmille.

Vaikka matkailutuote olisikin tasa-arvoisesti kaikkien ostettavissa, mutta yksilöiden erityistarpeita ei ole huomioitu, ei yhdenvertaisuus toteudu. Inklusiivinen matkailutuote onkin rakennettu ja viestitty kohderyhmän tarpeiden mukaan. Ajassa kiinni olevat matkailuyritykset ottavatkin erilaiset kohderyhmät huomioon jo suunnitteluvaiheessa, ja näin rakenteellisilta muutoksilta vältytään. Kaikki erityiskohderyhmät eivät kuitenkaan vaadi mitään muutoksia matkailutuotteen tai palvelun fyysisiin puitteisiin, mutta ilman kohdistettua viestintää kohderyhmää ei tavoiteta.

Inklusiivinen matkailu sisältää hyötyjä, joita ei voida mitata vain talouden mittarein, vaan edut tulevat esille yhteiskunnallisessa ja alueellisessa kehityksessä ja vertailussa. Syrjimätön, kaikkien saavutettavissa olevan matkailun edistäminen tukeekin kestävän kehityksen mukaisia tavoitteita (Sustainable Development Goals, SDGs).  

Inklusiivisen matkailun työryhmä

Työryhmän jäsenet ovat Kuuloliiton erityisasiantuntija Sami Virtanen, Invalidiliiton vs. vastaava esteettömyysasiantuntija Johanna Hätönen, Suomen Paralympiakomitean projektipäällikkö Petri Rissanen, Metsähallituksen erikoissuunnittelija Liisa Kajala, Toolbox Consulting Oy:n toimitusjohtaja Kari Halonen, Gay Travel Finlandin toiminnanjohtaja Hannu Medina, Lapin ammattikorkeakoulun osaamispäällikkö Anu Harju-Myllyaho sekä Visit Finlandin kestävän matkailun ohjelman projektipäällikkö Liisa Kokkarinen ja kehitysasiantuntija Liisa Renfors.