Siirry sisältöön
Uutinen 27.04.2020

Matkailun ympärivuotisuutta etsimässä

Kuva: Visit Ylläs

Benchmark-tutkimus pyrkii selvittämään Lapin kesän mahdollisuuksia aktiivisten seikkailijoiden keskuudessa.

Matkailulla on aluekehittämistä tukeva vaikutus. Kehityksen varmistamiseksi tavoitteena tulee olla matkailun aluetaloudellisen vaikutuksen lisäksi yöpymisvuorokausien kasvun jakautuminen paitsi ympärivuotisesti myös tasaisemmin alueiden välillä. Ulkomaisen matkailun osalta Visit Finlandin suuralueyhteistyön malli edistää tavoitetta. Yksi Lapin suuralueen tavoitteista on kasvattaa Lapin arktisen kesän tunnettuutta kansainvälisten matkailijoiden keskuudessa.

Suomi tarjoaa matkailijoille uuden ja raikkaan vaihtoehdon kokea elämyksiä luonnossa ja paikallisen kulttuurin äärellä. Tämä on ollut nähtävissä Suomeen saapuneiden matkailijoiden kasvavana määränä ja kiinnostuksen kohteissa viime vuosina.

Visit Finlandin vuonna 2017 tuottaman kohderyhmätutkimuksen mukaan yksi Suomen potentiaalisimmista asiakassegmenteistä on aktiiviset seikkailijat.

Aktiiviset seikkailijat kohderyhmänä

Aktiivisia seikkailijoita Suomessa kiinnostavat muun muassa extreme-lajit, maastohiihto, arktinen luonto, eläinten tarkkailu ja vesi- ja maastoaktiviteetit. Matkustusmotiivina toimii aktiivinen toimintaloma luontomaisemissa. Arvioilta 14 % kaikista matkailijoista on aktiivisia seikkailijoita, ja 41 % näistä harkitsee matkustamista Suomeen. Aktiiviseikkailijat ovat keskimääräistä nuorempia matkailijoita, ja matkustavat usein ystävien ja perheen kanssa. Aktiiviselle seikkailijalle Saksassa korostuvat halu turvalliseen ja rauhalliseen lomaan, kun taas esimerkiksi Japanissa aktiiviset seikkailijat hakevat myös hyvinvointipalveluita ja luksusmajoitusta. Aktiiviset seikkailijat ovat myös yksi Lapin suuralueyhteistyön tunnistamista potentiaalisista kohderyhmistä.

Visit Finlandin ja Suomen matkailustrategian 2019-2028 yksi päätavoitteista on matkailun ympärivuotisuuden edistäminen. Matkailun ympärivuotisuuden lisääminen parantaa toimialan kannattavuutta. Sen myötä ala pystyy paremmin houkuttelemaan investointeja ja helpottamaan työvoiman kohtaantohaasteita. Matkailun ympärivuotisuuden kehittämisellä on myönteisiä vaikutuksia myös muille toimialoille, alueille ja paikallisväestölle. Yksi Visit Finlandin keinoista edistää ympärivuotisuutta on teemakohtaisen matkailun kehittäminen. 

Teemakohtaista kehittämistä luontonäyttämöllä

Suomi menestyy keskittymällä omiin, ympärivuotista matkailua edistäviin teemallisiin vahvuuksiinsa. Erityisesti kansainvälisillä kohdemarkkinoilla teemakohtainen lähestymistapa tuotekehitykseen ja markkinointiin on osoittautunut tehokkaaksi toimintatavaksi. Yksi Visit Finlandin kehitysteemoista on luontoaktiviteetit eli ns. outdoor-matkailu.

Luonto ympäristönä mahdollistaa monipuoliset aktiviteetit kuten pyöräilyn. Kestävän luontomatkailun kehittäminen ja kansallispuistojen hyödyntäminen ovat keskiössä kansainvälisen matkailukysynnän kasvattamiseksi. Kansallispuistojen ja muiden valtion luontoalueiden palveluita tuotteistetaan matkailun tarpeiden näkökulmasta ja yhteistyötä alueita hyödyntävien matkailuyritysten kanssa vahvistetaan. Lapissa on viime vuosina keskitytty etenkin maastopyöräilymahdollisuuksien parantamiseen mm. reititysten kehittämisen ja tuotteistuksen merkeissä. Tämä benchmark-tutkimus keskittyykin nimenomaan maastopyöräilyyn päätuotteena, ja sivutuotteena toimivat esimerkiksi päiväpatikointi, polkujuoksu, vesiaktiviteetit ja kulttuurikäyntikohteet. Lapin valoisa, viileä kesä sekä puhdas luonto ja ilma luovat ainutlaatuisen näyttämön, missä aktiviteetteja voi monipuolisesti harrastaa, ja outdoors-matkailu onkin yksi Lapin suuralueyhteistyön kehitysteemoista.  

Benchmark-tutkimus pyrkii selvittämään Lapin mahdollisuuksia kasvattaa tunnettuutta aktiivisten seikkailijoiden keskuudessa mm. benchmarkkaamalla saavutettavuudeltaan Lapin kaltaisia kohteita, joissa ollaan onnistuneesti kasvatettu tunnettuutta liikuntalomailijoiden keskuudessa, ja kohteita joissa on ollut onnistunut prosessi kääntää kohteen maine talvikohteesta kesäkohteeseen juuri aktiviteettien avulla. Lisäksi tutkimuksen on tarkoitus selvittää Lapin kesän heikon saavutettavuuden merkitys kohderyhmän keskuudessa, maastopyöräilijöitä kiehtovat muut aktiviteetit ja Lapin kesän erottuvuus- ja vetovoimatekijät aktiivilomakohteena. Tutkimuksen on tarkoitus tukea koko Suomen ja etenkin Lapin matkailutoimijoita tuotekehityksessä ja matkailumarkkinoinnissa, ja edistää suuraluetyön tavoitteita Lapin kesän tunnettuuden kasvattamisessa.

Alueellista yhteistyötä työryhmässä

Toimeksiantoa tutkimukselle on yhteistyössä Visit Finlandin kanssa työstänyt työryhmä, joka koostuu sekä Visit Finlandin edustajista että Lapin matkailutoimijoista kohteista, joissa ollaan investoitu maastopyöräilyn kehittämiseen tai yleensäkin matkailun kehittämiseen aktiviteettien kautta. Tutkimus on jatkoa Visit Finlandin vuoden 2019 ympärivuotisuushaasteen, jossa matkailualan yrityksiä kannustettiin hakemaan synergiaetuja ja yhdessä kehittämään ympärivuotista palvelutarjontaansa. Yksi haasteen voittajista oli Lapland Safaris Group Oy.

Työryhmään kuuluvat: Visit Finlandin Liisa Kokkarinen, Virpi Aittokoski ja Katarina Wakonen sekä Lapin suuralueelta Lieven De Rycke, Lapland Bike Hotel (Iso-Syöte)​, Maria Astrén, Lapland Hotels & Safaris, Marja Kumpuniemi, Inari-Saariselän Matkailu, Juha Pölönen, Ski Saariselkä ​ja Janne-Juhani Haarma, Visit Ylläs.