Siirry sisältöön
Uutinen 12.03.2020

Matkailuyrittäjä, tilaatko työtä toiselta yritykseltä?

Kuva: Markus Sommers

Selvitä sopimuskumppanisi luotettavuus ennen kuin sovit töistä tilaajavastuulain mukaisesti. Tutustu tilaajavastuulakiin ja miten se vaikuttaa matkailuyrittäjän arkeen.

Tilaajavastuulaki koskee tilanteita, joissa yritys käyttää ulkopuolista työvoimaa, joko vuokratyöntekijöitä tai alihankintaa.  Tilaajavastuulain mukaan ennen kuin yritys tilaa alihankintana työtä tai vuokratyövoimaa sen tulee selvittää, että sopimuskumppani on hoitanut lakisääteiset velvoitteensa, kuten esimerkiksi verojen maksun ja eläkevakuuttamisen. Velvoitteidenhoito selvitetään hankkimalla tilaajavastuulaissa luetellut selvitykset ja todistukset.

Matkailualan yritykset käyttävät ulkopuolista työvoimaa esimerkiksi sopiessaan siivoustöistä, uusien majoitustilojen rakentamisesta, sähkötöistä, keittiökoneiden asennuksesta, asiakkaiden bussikuljetuksista tai vuokratessaan tarjoilijoita ravintolaan. Sopimus voi olla myös suullisesti solmittu, esimerkiksi puhelimitse tehty tilaus työstä.

Kun vuokratyötä käytetään yli 10 työpäivää, tulee tilaajan hankkia tilaajavastuulain mukaiset selvitykset sopimuskumppanista. Alihankinnassa raja-arvo on 9000 euroa (alv 0%). Kaikki alihankinta ei kuulu tilaajavastuulain soveltamisalaan. Matkailualalla toiselta yritykseltä ostettu ohjelmapalvelu, jossa työ tehdään vain sopimuskumppanin omissa tiloissa, ei kuulu tilaajavastuulain soveltamisalaan. Jos tilaaja ostaa siivouspalveluita yrittäjältä, joka vain itse tekee siivoustyötä, tästäkään sopimuksesta ei tilaajavastuuselvityksiä tarvitse hankkia. Lain soveltaminen siis edellyttää, että sopimuskumppanin työntekijä tekee sovittua työtä. Silloin kun työ liittyy rakentamiseen, myös yrittäjän tekemä työ kuuluu lain soveltamisalaan.

Noudattamalla tilaajavastuulakia yritys edistää osaltaan tasavertaista kilpailua ja työehtojen noudattamista työmarkkinoilla. Sopimuskumppanin taustojen selvittäminen on aina myös yrityksen oman edun mukaista. Selvitysvelvollisuuden laiminlyönnistä voi seurata yritykselle laiminlyöntimaksu.

Etelä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue valvoo tilaajavastuulain noudattamista koko Suomen alueella. Työsuojelun verkkosivuilta löytyy lisää tietoa tilaajavastuulaista ja palvelualalle suunnatulla testillä voi testata tietämystään. Testin kysymykset pohjautuvat tarkastuksilla esiin nousseisiin tilanteisiin.

 

Lisätietoa aiheesta:

Testaa tietosi tilaajavastuusta palvelualalle suunnatulla testillä.

Tilaajavastuulaki-opas.

Työsuojeluhallinnon verkkopalvelu.