Siirry sisältöön
Uutinen 01.04.2020

Pandemia uhkaa matkailualalla myös loppuvuoden tulosta

Kiinan Wuhanista joulukuussa 2019 alkanut koronavirusepidemia, joka aluksi näytti koskevan ainoastaan kiinalaisista ryhmämatkailijoista riippuvaisia aloja, laajeni helmi-maaliskuussa 2020 globaaliksi, yhteiskuntien perustuksia horjuttavaksi kriisiksi. Myös suomalaiselle matkailuelinkeinolle jo kiinalaisten ryhmämatkailijoiden matkustussulku oli kriisin paikka. Nyt se huoli tuntuu kovin kaukaiselta, kun arviot koko kriisin tappiosta matkailulle liikkuvat miljardeissa euroissa.

Visit Finland seuraa koronapandemian vaikutuksia Suomen matkailuviennille. Olemme kartoittaneet suomalaisten matkailualan toimijoiden näkemyksiä kriisin vaikutuksesta liikevaihtoon, työllisyyteen sekä avun tarpeeseen. Kyselyymme vastasi lähes 500 toimijaa.  Vastaukset auttavat arvioimaan kriisin vaikutuksia sekä suunnittelemaan avustusten ja muiden tukitoimien tarvetta. Lämpimät kiitokset kaikille vastanneille!

Visit Finlandin kyselyn mukaan pandemia tulee aiheuttamaan merkittävää tappiota kotimaiselle matkailuelinkeinolle ja pk-sektorille. Kaikille kyselyyn vastanneille yrityksille on jo tullut peruutuksia, ja koronaviruspandemia tulee aiheuttamaan merkittävää taloudellista vahinkoa.

Peruutukset koskevat erityisesti vuoden ensimmäistä puoliskoa, mutta myös loppuvuoden varauksia on jo peruutettu. Ensimmäisellä vuosipuoliskolla peruutuksia on tullut jo 93 prosentille yrityksistä. Neljäsosalle vastaajista peruutuksia on tullut myös vuoden kolmannelle kvartaalille (heinä-syyskuulle). Vuoden viimeiselle kvartaalille (loka-joulukuulle) peruutuksia on tässä vaiheessa tullut kuudelle prosentille vastaajista.

Odotukset tappioista ovat kuitenkin jo suurempia kuin pelkistä peruutusten määristä voi päätellä.

Matkailualan yritysten arvioiden mukaan peruutukset tulevat vaikuttamaan merkittävästi kansainvälisten matkailijoiden määrään vuoden viimeiselle kvartaalille asti, jolloin merkittävää pudotusta ennakoi useampi kuin joka viides.  Kesänkin suhteen ollaan pessimistisiä: yli puolet vastaajista arvioi pudotuksen olevan merkittävää.

Kyselystä käy ilmi, että vuoden ensimmäisellä neljänneksellä merkittävää liikevaihdon tappiota on tulossa 49 prosentille ja toisella kvartaalilla jopa 86 prosentille matkailuyrityksistä. Yli puolet vastaajista arvioi, että heidän yrityksensä kärsii merkittävää tappiota heinä-syyskuussa, ja neljäsosa yrityksistä laskee merkittävää tappiota vielä loka-joulukuulle. Vaikutukset ulottuvat kaikille neljälle matkailun suuralueelle eli Helsingin seudulle, Lappiin, Järvi-Suomeen sekä Rannikko ja saaristo -alueelle.Matkailualan työpaikat ovat uhattuina: ensimmäisellä kvartaalilla merkittävää vähenemistä oli tiedossa yli joka viidennellä vastaajayrityksistä. Toiselle kvartaalille merkittävää vähenemistä oli tulossa lähes joka toiselle yritykselle, kolmantena joka neljännelle yritykselle ja vuoden viimeisenä kvartaalina 14 prosentille yrityksistä.

Riskien minimointia

Yritykset ovat aloittaneet laajamittaisesti toimenpiteitä koronavirusepidemian riskien minimoimiseksi. Toimenpiteistä tärkeimpinä pidetään hygienian parantamista ja terveydentilan seurantaa. Lomautukset ovat nousseet keinovalikossa toiselle sijalle, kun vielä muutama viikko sitten tunnelma oli optimistisempi, ja yritykset lähtivät selvittämään epidemian vaikutuksia liiketoimintaan ja suuntaamaan markkinointia kotimaahan. Kuluja minimoidaan ja rahoitus pyritään nyt turvaamaan lainalla tai Business Finlandin tuella.

Yli 60 prosenttia yrityksistä kertoo tarvitsevansa poikkeusrahoitusta. Tärkeimpinä keinoina pidetään verotuksellisia vastaantuloja, työllisyystukirahoitusta sekä lainojen takaisinmaksulykkäyksiä. Valtiolta toivotaan myös apurahaa ja suoraa tukea.

“Avuntarve matkailualalla on välitön. Valtavan hakemusmäärän käsittelyn nopeuttamiseksi Visit Finland  on ohjannut resursseja muista työtehtävistä Business Finlandin liiketoiminnan häiriötilanteen kehitysrahoituksen hakemusten kirjaamiseen ja käsittelyyn.Toivomme, että matkailuteollisuuden toimijat käyttäisivät näitä instrumentteja mahdollisimman tehokkaasti, jotta olemme jälleen palvelukykyisiä kriisin hellittäessä ja kun mahdollisuus matkailuun avautuu jälleen. Jakeluteiden ja -kanavien tulee olla kunnossa siinä vaiheessa, kun kriisi on ohi, ja matkailu lähtee uudelleen liikkeelle” Visit Finlandin johtaja Paavo Virkkunen kertoo.   

Valmistautuminen tulevaan

Visit Finland valmistautuu tällä hetkellä aikaan pandemian jälkeen ja organisoi tiiminsä seuraamaan markkinoiden elpymistä, rakentaen valmiutta käynnistää matkailun edistämistoimet valituilla kohdemarkkinoilla. 

"Yhteinen tavoitteemme on ylläpitää Suomen matkailuteollisuuden valmiuksia jälleen ottaa vastaan kansainvälistä matkailukysyntää ja pitää yllä palveluvalmiutta. Matkailu tulee lähtemään liikkeelle kotimaan matkailusta ja ulkomaat sekä liikenneyhteydet tulevat avautumaan markkina kerrallaan. Visit Finland tekee tiivistä yhteistyötä partnereidensa ja liikenne- ja lentoyhtiöiden kanssa,"  Virkkunen kertoo.

Tällä hetkellä Visit Finland keskittyy imago- ja haaveilumarkkinointiin Suomesta onnellisena maana. Valittu hienovarainen linja on saanut positiivista huomiota koronakriisin aikaan.Tutustu Koronaviruspandemian vaikutukset liiketoimintaan -kyselyn alustaviin tuloksiin (PDF).