Siirry sisältöön
Uutinen 03.03.2020

Venäläisten suhtautuminen terveysmatkailuun positiivista – Suomen tunnettuudessa parannettavaa

Visit Finlandin yhdessä alan toimijoiden kanssa tilaamasta Venäjän markkinatutkimuksesta ilmenee, että Suomen tunnettuudessa terveysmatkailun kohdemaana on vielä kehitettävää. Yleisesti suhtautuminen terveysmatkailuun oli positiivista ja vastaajista kaksi kolmesta oli valmiita matkustamaan hoitoihin.

Tutkimus keskittyi Pietarin ja Moskovan alueille hyvin toimeentuleviin aikuisiin. Positiivisinta suhtautuminen oli 30-39-vuotiaiden ja korkeakoulutettujen vastaajien keskuudessa. Ensisijaiset motiivit matkustamiselle olivat hoitojen laatu sekä mahdollisuus hakeutua sellaisiin hoitoihin, joita ei ole saatavilla Venäjällä. Suurimmalla todennäköisyydellä vastaajat olivat valmiita etsimään hoitoa kroonisiin sairauksiin sekä hakeutumaan hammashoitoon ulkomaille. Suomea matkakohteena harkitsevien keskuudessa kolmanneksi eniten kiinnostivat syöpähoidot.

Odotetusti suosituimpia kohdemaita olivat Israel ja Saksa, joista etenkin saksalaisten kanssa Suomi kilpailee samoista asiakkaista. Pietarin alueella Suomi nousi kolmosvaihtoehdoksi, kun taas Moskovassa kärkinelikossa olivat Israelin ja Saksan lisäksi muut saksankieliset maat – Sveitsi ja Itävalta. Suomi nousi korkeammalle sijoitukselle naisten ja yli 50-vuotiaiden kärkilistoilla, kun taas nuoremmat olivat taipuvaisempia harkitsemaan myös Yhdysvaltoihin matkustamista.

Venäjänkielisen palvelun saatavuus tärkeää

Positiivisia Suomeen yhdistettäviä mielikuvia olivat hyvä saavutettavuus sekä venäjänkielisen palvelun saatavuus, joskin jälkimmäisessä kärkisijalle nousi Israel. Myös Suomen yleinen maakuva oli suhteellisen positiivinen. Sen sijaan suomalaisten sairaaloiden ei tunnettu hyödyntävän viimeisintä teknologiaa. Ottaen huomioon, että terveysteknologia on yksi suomalaisen korkeateknologian tärkeimmistä vientialoista, tässä on tunnettuudessamme selkeä puute, johon meidän tulisi tarttua.

Ilman valmiita vastausvaihtoehtoja vain harva osasi nimetä suomalaisia klinikoita. Vastausvaihtoehdoista tunnistettiin pisimpään markkinoilla olleet toimijat, mikä osoittaa, että panostus pitkäjänteiseen markkinointityöhön ja läsnäoloon markkinalla palkitaan.

Hakukonenäkyvyys kuntoon!

Ensisijainen tiedonlähde terveysmatkailusta kiinnostuneille olivat verkossa toimivat hakukoneet. Seuraavaksi eniten tietoa haettiin lääkäreiltä ja terveysalan ammattilaisilta sekä klinikoiden omilta nettisivuilta. Vain noin 10-15% vastaajista käytti tiedonlähteenä terveysmatkailuagentteja. Tämän perusteella panostukset online-markkinointiin ja löydettävyyteen digitaalisissa kanavissa nousevat avainasemaan oman näkyvyyden parantamisessa. Myös B2B-myynnin ja -markkinoinnin kohdentaminen terveysalan ammattilaisiin näyttäisi kannattavan. Se tosin vaatii omanlaistaan pelisilmää, koska kilpailu alalla on kovaa ja myös maansisäinen terveysmatkailu muilta alueilta etenkin Moskovaan kasvaa Venäjällä.

 

Lisätietoa tutkimustuloksista Päivi Antilalta paivi.antila (at) businessfinland.fi

Yhteystiedot

Manager

Päivi Antila

Regional Partnerships (Lapland), Health and Educational Travel