Siirry sisältöön
Uutinen 05.05.2020

ANS Finland kehittää ilmailun digitaalisia palveluja yhdessä innovaatiokumppanin kanssa

Kuva: ANS Finland

Air Navigation Services Finland Oy:n digitalisointiprojekti on edennyt innovaatiokumppanin valintavaiheeseen. Innovaatiokumppaniksi on valittu muun muassa palvelumuotoiluun, ohjelmistokehitykseen, analytiikkaan ja pilvipalveluihin erikoistunut Solita Oy.

Miehittämättömän ilmailun kasvu avaa useille toimialoille ja toimijoille uusia mahdollisuuksia laajentaa ja kehittää toimintaansa. Kehitystä vauhdittaa ja mahdollistaa osaltaan ANS Finland, jonka vuonna 2018 käynnistyneen digitalisointiprojektin tavoitteena on droonien reaaliaikaista tilannekuvaa tuottavan data-alustan sekä niiden ohjaamista tukevan automatisoidun järjestelmän kehittäminen. Projektin kehityskumppanin valinta toteutettiin innovaatiokumppanuusmenettelyllä.

Innovaatiokumppanuushankinnan läpivienti oli opettavainen kokemus. Hankintamenettely on vielä monille hankintayksiköille uusi, ja kokemusten jakaminen jo hankinnan suunnitteluvaiheessa on tärkeää. "Hankinnan kilpailutus oli pitkä ja monivaiheinen prosessi. Sidosryhmien ja tarjoajien kanssa käydyt keskustelut olivat hyödyllisiä ja toimivat tukena kilpailutusasiakirjojen viimeistelyssä. Yksi kilpailutuksen haasteista oli se, että vaikka kilpailutuksella etsittiin yhteistyökumppania, kilpailutusdokumenteissa tuli silti puhua tarjoajista ja toimittajista", kuvailee hankintaa operatiivinen päällikkö Serkan Tetik ANS Finlandista.

ANS Finlandin tavoitteena sekä koko projektin että hankinnan osalta on se, että yhdistämällä kahden tai useamman toimijan osaaminen pystytään synnyttämään markkinoille innovatiivisia ja vahvoja tuotteita ja palveluita. "Teemme päätökset kehitettävistä tuotteista ja palveluista valitun kumppanin kanssa asiakastarpeeseen pohjautuen. Solitan teknologinen osaaminen ja ANS Finlandin vankka kokemus ilmailualalta yhdessä mahdollistavat innovatiivisten ratkaisujen kehittämisen. Mielestäni innovatiivisten ratkaisujen saavuttamiseksi meidän on poistuttava mukavuusalueelta ja haastettava itsemme uusien ratkaisujen kehittämiseen yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa. Yhdessä olemme tässäkin vahvempia", Tetik toteaa.

Solitalla odotetaan innolla yhteistyötä uusien liikennepalveluiden kehittämisen parissa. "Miehittämätön lentoliikenne tarjoaa hienon mahdollisuuden tuoda uutta teknologiaa ja digitalisaatiota yhdistäviä palveluja markkinoille. Digitaalinen palvelualusta luo perustan tietopohjaisille palveluille, matkaketjuille ja uudelle liiketoiminnalle", kertoo liikenteen toimialajohtaja Mikko Varjos Solitalta.

Projektin seuraavassa vaiheessa jatketaan digitaalisen palvelualustan kehitystä. Miehittämättömän ja kaupallisen ilmailun tarpeiden yhteensovittamisen mahdollistavien palveluiden kehittämisen ensimmäisessä vaiheessa keskitytään drone-operaattorirekisterikäyttöliittymän ja karttapohjaisen ilmatilannekuvan tuottamiseen. Lentosuunnitelmien laatimisessa hyödynnettävää karttapohjaista ilmatilannekuvaa on tavoitteena ja tarjota ilmailualan toimijoille vuoden 2020 aikana.