Siirry sisältöön
Uutinen 08.01.2020

Asiakaslähtöisiä älyliikennepalveluita yhteiskehittämisellä

Salon kaupunki on käynnistänyt älykaupunkihankkeen, jossa tähdätään seniorien ja juniorien elämänlaadun parantamiseen joukkoliikennettä ja liikenteen palveluketjuja kehittämällä. Liikennepalveluita uudistetaan vastaamaan paremmin muuttuvia palvelutarpeita. Hanketta rahoitetaan Business Finlandin Smart Mobility Finland -ohjelmasta.

Suomi on harvaan asuttu maa. Kaupunkien maantieteellinen laajuus ja väestöntiheyden pienuus aiheuttavat julkisen sektorin palveluverkon toimivuudelle haasteita eri puolilla Suomea. Salo, kuten monet muutkin kaupungit, on samojen haasteiden edessä ja ratkaisuja haetaan ennakkoluulottomilla ja innovatiivisilla ratkaisuilla ja palvelumalleilla.

- Kehitämme kuljetus- ja palveluverkkoa joustavammaksi, kattavammaksi ja tehokkaammaksi yhdistelemällä eri toimintoja. Esimerkiksi tiivistämällä yhteistyötä yksityisten liikennepalvelutarjoajien kanssa pystymme lisäämään liikennepalvelutarjontaa ja parantamaan palvelun laatua ja oikea-aikaisuutta, kertoo johtava liikennepalveluasiantuntija Tanja Ahola Salon kaupungilta.

Kehityshankkeen kohderyhmillä, nuorilla ja ikäihmisillä, on keskenään hyvin samankaltaisia liikennepalveluihin liittyviä haasteita, joita ei pystytä ratkaisemaan nykyisellä liikennejärjestelymallilla. Liikkuminen esimerkiksi kodin ja koulun, vapaa-ajan toimintojen ja erilaisten asiointipalveluiden välillä on hankalaa johtuen muun muassa pitkistä välimatkoista. Oikeiden kehityskohteiden varmistamiseksi loppukäyttäjiä osallistetaan hankkeen suunnitteluun jo alkuvaiheessa.

Innovaatiokumppanit yhteistyöhön kaupungin ja loppukäyttäjien kanssa

Hankintamenettelyksi on valittu yhteiskehittämisen mahdollistava innovaatiokumppanuusmenettely.

- Tavoitteena on yhteiskehittämishankinnan myötä saada käyttöömme kaupungin ja asiakkaiden tarpeisiin räätälöity palvelumalli ja samalla tarjota valittaville yrityksille kokeilualusta tuotteiden ja palveluiden kehittämiseen. Innovaatiokumppanit pääsevät kehittämään uusia ratkaisuja ja palvelumalleja yhteistyössä kaupungin ja loppukäyttäjien kanssa ja saavat kehittämistyöstä tärkeän referenssin, kuvailee Salon kaupungin erityisasiantuntija Peter Nisula hankkeen hyötyjä.

Kuljetus- ja palveluverkkojen yhdistelemiseksi ja ketjuttamiseksi hankkeessa pilotoidaan ja hankitaan alustaratkaisu ja sen hyödyntämisen edellyttämä kuljetuspalveluiden ja asiakastietojen digitalisointi ja standardisointi.

- Suorien liiketoimintavaikutusten lisäksi myös välilliset vaikutukset ovat merkittävät. Kehitettävät alusta- ja rajapintaratkaisut mahdollistavat palveluista syntyvän datan hyödyntämisen, mikä synnyttää edelleen uutta liiketoimintaa, kuvailee johtava asiantuntija Piia Moilanen Business Finlandista.

Lisätietoja

Lue lisää Business Finlandin Smart Mobility Finland -ohjelmasta.

Business Finlandin Innovatiivisten hankintojen rahoitus on suunnattu julkisille hankintayksiköille, jotka tähtäävät palvelun ja toiminnan uudistamiseen. Rahoitus voi kohdistua innovatiivisen hankinnan suunnitteluun ja valmisteluun ja ratkaisun yhteiskehittämiseen. Tärkeää on, että projekti sisältää yhteistyötä potentiaalisten tarjoajien ja loppukäyttäjien kanssa.