Siirry sisältöön
Uutinen 15.03.2020

Autamme yrityksiä koronaepidemian aikana

Kuva: Aleksi Poutanen

Yritykset ovat luonnollisesti huolissaan omien tutkimus- ja kehityshankkeidensa jatkumisesta, kun koronan vaikutukset talouteen vahvistuvat. Tällä hetkellä koronalla ei ole merkittäviä vaikutuksia Business Finlandin rahoitustoimintaan.

Rahoitusta voi hakea normaalisti, rahoitusta myönnetään normaalisti ja rahoitusta myös maksetaan normaalisti. Business Finland suhtautuu käynnissä olevien projektien projektiajan ja laina-ajan muutoksiin hyvin myönteisesti ja hakee joustavuutta kaikessa toiminnassa.

Tarvittaessa yritykset voivat lyhentää projektien sisällön ja kustannusten raportointiväliä eli yritykset voivat saada maksatusta projektin kustannuksista nopeammin. Lainoihin voi saada lyhennysvapaata. Myös rahoitukseen liittyville rahoitusehdoille myönnetään joustavasti lisäaikaa.

Rahoitustoiminta pyörii normaalisti

Osalle yrityksistä kysynnän hiljentyminen liiketoiminnassa voi tarkoittaa sitä, että kehittämiseen panostetaan normaaliaikoja enemmän. Tutkimus- ja kehitystoimintaa aktivoimalla yritykset voivat pitää osaajat työllistettyinä ja varautua kriisin jälkeisten aikojen kovenevaan kilpailuun entistä paremman kilpailuedun ratkaisuilla, palveluilla ja tuotteilla.

Business Finland toimii riskinjakajana yritysten tutkimus- ja kehityshankkeissa. Rahoitettavaan kokonaisuuteen voidaan hyväksyä muun muassa oman henkilöstön tutkimus- ja kehitystyöstä aiheutuvia kustannuksia. Tutkimus- ja kehitystoiminnan lainarahoituksessa Business Finland myöntää yrityksille ennakon, joka on yleensä 30 % myönnettävästä rahoituksesta. Tämä voi helpottaa tutkimus- ja kehitystyötä tilanteessa, jossa yrityksen taloudellinen tilanne muuten heikkenee tilapäisesti. Rahoitusta voi hakea ja sitä myönnetään jatkuvasti uusiin tutkimus- ja kehitystoiminnan avauksiin.

Projektimuutoksia tehdään joustavasti

Käynnissä olevien, Business Finlandin rahoittamien projektien projektiaikaan, toteutuksen viivästymiseen tai projektisuunnitelman sisältöön liittyviä muutoksia on mahdollista hakea myös takautuvasti siihen asti, kun projektin loppuraportointipäivä lähestyy. Paniikkiin ei ole siis syytä. Mikäli jo rahoitusta saaneen projektin käynnistyminen viivästyy, voidaan projektin uusi aikataulu ja tarvittavat muut päivitykset tehdä siinä vaiheessa, kun projekti tosiasiallisesti pääsee alkamaan.

Vastauksia asiakkailta tulleisiin keskeisiin kysymyksiin

1. Mikäli projektimme eteneminen hidastuu suunnitellusta, voimmeko pitää oletuksena, että projekti saa jatkoaikaa niin, että se voidaan täysimääräisesti toteuttaa, mutta pidemmällä aikavälillä?

Projektien toteutukset saattavat hyvinkin viivästyä. Jatkoaikojen myöntäminen on Business Finlandille normaali toimintatapa ja koronan aiheuttama viivästyminen on hyväksyttävä syy aikataulun muutokselle. Jatkoaikaa voi hakea projektin loppuraportointipäivään asti eli paniikkiin ei ole syytä.

2. Mitä pitää tehdä, jos jo rahoitusta saaneen projektimme aloitus viivästyy koronan takia?

Jos projektin toteuttaminen viivästyy perustellusta syystä, sille voidaan myöntää jatkoaika (tarkasti ottaen on kyse aikataulun muutoksesta). Viivästymisen syynä voi olla esimerkiksi korona. Monessa tilanteessa on varmasti viisasta antaa projektin käynnistyksen odottaa parempaa aikaa. Alkupäivää ei kannata muuttaa, mutta tarpeen mukaan muutetaan loppupäivää. Muutos voidaan tehdä sitten, kun projekti päästään tosiasiallisesti käynnistämään ja uudesta aikataulusta voidaan tehdä realistinen arvio. Hae aikataulun muutosta kuitenkin aina ennen voimassa olevan projektiajan päätymistä.

3. Projektin eteneminen estyy hetkellisesti osittain tai kokonaan, ja voimme olla tilanteessa, jossa projektiin varattuja henkilöitä joudutaan osittain lomauttamaan. Onko mitään sellaisia asioita, jotka pitäisi huomioida muun muassa työaikakirjanpidon osalta tällaisessa tilanteessa?

Työaikakirjanpito pidetään ihan normaalisti. Kun tehdään töitä projektille, merkitään se projektin työaikakirjanpitoon. Kun tehdään jotain muuta tai ollaan lomautettuna, tunteja ei merkitä työaikakirjanpitoon.

4. Miten voin nopeuttaa käynnissä olevien projektien maksatusta?

Yritys voi olla koronan myötä tilanteessa, jossa sen asiakkaat ovat jättäneet laskuja maksamatta eli pidentäneet maksuaikojaan. Tämä voi aiheuttaa ongelmia myös rahoitusta saaneelle yritykselle. Tarvittaessa yritykset voivat lyhentää projektien sisällön ja kustannusten raportointiväliä eli yritykset voivat saada maksatusta nopeammin. Tällaisessa tilanteessa riittää, että yritys on yhteydessä projektin yhteyshenkilöön sekä toimittaa raportin ja kustannustilityksen Business Finlandin asiointiin.

5. Miten toimin, jos tarvitsen lyhennysvapaata Business Finlandin myöntämällä lainalle?

Jos tarvitset lisää maksuaikaa lainan lyhennyksen maksuun, ota ensisijaisesti yhteyttä Valtiokonttoriin hyvissä ajoin, viimeistään ennen lyhennyksen erääntymistä, sopiaksesi maksuajasta.

Mikäli Business Finlandin lainalla rahoittaman projektin markkinoille meno on viivästymässä, jätä Business Finlandille laina-ajan muutoshakemus ennen lyhennyksen erääntymistä. Voimme jatkaa laina-aikaa ja myöntää lyhennysvapaita vuosia tyypillisesti enintään kolme vuotta kerrallaan.

6. Voinko laskuttaa Business Finlandilta matkat, jotka peruuntuvat siksi, että esimerkiksi konferenssia tai muuta tilaisuutta ei järjestetäkään suunnitelman mukaisesti?

Peruuntuneen matkan kustannukset ovat hyväksyttäviä siltä osin, kun korvausta ei muualta voi hakea tai matkaa ei voida siirtää. Samoin hyväksyttäviä ovat erilaisten peruutettujen tilaisuuksien osallistumismaksut, jos ne jäävät rahoituksen saajan lopulliseksi kustannukseksi. Kustannukset voi tilittää normaalin projektiraportoinnin yhteydessä.

7. Voinko laskuttaa Business Finlandilta peruuntuneen messutapahtuman kustannukset Exhibition Explorer -rahoituksessa?

Business Finland hyväksyy kustannuksiksi myös sellaiset peruutettuihin messuihin liittyvät kustannukset, jotka ovat syntyneet ennen kuin tieto messujen peruuttamisesta on tullut ja kustannukset jäävät rahoituksen saajan lopulliseksi kustannuksiksi (ei korvausta järjestäjiltä tai vakuutuksesta). Lue uutinen aiheesta.

Ota yhteyttä Business Finlandiin

Jos sinulla on kysymyksiä projektiisi tarvittavista muutoksista, ota suoraan yhteyttä projektisi yhteyshenkilöön.

Katso myös

Liiketoiminnan kehitysrahoitus häiriötilanteissa

Yrityksille tietoa koronaviruksesta

Team Finland -verkoston muiden toimijoiden tarjoamat palvelut yrityksille