Siirry sisältöön
Uutinen 09.04.2020

SmartFlex lisää joustavuutta voimalaitoksiin

SmartFlex-projektin tavoitteena on hyödyntää uusien digitaalisten ratkaisujen ja tietopohjaisten lähestymistapojen mahdollisuuksia lämpövoimaloiden suunnittelussa ja käytössä. Business Finland rahoittaa VTT:n vetämää projektia.

Energia-alalla älykkäiden ratkaisujen tarve on ilmeinen. Energiaratkaisut ovat yhä monimutkaisempia, ja kattiloihin kohdistuu vaatimuksia sähköverkon tukemiseksi ja vakauttamiseksi. Samanaikaisesti lisääntyvien joustavuusvaatimusten kanssa päästöjen raja-arvoja kiristetään ja uusiutuvien polttoaineiden suosio kasvaa.

Lyhyellä aikavälillä nykyisten voimalaitosten energiantuotantoa on mukautettava uusiin olosuhteisiin. Hieman pidemmällä aikavälillä pitää kehittää seuraavan sukupolven voimaloita ja uusia konsepteja, jotka tuottavat paljon muutakin kuin energiaa ja joissa energiavarastot ovat tärkeässä roolissa.

SmartFlex-projektin työ kohdistuu sekä lyhyen että pitkän aikavälin vaatimuksiin. Pojektissa vastataan erilaisiin, osin ristiriitaisiin vaatimuuksiin kehittämällä uusia valvonta- ja säätötyökaluja ja menetelmiä prosessin operointiin, mukaan lukien uusi kattilakonsepti. Kehitystyössä tukeudutaan parempaan prosessiymmärrykseen, uusiin antureihin sekä uusiin älykkäisiin mallinnuksen ja mittausten yhdistelmiin.

Julkinen SmartFlex-tutkimushanke tekee tiivistä yhteistyöstä rinnakkaisten teollisuuden yritysprojektien kanssa. Tutkimusprojektissa kehitetään yleisiä menetelmiä, ja yritysprojekteissa keskitytään enemmän tiettyihin sovelluksiin.

VTT:n uutinen: Voimalaitosten älykäs ohjaus tukemaan uusiutuvan energian kasvua

Lisätietoja

Helena Sarén
helena.saren (at) businessfinland.fi

Jarkko Piirto
jarkko.piirto (at) businessfinland.fi 

Smart Energy Finland -ohjelma