Siirry sisältöön
Uutinen 29.09.2020

Suomen elintarvikevienti uuteen ennätykseen – suuri mahdollisuus kasvuun lisäarvotuotteilla

Elina Manninen

Viime vuonna suomalainen ruoka- ja juomavienti kasvoi 12,8% ja päätyi kaikkien aikojen vientiennätykseen, 1,75 miljardiin euroon, jossa viennin arvo nousi vuoden aikana 200 miljoonaa euroa. Kaikki keskeiset elintarvikeviennin kohdemarkkinamme olivat selkeässä kasvussa. EU-viennin osuus oli edelleen suurin, 63% koko elintarvikeviennistä (kasvua +8,6%). Vientimme EU:n ulkopuolisiin kolmansiin maihin kasvoi peräti +20,6%.

Food from Finland -ohjelman painopistemarkkinat kasvoivat merkittävästi; Kiina + 82%, Saksa + 30%, Etelä-Korea 28,8%, Ruotsi + 16%, Japani 9,4%, Tanska + 7,2%, Venäjä + 4,2%. Muita kasvumarkkinoita olivat Alankomaat, Norja ja Viro. Food from Finland -ohjelma on erityisesti panostanut Saksan markkinoihin. Saksaan suuntautuva elintarvike- ja juomavienti nousi kaikkien aikojen ennätykseen, peräti 113 miljoonaan euroon (+26 m€) vuoden 2019 aikana*. Lähes kaikissa tuoteryhmissä saavutettiin kasvua. Suomalaisten tuotteiden näkyvyys saksalaisissa myymälöissä on kovassa kasvussa.

Tuoteryhmistä nousussa ovat erityisesti maitojalosteet, liha, kaura, makeiset, myllytuotteet, muut elintarvikkeet, sekä alkoholituotteet. Lihatuotteiden vienti on ollut suuressa kasvussa Aasian markkinoille, erityisesti Kiinaan.

Kasvua lisäarvotuotteilla: Pohjoismaiden suurin kalansavustamo panostaa vientiin

Suomalainen Kalaneuvos Oy on harjoittanut vientiä jo 90-luvulta alkaen. Sastamalassa, marraskuussa 2019 valmistunut tehdaslaajennus mahdollistaa kalajalosteiden viennin kasvattamisen. Kalaneuvoksen tavoitteena on turvata kotimaisen kalan tarjontaa ja lisätä ympäristöystävällistä ruoantuotantoa Suomessa.

”Investointi on 44-vuotiaan perheyrityksemme mittavin. Haluamme vastata kalan kasvavaan kysyntään niin Suomessa kuin maailmalla ja uusi tehdaslaajennus mahdollistaa sen”, Kalaneuvoksen toimitusjohtaja, kalatalousneuvos Veijo Hukkanen sanoo. Kalaneuvos on mukana Food From Finland ohjelmassa. ”Koemme ohjelman ja koulutukset hyödyllisiksi ja inspiroiviksi etenkin verkostoitumisen kannalta. Tehdaslaajennuksen myötä voimme tuoda aiempaa enemmän ympäristöystävällisiä kalatuotteita suomalaisten ruokapöytiin sekä lisätä vientiä muun muassa Aasiaan”, Hukkanen kertoo.

Kalaneuvoksen 28 miljoonan euron investointi kaksinkertaistaa vuodesta 1975 toimineen perheyrityksen tuotantokapasiteetin ja tekee yrityksestä Pohjoismaiden suurimman savustetun kalan tuottajan.

Uusia työpaikkoja on syntynyt yli 30. Kalaneuvos-konserni työllistää yhteensä noin 155 työntekijää. Jatkossa kalanjalostustehtaalla voidaan savustaa 10 miljoonaa kiloa ja fileoida 12 miljoonaa kiloa kalaa vuodessa.

”Suomella on hyvä mahdollisuus kehittyä kalanvientimaana pohjoisen sijaintimme ansiosta, mutta kalankasvatus on Suomessa luvanvaraista toimintaa. Kalankasvatuslupien saannilla on valtava merkitys siihen, osaammeko hyödyntää viileät olosuhteemme lisäämällä kalankasvatusta Suomessa ja kannustamalla kala-alaa kehittymään”, Veijo Hukkanen arvioi.

Lisäarvotuotteiden merkitys viennissä

Food from Finlandin ohjelmapäällikön Esa Wrangin mukaan Suomella on selkeä tarve nostaa yhä jalostetumpien tuotteiden osuutta viennistämme, sekä samalla nostaa ruokaviejien tietoisuutta ja osaamista lisäarvotuotteiden osalta. Suomalaisen raaka-aineen puhtaus ja turvallisuus ovat jo eri vientimarkkinoilla tulleet selviksi, mutta haasteena on edelleen miten saada kilpailluilla markkinoilla jalansijaa yhä pidemmälle jalostetuilla tuotteilla. Tavoitteena on viedä jatkossa yhä enemmän brändättyjä, korkealle jalostettuja kuluttajatuotteita. Esa Wrang haastaa yritykset miettimään, kuinka hyvin meillä osataan suunnitella ja toteuttaa eri kohdemarkkinoille kohdistettuja tuotekonsepteja, brändäystä ja vientimarkkinoille räätälöityjä tuotepakkauksia.

Kokeneen viennin edistäjän näkökulmasta näyttää nimittäin siltä, että yritykset luottavat edelleen kovasti kotimaassa jalansijaa saaneisiin tuotteisiin. Uskotaan, että ne automaattisesti toimivat myös vientimarkkinoilla. Tämä ajatustapa on kuitenkin Wrangin mukaan puutteellinen, sillä jokaisella markkinalla on omat erityispiirteensä ja mitä kauemmaksi mennään suhteellisen suljetulta ja homogeeniselta kotimaan markkinalta, sen enemmän vaaditaan markkinakohtaista kilpailukykyä, ymmärrystä ja erottautumista.

Boosting Export with Packaging – Pakkauksella vauhtia vientiin on Food from Finland-ohjelman kunnianhimoinen yritys herätellä elintarvikeyrityksiä tähän todellisuuteen ja nostaa osaamista lisäarvotuotteiden viennin osalta. Ensimmäiseen koulutusjaksoon osallistui jo noin 15 elintarvikealan yritystä. Neljästä koulutusjaksosta koostuva valmennus on käytännönläheinen ja osallistava kokonaisuus; yritykset voivat tuoda omat tuotteensa tai tuoteideansa kotimaisten ja ulkomaisten pakkausalan ammattilaisten ja verrokkiryhmän arvioitaviksi. Projektipäällikkö Mari Lappi-Kaipio kertoo, että kasaan on saatu kokonaisuus, joka on osoitus verkostoitumisen voimasta. Valmentajina on mm. kokenut saksalainen ostaja, tanskalainen tulevaisuustutkija ja pitkän linjan pakkaussuunnittelijoita ja asiantuntijoita materiaalien, rakenteiden, immateriaalioikeuksien ja tutkimuksen saralla Suomesta, Saksasta, Itävallasta, Ruotsista ja Japanista.

Food from Finland -ohjelma keskittyy suomalaisen elintarvikealan kehittämiseen, kasvattamiseen sekä viennin edistämiseen brändätyillä ja korkean lisäarvon tuotteilla ja palveluilla ja autamme suomalaisia elintarvikealan yrityksiä pääsemään nopeasti muuttuville kansainvälisille elintarvikemarkkinoille. Tutustu ohjelmaan.

*Lähde: Tilastokeskus