Siirry sisältöön
Uutinen 25.06.2020

Suomi ja Japani ennakoineet yhdessä bio- ja kiertotalouden tulevaisuutta

Business Finland on toteuttanut yhdessä VTT:n kanssa yhteisen ennakointiprojektin japanilaisen National Institute of Science and Technology Policyn (NISTEP) kanssa. Hankkeella haimme uusia näkemyksiä bio- ja kiertotalouden teknologioiden kehitysvaiheesta ja tulevaisuudesta yhdessä VTT:n ja japanilaisten huippuasiantuntijoiden kanssa.

Tavoitteena oli hyödyntää samoja ennakointimenetelmiä ja niiden avulla analysoida yhtäläisyyksiä ja eroavaisuuksia japanilaisten ja suomalaisten asiantuntijoiden näkemysten välillä. Halusimme myös tunnistaa yhteisen innovaatioyhteistyön mahdollisuuksia varsinkin sellaisilla alueilla, missä toisella maalla on erityisen edistynyttä osaamista molemmissa maissa tärkeäksi tunnistetuilla alueilla. Halusimme tunnistaa myös ne kansainväliset markkinat, joissa suomalaiset voivat olla edelläkävijöitä tai ratkaisevassa asemassa tulevaisuudessa.

Tuloksissa yhtäläisyyksiä, mutta myös eroja

Kyselytutkimuksessa hahmotettiin bio- ja kiertotalouteen liittyvien ilmiöiden ja teknologioiden kypsyyttä ja etenemistä. Lisäksi selvitettiin bio- ja kiertotalouden eri tekijöihin vaikuttavia muutosvoimia globaalisti ja erityisesti Suomen ja Japanin tulevaisuuden menestyksen näkökulmasta.

Japanin ja Suomen yhteiskuntien samankaltaiset piirteet, kuten suhteellinen teknologinen edelläkävijyys, ja toisaalta saman tyyppisten globaalien ja kansallisten haasteiden kohtaaminen, kuten ikääntyminen, tekee tulosten arvioinnista kiinnostavaa. Toisaalta molemmat yhteiskunnat ovat kehittyneet maantieteellisen sijaintinsa, luonnonvarojensa ja väestötiheytensä ja -määränsä suhteen myös tiede-ja teknologiapolitiikassaan omiin suuntiinsa. Tämä osittain selittää myös erilaisia vahvuuksia teknologisen osaamisen alueilla.

Vaihtelua löytyi myös paljon teknologioiden kypsyyden arvioinnissa aikajanalla. Erityisesti maataloutta ja kaupunkiympäristöjä koskevissa kysymyksissä suomalaiset arvioivat olevansa pidemmällä kuin japanilaiset. ICT- ja materiaaliosaamisten hyödyntämisen puolestaan japanilaiset olivat mielestään aloittaneet suomalaisia aiemmin.

Delphi-tutkimuksen tulos on jo itsessään kiinnostava ja hyödyllinen: se auttoi syventämään ymmärrystämme japanilaisten ja suomalaisten asiantuntijoiden arvioista bio-ja kiertotalouden tulevaisuudesta ja kuiluista tarvittavilla osaamisalueilla. Yhteisen Delphi-menetelmän toteutus samanaikaisesti osoitti myös keskeisiä eroja ja vaatimuksia menetelmän lokalisoimiseksi eri kulttuureissa, jotta se osoittaisi täyden potentiaalinsa.

”Tämä ennakointiyhteistyö japanilaisten kanssa on erittäin merkityksellistä. Olemme saaneet erilaisia näkemyksiä bio- ja kiertotalouteen ja mahdollisuuden uusille avauksille Japanin suuntaan”, kiittelee Business Finlandin johtaja Jarmo Heinonen.

Laaja kysely

NISTEP on tunnettu edelläkävijä ennakointiosaamisessa ja ennakointimenetelmien kehittämisessä. Tutkimuksessa hyödynnettiin NISTEPin vuosia kehittämää laajaa Delphi-kyselyä. Japanissa säännöllisesti toteutettava Delphi-kysely on tutkijakunnan odottama prosessi, josta hyötyvät paitsi tiede- ja tutkimuspolitiikan suunnittelijat, myös tutkijat itse. Suomen osalta VTT tunnisti relevantit vastaajat kyselyn kohdentamiseksi oikeille tahoille.

”Yhteistyö NISTEPin kanssa on ollut erittäin hedelmällistä, ja hanke antaa paljon hyödyllistä tietoa suomalaisille toimijoille,” toteaa Kalle Kantola, joka johtaa VTT:n ennakointi- ja liiketoimintatutkimukseen keskittyvää tutkimusaluetta.

Vastaajamäärät ovat Japanissa suuria. Delphi-menetelmä pyrkii yleensä konsensus-arvioon ja vaatii siksikin suuren määrän vastauksia. Erityisesti Suomessa toteutetussa Delphi-kyselyssä todettiinkin vastaajamäärän suhteellisen pienuuden vuoksi täydentävien menetelmien tarve.

Tulevaisuusorientoituneessa tutkimuksessa hyödylliseksi koettiin asiantuntijoiden keskustelu ja arviointi myös kyselyn ulkopuolella, sekä kyselyn tulosten yhdistäminen vaihtoehtoisiin skenaarioihin.

Tutkimukseen osallistui sen eri vaiheissa 6700 asiantuntijaa Japanissa ja lähemmäs 300 asiantuntijaa Suomessa.

Linkki raporttiin

Lisätietoja

Ilmari Absetz, ilmari.absetz (at) businessfinland.fi
ja Soile Ollila, soile.ollila (at) businessfinland.fi.

Save the date!

BF, VTT ja NISTEP esittelevät raportin tuloksia webinaarissa:
Circular economy society – building future co-innovation between Japan and Finland
on 27th August at 9.00 UTC+3