Siirry sisältöön
Uutinen 22.01.2020

Uudistettu Co-Innovation -rahoitus tuo lisäkannusteita yhteistyöhön

Business Finland on uudistanut tutkimusorganisaatioiden ja yritysten yhteishankkeille tarkoitettua Co-Innovation -rahoitusta. Tavoitteena on lisätä tutkijoiden kansainvälistä yhteistyötä sekä yhteistyötä yritysten kanssa.

Co-Innovation -rahoituksella tutkimusorganisaatiot ja yritykset kehittävät yhdessä uutta tietoa ja innovaatioita kansainvälisen liiketoiminnan tarpeisiin. Rahoituksella vahvistetaan tutkimusorganisaation osaamista, ja samalla edistetään uusien suomalaisten vientituotteiden syntymistä.

Co-Innovation -yhteishankkeen osapuolina voi olla useita tutkimusorganisaatioita tai -ryhmiä sekä useita yrityksiä. Yritykset voivat olla hankkeissa mukana kahdella tapaa: omilla, tutkimusprojektien rinnalla toteuttavilla t&k-projekteillaan tai rahoittamassa tutkimusprojekteja.

Business Finland on tähän mennessä (2018-2019) rahoittanut 99 Co-Innovation -hanketta hyvin erilaisiin aiheisiin. Hankkeiden volyymi on yhteensä 492 miljoonaa euroa, josta Business Finlandin osuus on 226 milj. euroa. Tutkimusorganisaatioiden saama Co-Innovation -rahoitus on 99 milj. euroa. Mukana olevien yritysprojektien tuloksena tavoitellaan 7,2 miljardin euron liikevaihtoa, 5 miljardin euron vientiä sekä yli 14 000 uutta työpaikkaa.

Muutokset tutkimusprojekteille: Business Finlandin rahoitusosuus nousee, kansainvälisyyden vaatimus tiukkenee, yritysten neuvotteluoikeudet laajenevat

Tähän asti Business Finlandin rahoitusosuus tutkimusorganisaatiolle Co-Innovation -projekteissa on tyypillisesti ollut 60 % hyväksytyistä kokonaiskustannuksista. Uudistuksen myötä se nousee 70 %:iin. Rahoitustason nostamisen myötä erillinen kansainvälisen yhteistyön kannuste poistuu, ja kaikkien Co-Innovation -tutkimusprojektien rahoitustaso on jatkossa 70 %.

Muutoksen myötä rahoitettavilta tutkimusprojekteilta edellytetään pääsääntöisesti kansainvälistä yhteistyötä ja vain poikkeustapauksissa kansallisen tason yhteistyö on riittävää rahoituksen saamiseksi. Kansainvälisen yhteistyön ei kuitenkaan tarvitse olla tiiviiksi määriteltävää (eli yhteishanke tai yli 2 vuoden tutkijanvaihto).

Aiemmin Co-Innovation -hankkeiden tutkimusprojektin tulosten hyödyntämisestä on ollut ensisijainen oikeus neuvotella vain sellaisilla yrityksillä, jotka ovat olleet rahoittamassa kyseisiä tutkimusprojekteja. Ensisijaista neuvotteluoikeutta on laajennettu yrityksiin, jotka toteuttavat oman t&k-projektinsa rinnan julkisen tutkimusprojektin kanssa. Tämä muutos tapahtui jo vuoden 2020 alussa, kun uudet Business Finlandin julkisen tutkimuksen rahoituksen ehdot astuivat voimaan.

Muutokset voimaan heti, hakijoilla mahdollisuus päivittää sisällä olevaa hakemustaan

Co-Innovation -rahoituksen muutokset astuvat voimaan heti ja koskevat uusia Co-Innovation -hakemuksia. Business Finlandiin jo jätettyjen, rahoituspäätöstä vielä odottavien hakemusten osalta hakija voi halutessaan päivittää hakemustaan ja hyödyntää uusia ehtoja.

Lisätietoja

Mika Lautanala
+358 50 557 7838
mika.lautanala (at) businessfinland.fi

Co-Innovation -rahoitus

Lue myös toinen tuore Business Finlandin tutkimusrahoitusta koskeva uutinen:
Uudistettu Research to Business -rahoitus antaa vauhtia tutkimustulosten kaupallistamiseen