Siirry sisältöön
Uutinen 26.06.2020

Vetureille ja kasvumoottoreille lisärahoitusta

Neljännessä lisätalousarviossa Business Finlandille on myönnetty lisävaltuutta 60 M€ veturikilpailun jatkamiselle, 20 M€ pääomalainaa uuden kasvumoottorikilpailutuksen käynnistämiseen sekä 180 M€ kohdennettavaksi koronaviruksesta johtuvien häiriöiden korjaamiseen.

Veturi-kilpailu

Business Finlandin tarkoituksena on jatkaa ja laajentaa kilpailua maaliskuussa tehdyn ideavaiheen hakemusten arvioinnin, pisteytyksen ja rankingin perusteella. Jatkoneuvotteluihin kutsutaan seuraavaksi eniten pisteitä saavuttanut ryhmä yrityksiä. Kaikilla yrityksillä on kuitenkin aina oikeus hakea Business Finlandilta rahoitusta, vaikka niitä ei olisi valittu suoraan jatkoneuvotteluihin. Kilpailutus toteutetaan aiempaa menettelyä noudattaen.

Ensimmäisellä neuvottelukierroksella tarkoituksena on käydä läpi yrityksen veturiehdotuksen keskeisimmät asiat ja toisella kierroksella syventyä tarkennusta vaativiin kohtiin sekä maksatus- ja vaikuttavuusmittareihin.  Ensimmäiset neuvottelut käydään elokuussa, toinen neuvottelukierros syyskuussa. Business Finland on valmis myöntämään rahoitusta enintään 20 M€ per yritys.  Tavoitteena on saada paras vastine julkiselle rahalle, eli valita rahoitettavaksi ne hankkeet, joilla on konkreettisin ja uskottavin suunnitelma TKI-investointien lisäykselle Suomessa, ekosysteemivaikutuksille sekä kv-kilpailuedun synnyttämiselle.

Veturiyritysrahoituksen tavoitteena on saada yritykset lisäämään huomattavasti tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaansa Suomessa ja luomaan uuteen liiketoimintaan tähtääviä miljardiluokan ekosysteemejä.

Lue lisää veturiyrityksistä klikkaamalla tätä

Kasvumoottoreille pääomalainaa

Business Finlandin tarkoituksena on käynnistää uusi kasvumoottorikilpailutus elokuussa 2020. Kilpailutuksessa noudatetaan pitkälti samoja käytäntöjä kuin aikaisemmillakin kierroksilla.

Kasvumoottorit ovat yli miljardin euron uuteen liiketoimintaan tähtääviä liiketoimintaekosysteemejä. Kasvumoottoreita toteutetaan yritysvetoisella yritysten, tutkimusorganisaatioiden ja julkisten toimijoiden kumppanuusmallilla, jolla tavoitellaan ratkaisuja globaaleihin markkinamurroksiin ja luodaan uusia kasvualoja Suomeen.

Lue lisää kasvumoottoreista klikkaamalla tästä

Avustusvaltuutta korotettiin

Business Finlandin avustusvaltuuksia korotettiin 180 milj. euroa. Valtuudet on tarkoitettu kohdennettavaksi koronaviruksesta johtuvien häiriöiden korjaamiseen.