Siirry sisältöön
Uutinen 26.11.2020

Vienninedistämispalvelut edistivät pk-yritysten kasvua

”Global Growth for Companies” -raportin mukaan Business Finlandin vienninedistämispalveluita käyttäneiden yritysten liikevaihto kasvoi muita yrityksiä enemmän. Tutkimuksessa arvioitiin yrityksiä, jotka käyttivät Finpron vienninedistämispalveluja ensimmäisen kerran vuosina 2011-2014.

Käytettyjen palveluiden vaikutuksia arvioitiin pk-yritysten liikevaihdon, tavaraviennin, työllisyyden, arvonlisän ja työn tuottavuuden kasvuun vuosina 2009-2017. Todennäköisyys yrityksen siirtymisestä eniten liikevaihtoa kasvattavien yritysten joukkoon lisääntyi, jos yritys sai samaan aikaan Tekesin t&k-tukia ja käytti Finpron vienninedistämispalveluita.

Business Finland aloitti toimintansa vuoden 2018 alussa, joten tarkastelu koski sen yhdistyneiden edeltäjien, Finpron ja Tekesin, toiminnan vaikutuksia. Finpron palveluiden käyttö pienensi yrityksen todennäköisyyttä siirtyä alhaisen kasvun yritysten joukkoon liikevaihdon ja työllisyyden osalta.

Selvityksessä tarkasteltiin, miten Business Finlandin Yhdysvalloissa ja Euroopassa yrityksille tarjoamat vienninedistämispalvelut vaikuttivat yritysten kasvuun ja mitkä olivat kansainvälistyvien yritysten kasvua hidastavia esteitä ja pullonkauloja.

Suomalaisten pk-yritysten suurimmaksi kansainvälisen kasvun esteeksi nousi osaamisen ja paikallisia markkinoita koskevan tiedon puute. Kansainvälisille markkinoille tähtäävillä suomalaisyrityksillä on usein riittämätön ymmärrys paikallisten markkinoiden toiminnasta. Ne eivät tunne sääntelyä tai lainsäädännön asettamia vaatimuksia tuotteille ja palveluille, eivätkä tunnista tuotteensa keskeisiä kilpailijoita ja potentiaalisia asiakkaita.

Tutkimuksen mukaan yritysten on kasvatettava osaamistaan, kun ne hakeutuvat kovan kilpailun kehittyneille markkinoille, kuten Yhdysvaltoihin ja Eurooppaan. Ennen markkinoille lähtöä yritysten on tärkeä selvittää laajasti sääntely ja lainsäädäntö sekä paikallinen kilpailutilanne.

Yrityksiä autetaan paikallisesti

Business Finlandin vienninedistämispalveluissa työskentelevät kansainväliset työntekijät neuvovat, valmentavat, sparraavat ja ohjaavat sekä yhdistävät yrityksiä paikallisiin yksityisiin palveluntarjoajiin ja potentiaalisiin rahoittajatahoihin.

Suurin osa asiakkaista on pk-yrityksiä. Kansainvälisille markkinoille tähtäävät yritykset tarvitsevat valmennusta, mikä voi koskea esimerkiksi maassa tarvittavia vakuutuksia ja viisumeja tai neuvontaa liittyen paikalliseen yritys- ja päätöksentekokulttuuriin.

Business Finlandin paikallisissa kansainvälisissä toimistoissa työskentelee tyypillisesti vain muutama henkilö. Tämä muodostuu ongelmaksi liiketoiminta-alue- ja markkinakohtaisen tiedon, tuen ja kontaktien tarjonnassa yrityksille palveluiden piiriin hakeutuvien yritysten kohdemarkkinoiden ollessa hyvin erilaisia.

Yhteistyö muiden maiden vienninedistämispalveluissa työskentelevien työntekijöiden kanssa todettiin joissakin haastatteluissa tärkeäksi. Pohjoismainen yhteistyö on ollut merkittävää, kun suomalaisyritysten kansainvälistymistä on edistetty.

Yhteispohjoismainen verkosto järjestää muun muassa kiihdytinohjelmia startup-yrityksille. Sillä on yhteinen ohjelma, joka edistää tutkimuksen muuntamista yritystoiminnaksi sekä lyhyempiä osaamisohjelmia esimerkiksi terveysteknologian osalta. Hyviksi suomalaisten yritysten kansainvälistymistä tukeviksi toimiksi on koettu myös tietyillä toimialoilla toteutettu markkinakohtainen sparraus ryhmille.

Business Finland vaikuttavuusarviointi analysoi innovaatiotoiminnan ja Business Finlandin vaikuttavuutta Suomen elinkeinoelämään ja kansantalouteen.

Vienninedistämispalvelujen toimintaa käytännössä kartoitettiin kyselyiden ja haastatteluiden avulla vuoden 2019 aikana.

Raportti: Global Growth for Companies 4/2020 

Impact Brief 3/2020: Vienninedistämispalveluiden vaikutus yritysten kasvuun.