Siirry sisältöön
Uutinen 25.10.2021

Yöpymisten tilastointi laajenee

Eurostat julkaisee tilastoja kansainvälisten alustojen kautta varatuista yöpymisistä neljännesvuosittain keväästä 2022 alkaen. Uudistus monipuolistaa ja parantaa majoitustilastojen tarkkuutta kotimaisten sekä ulkomaisten yöpymisten osalta. Eurostatin sopimuksessa mukana olevat alustat ovat AirBnB, Expedia, Booking.com ja Tripadvisor.

Eurostatin pyynnöstä alustat ovat rajanneet aineistosta pois hotellit, leirintäalueet ja vastaavat majoitusliikkeet, koska niiden tiedot kerätään jo suoraan liikkeiltä osana kunkin jäsenmaan virallista majoitustilastointia. ​Alustojen toimittamat tiedot koostuvat siis pääasiassa yksittäisistä huoneistoista ja vapaa-ajan asunnoista. ​

Aikaisemmin Airbnb:n ja vastaavien kansainvälisten alustojen kautta varatut huoneistot ja mökit ovat jääneet virallisten tilastojen ulkopuolelle. ​Uudistus monipuolistaa ja parantaa majoitustilastojen tarkkuutta kotimaisten sekä ulkomaisten yöpymisten osalta.

Tällä hetkellä käytössämme on tiedot vuosilta 2018 sekä 2019. Niiden perusteella on voitu vetää ensimmäisiä johtopäätöksiä majoituspalveluita tarjoavien alustojen käytöstä Suomeen kohdistuvissa yöpymisissä.

Vuoden 2021 loppupuolella saadaan tilastot vuodelle 2020, jolloin nähdään, miten koronakriisi vaikutti alustojen kysyntään. Vuodesta 2022 alkaen tietoja saadaan alustayhtiöiltä neljännesvuosittain.

Alustojen kautta varattujen yöpymisten osuus vaihtelee laajasti markkinoittain

Ulkomaisista matkailijoista venäläiset hyödyntävät suhteellisesti sekä lukumäärällisesti eniten alustoja yöpymisvarauksissaan. Kokonaismääräisesti venäläisten matkailijoiden yöpymisistä 35 % varattiin jakamistalouden alustojen kautta.

Muista suosituimmista lähtömaista saksalaiset varasivat 23 % yöpymisistään alustojen kautta ja britit 19 %.

 

Lähde: Eurostat, Tilastokeskus

Alustojen kautta varatut yöpymiset suositumpia ulkomaisten kuin kotimaisten matkailijoiden keskuudessa

Alustojen kautta varatut yöpymiset olivat selkeästi suositumpia ulkomaisten, kuin kotimaisten matkailijoiden keskuudessa. Vuonna 2019 ulkomaisten yöpymisten lukumäärä Suomessa oli 9,1 miljoonaa, näistä 22 % varattiin alustojen kautta. Kotimaisten yöpymisten lukumäärä oli 17,2 miljoonaa, joista alustojen kautta varattiin ainoastaan 7 %.

Ilmiö on ymmärrettävä, sillä ulkomaalaisten matkailijoiden on jo pelkästään kielimuurin vuoksi useimmiten helpompi varata majoitus kansainvälisten alustojen kautta kuin suoraan kohteesta tai kansallisten alustojen kautta.

Alustojen kautta varatut ulkomaiset yöpymiset kohdistuvat pääosin Helsinkiin ja Lappiin

Alustojen kautta varatut ulkomaiset yöpymiset vuonna 2019 kohdistuvat pääosin Helsinki-Uusimaan sekä Lapin alueille. Yhteensä kaikista Suomeen kohdistuvista alustojen kautta varatuista ulkomaisista yöpymisistä nämä kaksi aluetta kattavat noin 65 %.

Suhteellisesti alustojen kautta varattujen yöpymisten osuus on suurin Kymenlaakson (39 %), ja Etelä-Karjalan (35 %) alueilla.

Alustojen käytön merkitys maakuntien majoitusvuorokausissa, ulkomaiset yöpymiset 2019

 

Lähde: Eurostat, Tilastokeskus

Lisää matkailualan tilastoja Rudolf-tilastopalvelusta