Siirry sisältöön
Uutinen 02.09.2021

Kalevalan tuotteistaminen venäjänkielisille matkailijoille

Teema kiinnostaa kovasti, mutta markkina tarvitsee kipeästi lisää tietoutta, tuotteita sekä yhteistyötä.

Kalevala on Suomen kansalliseepos ja tunnettu ulkomailla saakka. Viime aikoina on ollut yhä enemmän puhetta Kalevala-aiheen hyödyntämisestä matkailussa, ja Kalevala-aiheisten matkailutuotteiden suuntaamisesta kansainväliselle yleisölle. Otimme selvää, mitä mieltä venäjänkieliset yhteistyökumppanimme ovat aiheesta ja kuinka Suomen matkailuelinkeinon kannattaisi edistää teemaa Venäjän markkinaa ajatellen.

Lähetimme kyselyn Kalevala-aiheen matkailupotentiaalista venäjänkielisille yhteistyökumppaneillemme helmikuussa 2021. Mukana listassa olivat yhteistyökumppanimme Venäjältä, Ukrainasta, Valko-Venäjältä sekä muutama toimija Baltian maista. Kyselyyn vastasi 72 matkailualan ammattilaista. Vastauksista vajaa 60 % tuli Pietarin seudulla asuvilta. Noin 10 % vastauksista tuli Moskovan alueelta, suunnilleen saman verran muualla Venäjällä asuvilta ja edelleen noin saman verran Ukrainassa asuvilta. Baltian maista ja Valko-Venäjältä saatiin vastauksissa noin 5 % osuus per alue.

Odotetusti Kalevala oli tunnetuin Pietarissa ja sen lähialueilla. Kun kysyimme, onko Kalevala-aihe ylipäätään kiinnostava, saimme seuraavia vastauksia:

Tämän tiedon perusteella voi todeta, että Kalevala-aiheella olisi potentiaalia venäjänkielisillä markkinoilla. Yli kolmasosa vastaajista oli sitä mieltä, että aihe on kiinnostava, ja neljännes ilmoitti, että aiheella on kasvupotentiaalia. Vajaa puolet vastaajista kuitenkin toteaa, että Kalevala kiinnostaa aiheena vain tietynlaisia kohderyhmiä – mikä voi toki johtua juuri tiedon tai sopivien matkailutuotteiden puutteesta.

Vastaajien mukaan Kalevala-aihetta hyödynnetään jo nyt paljon Venäjän Karjalan alueen matkailutuotannossa. Venäjän puoleisessa Karjalassa on kehitetty paljon erilaisia Kalevalaan liittyviä matkailutuotteita ja oppaat painottavat aihetta matkoilla. Toki Suomeenkin on tarjottu ennen COVID-pandemiaa muutamia erilaisia Kalevala-aiheisia matkoja, mutta Venäjän Karjalassa aihe on tuotteistettu huomattavasti laajemmin.

Mielipiteet, kannattaako yhdistää Venäjän ja Suomen Karjalat yhteen matkaan Venäjän markkinalla eroavat hieman: vastaajista noin 70 % koki, että matkojen yhdistäminen kannattaa, mutta noin 30 % vastaajista oli sitä mieltä, että kahden Karjalan yhdistyminen yhdessä matkassa on liian haastava ajatus venäläiselle matkailijalle. Pieni osa vastaajista oli sitä mieltä, että kahden Karjalan matkat kannattaisi toteuttaa, mutta markkinoida ne muille kuin Venäjältä saapuville turisteille.

Kalevala-aiheella on potentiaalia

Matkanjärjestäjien mielestä Kalevala-aiheen voi liittää lähes mihin tahansa matkatyyppiin. Eniten Kalevala-aihe kiinnostaisi matkanjärjestäjien mielestä sellaisia asiakkaita, jotka lähtevät perinteiselle paikallista kulttuuria ja historiaa painottavalle kiertomatkalle tai tapahtumamatkalle (esim. jokavuotinen paikallinen kulttuuritapahtuma). Mutta myös muita elementtejä sisältäviin matkoihin (esim. hyvinvointi, extreme) voisi matkanjärjestäjien mukaan soveltaa Kalevala-aihetta hyvin. Suurimmaksi pullonkaulaksi tuotekehityksessä muodostuu yleinen tiedonpuute, kuten myös puute matkailullisista Kalevala-aiheisista kokonaisuuksista. Joidenkin matkanjärjestäjien mielestä Kalevala ansaitsisi oman teemapuiston tai "talon" – nyt kun teemaa ei ole keskitetty johonkin tiettyyn paikkaan Suomessa, sen tarinallistaminen on haastavaa.

Kun kysyttiin, mikä Kalevala-aihe voisi olla kiinnostavaa venäläiselle matkailijalle, saatiin muun muassa seuraavia vastauksia:

  • Luonto ja itse eepos
  • Perinteet ja runolaulanta
  • Mitkä tahansa aiheeseen liittyvät esineet ja tuotteet kuten vaatteet, ruoka, käyttöesineet
  • Vierailu aiheeseen liittyvissä museoissa
  • Paikallinen ruoka, ruokailu perinteisellä karjalaisella tavalla
  • Kalevalaisen perinteen jatkuminen nykypäivänä
  • Erilaiset festivaalit ja näytellyt esitykset, jokin interaktiivisuus
  • Miten teema yhdistää Suomea ja Venäjää
  • Jokin selkeä paikka, esimerkiksi teemapuisto, missä Kalevalan tarinoita voi kokea
  • Taitava opas, joka on paneutunut aiheeseen ja osaa kertoa siitä matkailijoille kiehtovalla tavalla

Useissa matkanjärjestäjien vastauksissa tuli esiin selvä tiedonpuute koko aiheesta. Vaikka monille pietarilaisille Kalevalan konsepti oli tuttu, muualta tulevat kertoivat aiheen olevan heille uusi - mutta kiinnostava, mikäli siitä saisi informaatiota helposti sisäistettävässä muodossa.

Kalevala-aiheella on siis potentiaalia Venäjän-markkinoita ajatellen, mutta tiedon ja hyvien matkailukokonaisuuksien puute jarruttaa kehitystä.

Lisätietoja kyselystä on saatavilla alla olevasta esityksestä tai Aleksandra Shakhnovichilta, aleksandra.shakhnovich (at) businessfinland.fi

Kalevala-tuotteet venäläisille matkailijoille? (PDF)