Siirry sisältöön
Uutinen 28.10.2021

Koulutusmatkailusta uusi sähköinen opas

Kuva: Elina Manninen

Visit Finland on julkaissut kattavan sähköisen oppaan koulutusmatkailusta. Uusi opas avaa koulutusmatkailuun useita näkökulmia ja tarjoaa testattuja työkaluja ja parhaita käytänteitä tarvittavan moniammatillisen yhteistyön tukemiseksi. Koulutusmatkailutuotteillakin tulee olla selkeät, kotimaisiin ja paikallisiin ainutlaatuisiin vahvuuksiin perustuvat tavoitteet, jotta ne kiinnostavat tulevaisuuden vierailijaryhmiä.

Uuden oppaan tehtävänä on tukea suomalaista matkailualaa kehittämään ja toteuttamaan kiinnostavia ja kannattavia koulutusmatkailupaketteja ulkomaalaisille asiakkaille yhdessä julkisten koulujen ja muiden oppilaitosten kanssa. Toivomme, että koulutusmatkailutoimiala voisi kehittyä ja laajentua yhä enemmän ympärivuotiseksi toiminnaksi perinteisten koulutus- ja lomasesonkien lisäksi.

Matkailualan näkökulmasta yksi suurimmista haasteista on ollut tarvittavan opetuksellisen sisällön järjestäminen vieraille. Etenkin Kiinasta tulleiden ryhmien määrä kasvoi 2010-luvun lopulla rajusti. Niin Kiinasta kuin muistakin Itä-Aasian maista saapuvien koululaisryhmien päällimmäisenä mielenkiinnonkohteena on usein mahdollisuus opiskella paikallisissa kouluissa yhdessä suomalaislasten kanssa.

Jotta matkailuyritykset ymmärtäisivät paremmin julkisen sektorin päätöksentekoa, koulutusmatkailun opintokokonaisuus sisältää myös tietoa kuntien ja kaupunkien erilaisista koulutusmatkailun toimintatavoista.

Koulutusmatkailupalvelujen tuotteistamisen ja palvelumuotoilun avuksi olemme koonneet laajan valikoiman esimerkkejä siitä, miten suomalaista tekemällä oppimista voi päästä kokeilemaan myös koulujen ulkopuolella.

Koulutusmatkapaketteihin vaikuttavat myös markkina-alueittain vaihtelevat kiinnostuksen kohteet ja kulttuurilähtöiset tarpeet. Koronapandemialla on ollut omat vaikutuksensa eri lähtömaista tulevien asiakkaiden mieltymyksiin ja odotuksiin, joita avaamme oppaassa markkinakohtaisesti.

Visit Finlandin kansainvälistymiskriteerien, turvallisuusnäkökohtien ja kestävän kehityksen huomioiminen ovat kaikki merkittäviä tekijöitä koulutusmatkailutuotteiden suunnittelussa ja toteutuksessa. Olemmekin laatineet konkreettisia suosituksia koulutusmatkailutuotteille, jotta nämä eri näkökohdat olisi helpompi ottaa huomioon.

Koulutusmatkailun opas koostuu vaihtelevasti erilaisista sisällöistä teksti-, kuva- ja videomuodossa. Koulutusmateriaalin läpikäymiseen kannattaa varata reilusti aikaa ja tutustua siihen vaikkapa osio kerrallaan. Koko materiaalin opiskeltuaan jokainen käyttäjä saa todistuksen kokonaisuuden suorittamisesta.

Toivomme, että kattava toimialan ja eri toimijoiden lähtökohtien tuntemus auttaa jatkossa koulutusmatkailun erilaisia toimijoita löytämään uudenlaisia yhteistyömalleja ja toimintatapoja, joiden avulla voimme varmistaa laadukkaan ja kestävän koulutusmatkailun tuotetarjonnan myös tuleville vuosille.

Kirjaudu koulutusmatkailun oppaaseen