Siirry sisältöön
Uutinen 03.09.2021

Matkailufoorumi käynnistää toimintansa

Kuva: Jaakko Tähti

Työ- ja elinkeinoministeriö on asettanut Matkailufoorumin, jonka tehtävänä on toimia neuvoa-antavana asiantuntijaelimenä matkailun kehittämiseen liittyvissä strategisissa kokonaisuuksissa.

Matkailufoorumin tehtävänä on mm. toimia neuvoa-antavana asiantuntijaelimenä laajasti matkailun kehittämiseen liittyvissä strategisissa kokonaisuuksissa, edistää Suomen matkailustrategiaan toimeenpanoa sekä toimia yhteistyöfoorumina eri toimijoiden välillä.

Matkailufoorumin puheenjohtajana toimii elinkeinoministeri Mika Lintilä ja varapuheenjohtajana työ- ja elinkeinoministeriön ylijohtaja Ilona Lundström. Visit Finlandilta foorumissa ovat mukana Kristiina Hietasaari ja Kati Paasi.

- Matkailufoorumi on tärkeä elin alan julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyön lisäämiseksi. Koronapandemia on osoittanut tarpeen avoimelle keskustelukanavalle päättäjien ja toimialan välillä. Matkailun menestykseen vahvimmin vaikuttavien trendien, digitalisaation sekä kestävyyden, edistyminen on yhtä lailla kiinni julkisen infran ja palveluiden kehittämisestä kuin yritysten omista toimenpiteistä. Siksi on todella tärkeää, että on olemassa yhteinen foorumi näiden asioiden käsittelylle, Kristiina Hietasaari kommentoi.

Matkailufoorumissa ovat edustettuina lisäksi matkailualan kannalta keskeiset ministeriöt sekä niiden hallinnonalojen yksiköt, maakuntien liitot ja valtion aluehallinto, matkailun alueorganisaatiot, matkailuyritykset, tutkimus- ja koulutusorganisaatiot sekä järjestöt. Matkailufoorumin sihteeristö toimii työ- ja elinkeinoministeriössä. 

Matkailufoorumin toimikausi alkaa 1.9.2021 ja päättyy 31.12.2028.

Lisätietoa TEM:n sivuilta.