Siirry sisältöön
Uutinen 22.09.2021

Paluu tapahtumiin – riittääkö meillä osaajia?

Tapahtuma-alan kansainvälinen järjestö MPI (Meeting Professionals International) julkaisee säännöllisesti Meetings Outlook -barometria, joka luotaa yritystapahtuma-alan ostajien ja palveluntuottajien tuntoja alan tilanteesta. Tuorein raportti julkaistiin alkusyksystä, ja sen vahva viesti on, että tapahtuma-alan ammattilaiset kaikkialla maailmassa haluavat palata takaisin töihin.

MPI:n selvityksen mukaan usko kasvokkain tapahtuviin kohtaamisiin ja tapahtumiin on vahvassa nousussa maailmanlaajuisesti. Samalla virtuaalitapahtumien suunnittelu hiipuu pikkuhiljaa, vaikka virtuaaliset elementit tulevat säilymään tapahtumissa jatkossakin. Kyselyyn vastanneet tapahtuma-alan ammattilaiset näkevät tulevaisuuden jo hyvinkin positiivisena. Mutta vaikka niin osallistujat kuin järjestäjätkin ovat jo valmiita palaamaan fyysisiin tapahtumiin, ei alan käynnistyminen/elpyminen tule välttämättä olemaan helppoa. Osaajapula on maailmanlaajuinen haaste, joka tulee vaikuttamaan tapahtuma-alaan – myös Suomessa.

Pitkään jatkunut pandemia on saanut ammattilaisia hakeutumaan uusiin tehtäviin toisille toimialoille. Poikkeusaikana menestyneet yritykset pystyivät rekrytoimaan osaajia, ja usealla toimialalla palkkaus on parempi kuin tapahtuma-alalla. Moni on käyttänyt ajan hyödykseen ja opiskellut uusia taitoja, ja tapahtuma-alan yritykset voivatkin nyt rekrytoidessaan löytää aivan uudenlaisia tekijöitä, joilla on täysin erilainen työhistoria ja monipuolista kokemusta muilta aloilta. Kun tapahtuma-ala Suomessakin hiljalleen elpyy, on varmistettava, että meillä on tarpeeksi osaajia vastaamaan asiakkaiden tarpeisiin: tekemään tarjouksia, etsimään asiakkaille parhaita ratkaisuja sekä hoitamaan viestintää ja markkinointia. Lyhyellä aikajänteellä tulevat tarjouspyynnöt vaativat nopeaa reagointia, ja ajantasainen tieto niin kohteiden omista terveysturvallisuustoimista kuin mahdollisista paikallisista rajoituksistakin on oltava helposti löydettävissä ja saatavilla.

Vastuullisia tapahtumia ja hyvinvointia

Joustavuus on ollut kaikille alan toimijoille tärkeä ominaisuus poikkeusaikana. Työntekijöiltä on vaadittu sitkeyttä ja pitkäjänteisyyttä. He ovat myös joutuneet kehittämään omaa osaamistaan erityisesti virtuaalitapahtumien tuottamisesta ja teknisistä ratkaisuista. Myös yritykset ovat opetelleet kuuntelemaan henkilökunnan toiveita ja tarpeita. Barometriin vastanneista tapahtuma-alan yrityksistä lähes puolet tarjoaa henkilökunnalleen jatkossakin mahdollisuuden tehdä pääsääntöisesti etätöitä, kolmasosa puolestaan ei.

MPI:n kyselyyn vastaajat kertovat myös kiinnostuksesta hyvinvointia edistäviä aktiviteetteja kohtaan tapahtumissa. Hyvinvointi nähdään osana alan elpymistä ja parempaa tulevaisuutta. Pandemian aikana monet ovat viettäneet paljon aikaa sisätiloissa ja liikkuneet kenties aiempaa vähemmän, joten tapahtumissa on mahdollista vaikuttaa myös osallistujien henkiseen ja fyysiseen hyvinvointiin. Sen lisäksi myös vastuullisuus on maailmanlaajuinen trendi, joka huomioidaan sekä ohjelmassa että palveluntuottajien valinnassa – niin yrityskokouksissa, kongresseissa kuin kannustematkaohjelmissakin. Näihin tarpeisiin Suomella on paljon annettavaa: luontoa, väljyyttä ja tilaa hengittää sekä vastuullisia toimijoita.

MPI ja sen Suomen osasto tarjoavat jäsenilleen mahdollisuuksia ammatilliseen kehittymiseen ja edistävät verkostoitumista ja kokemusten vaihtoa alan toimijoiden kesken. Meetings Outlook -raportti julkaistaan yhteistyössä IMEX Groupin kanssa.