Siirry sisältöön
Uutinen 09.11.2021

Tulevaisuuden Convention Bureau on viestijä ja verkostoituja

Euroopan kansallisten Convention Bureau -toimijoiden strateginen allianssi* julkaisi lokakuussa raportin “The Future Role and Purpose of Convention Bureaux”. Raportti on visionäärinen tiekartta ja verkoston yhteinen näkemys tulevaisuuden kongressitoimistojen roolista ja sen kehityksestä tulevalla vuosikymmenellä.

FCB oli kesän aikana mukana projektissa, jossa Euroopan kansallisten kongressitoimistojen allianssi perehtyi toimialan haasteisiin pystyäkseen määrittelemään kongressitoimistojen roolin ja tärkeimmät tehtävät seuraavien kymmenen vuoden aikana. Usean workshopin tulokset on nyt kirjattu yhteiseen raporttiin, jonka aiheita ovat mm. tulevaisuuden haasteet, kriittisimmät menestystekijät ja tärkeimmät sidosryhmät. Tässä artikkelissa kongressitoimistolla tarkoitetaan convention bureau -toimijoita.

Viestijä, verkostoituja, asiantuntija ja strategi

Tulevaisuuden kongressitoimistoilla nähdään olevan neljä keskeistä roolia: strategi, verkostoituja, asiantuntija ja viestijä. Vaikka raportti keskittyy ensisijaisesti kansallisiin toimijoihin, tiedot ovat sovellettavissa myös kaupunki- ja aluetasoisten kongressitoimistojen käyttöön. Raportin tarkoitus on toimia keskustelunavaajana yritystapahtumatoimialalle koronapandemian jälkeisessä tilanteessa.

Viestijänä kongressitoimistot ovat luotettavan, ajantasaisen tiedon ja inspiraation lähde sekä tilastojen ja markkinatiedon toimittaja: ne tarjoavat toimialalle strategista tietoa ja trendejä. Kongressitoimisto on ikään kuin mediakeskus, joka jakaa hyödyllistä tietoa ja neuvoja sekä luo sisältöä, joka motivoi ja inspiroi niin asiakkaita kuin sidosryhmiäkin. Asiantuntijuus viittaa rooliin puolueettomana, asiakaslähtöisenä paikallislähettiläänä. Kongressitoimistot ovat myös vahvoja verkostoitujia, sillanrakentajia ja välittäjiä. Toimijoilla on vahva rooli linkkinä yritystapahtumatoimialan, päättäjien, liike-elämän ja korkeakoulujen välillä.

Ajatusjohtaja tarjoaa alalle globaalia näkemystä

Koronapandemia on tarkoittanut globaalille tapahtumatoimialalle ennennäkemätöntä taistelua, mutta myös huiman mahdollisuuden oppimiseen ja kehitykseen. Kriisin vauhdittamana keskustelut yhteisöllisyydestä, henkilökohtaisten kohtaamisten merkityksestä ja tapahtumien kestävyydestä ovat nousseet ylitse muiden. Yksi kongressitoimistojen tärkeimmistä tehtävistä koronakriisin aikana onkin ollut tarjota apua ja tietoa paikallisille toimijoille, jotta ne voivat parhaiten vastata kriisin tuomiin haasteisiin ja kehittää omia palveluitaan toipuakseen kriisistä mahdollisimman elinvoimaisena.

Kansalliset yritystapahtumamarkkinat tarvitsevat jatkossakin puolueettomia organisaatioita, jotka pystyvät luotettavasti keräämään ja jakamaan ajantasaista tietoa ja toimimaan välittäjänä eri toimijoiden välillä.

Kongressitoimistot pystyvät luomaan lisäarvoa sidosryhmilleen tarjoamalla globaalia näkemystä alalta ja laajaa näkökulmaa toimialan nouseviin trendeihin. Niiden perimmäinen tavoite on jatkossakin toimia ajatusjohtajana, joka tukee paikallista toimialaa ja sidosryhmiään kehittymään ja menestymään.

Mikäli haluat tutustua raporttiin tarkemmin, ota yhteyttä FCB:hen. Lue lisää FCB:n palveluista.

 *Strategic Alliance of the National Convention Bureaux of Europe on 28 kansallisen kongressitoimiston verkosto, joka keskittyy vahvistamaan Euroopan asemaa johtavana kansainvälisten kongressien ja yritystapahtumien kohteena. Allianssin visio on tarjota Euroopan kansallisille kongressitoimistoille verkosto, joka kehittää ja ylläpitää Euroopan asemaa kansainvälisessä kongressikilpailussa. Vuonna 2014 perustettu allianssi kokoontuu kaksi kertaa vuodessa.