Siirry sisältöön
Uutinen 23.12.2021

Venäläiset matkustavat ulkomaille syöpähoitoihin ja leikkauksiin

Ostovoiman heikettyä ja matkustusrajoitusten jatkuessa venäläiset matkustavat ulkomaille etenkin silloin, kun kyseessä on vakava sairaus. Normaaliaikoina Suomi houkuttelee terveysmatkailijoita helpolla saavutettavuudellaan, mutta suurin haaste on suomalaisen terveydenhuollon ja terveyspalveluntarjoajien heikko tunnettuus Venäjällä.

Visit Finlandin teettämästä tuoreesta markkinatutkimuksesta selviää, että venäläisten tulotason ja ostovoiman heikettyä terveysmatkailussa painottuu erityisesti vakavien sairauksien hoito. Mitä vakavammasta sairaudesta on kyse, sitä vähemmän tulotaso ja sosiaalinen status määrittävät ulkomaille hoitoihin hakeutumista. Erityisesti kun kyseessä on henkeä uhkaava sairaus tai potilaana lapsi, tarvittavat varat pyritään hankkimaan kasaan tulotasosta riippumatta. Sen sijaan esimerkiksi terveystarkastukset, esteettinen kirurgia ja synnytys ulkomaisessa sairaalassa ovat korkeamman tulotason omaavien käyttämiä palveluita, jotka ovat viime aikoina menettäneet suosiotaan. Koronapandemian aikana myös matkustusrajoitukset ovat vaikuttaneet siihen, että matkustamaan on päässyt vain ”elintärkeisiin” hoitoihin.

Ulkomailta haetaan korkeatasoista teknologiaa ja ammattitaitoa

Erityisen valmiita ulkomaille ollaan lähtemään syöpähoitoihin sekä sydän- ja verisuonitautien vuoksi. Aikaisemmin terveysmatkalla olleiden vastauksissa painottuvat kuitenkin myös hammashoidot, esteettinen kirurgia ja silmätaudit. Ammattilaisten haastatteluissa nousevat esiin erityisesti diagnostiikka ja erilaiset leikkaustoimenpiteet. Myös kuntoutus kiinnostaa monia asiakkaita, mutta ammattilaisten mukaan lähtöpäätös usein kariutuu kalliiksi koettuihin hintoihin (esim. Saksassa tai Sveitsissä).

Tärkeimpiä terveysmatkakohteen valintaan vaikuttavia tekijöitä ovat teknologia, sairaalatilat ja henkilökunnan ammattitaito. Niiden keskuudessa, joilla on aikaisempaa kokemusta terveysmatkailusta, henkilökunnan ammattitaito ja palveluasenne nousevat tärkeämmiksi kriteereiksi kuin muissa vastauksissa. Vastaavasti sairaalan tiloja pidetään vähemmän tärkeinä.

Suurin syy hakeutua hoitoon ulkomaille on luottamuksen puute oman maan terveydenhuoltoon sekä epäonnistuneet aikaisemmat kokemukset. Asiantuntijahaastattelujen mukaan jopa 90 % asiakkaista on valmiita lähtemään ulkomaille sen jälkeen, kun hoidot kotimaassa on koettu epäonnistuneiksi.

Terveysmatkailun haasteiksi koetaan yhtäältä liiallinen byrokratia (viisumiprosessit, dokumenttien kääntäminen jne.) ja toisaalta puutteellinen dokumentaatio esim. korvausten anomiseksi kotimaassa. Osalla vastaajista on huonoja kokemuksia henkilökunnan palveluasenteesta ulkomaisissa sairaaloissa. Ehkä hieman yllättävästi myös liian koulutetun henkilökunnan käyttäminen nousee esiin varjopuolena. Kun ulkomaisten asiakkaiden kanssa työskentelevät vain ”huippulääkärit”, voikin käydä niin, etteivät nämä ammattilaiset ole kokeneita rutiinitoimenpiteissä, joita yleensä hoitaa sairaalan muu henkilökunta.

Suomea vaivaa heikko tunnettuus terveysmatkakohteena

Venäläisten keskuudessa perinteisesti suositut terveysmatkakohteet Israel ja Saksa nousevat selkeäksi kahden kärjeksi myös tässä tutkimuksessa. Kun vastaajilta kysyttiin, mikä olisi heidän ensimmäinen, toinen ja kolmas vaihtoehtonsa terveysmatkakohteeksi, Suomi sijoittui listalla viidenneksi. Suomen sijoitus on keskimääräistä vahvempi pietarilaisten ja yli 40-vuotiaiden vastaajien keskuudessa. Suomeen yhdistetään erityisesti helppo saavutettavuus. Sen sijaan Suomi jää selvästi muita kärkimaita jälkeen vastaajien mielikuvissa hoidon laadusta ja korkeatasoisesta teknologiasta.

Vastaajista noin 75 % olisi valmiita harkitsemaan Suomea terveysmatkakohteena. Selkeästi suurimmaksi syyksi olla harkitsematta Suomea nousee tiedon puute. Suomalaisten terveyspalvelutuottajien tunnettuus Venäjällä on edelleen alhainen. Vain noin 10 % vastaajista osasi nimetä yksittäisen klinikan tai sairaalan Suomesta.

Suomen vetovoimatekijöiksi vastaajat mainitsevat sijainnin lisäksi hyvän elintason ja toipumisympäristön, eurooppalaiset lääkkeet, helpon viisumiprosessin, luottamuksen suomalaisiin tuotteisiin, suomalaisten neutraalin suhtautumisen venäläisiin sekä mahdollisuuden saada apua Suomessa asuvilta tuttavilta. Rajoittaviksi tekijöiksi puolestaan koetaan ilmasto, kielimuuri, korkea hintataso, tarve hankkia viisumi, mm. vastausaikoihin vaikuttava hidas elämänrytmi sekä vastaajien puutteellinen tietämys lääketieteen ja klinikoiden tasosta Suomessa.

Erittäin tärkeä tietolähde ja päätöksentekoon vaikuttava tekijä ovat tuttujen ja sukulaisten suositukset sekä sosiaalisen median verkostot. Esimerkiksi klinikan aikaisemman potilaan sosiaalisen median kanavissaan jakamat arvostelut voivat merkittävästi tukea päätöstä ryhtyä kyseisen klinikan asiakkaaksi.

Vakavien sairauksien hoidossa eniten mahdollisuuksia

Asiantuntijoiden keskuudessa potentiaalisimpina aloina Suomen kannalta mainitaan syöpähoidot, sydän- ja verisuonitaudit, neurokirurgia sekä ortopedia. Lisäksi mahdollisuuksia nähdään terveystarkastuksissa ja etäpalveluissa. Myös hammashoito nousee tutkimuksessa useaan otteeseen potentiaalisena alana, jossa Suomellakin voisi olla enemmän tarjontaa ja venäläisille asiakkaille kohdennettuja palveluita.

Useampi vastaajista pitää Pietarin aluetta potentiaalisimpana markkina-alueena suomalaisille klinikoille. Pietarin alueella ei kuitenkaan juuri ole aktiivisia terveysmatkanjärjestäjiä, joten b2b-markkinointia kannattaa suunnata erityisesti moskovalaisille terveysmatkanjärjestäjille, jotka kattavat myös Pietarin alueen. Toisaalta myöskään ostovoimaista Moskovan aluetta ei kannata unohtaa potentiaalisena lähtöalueena. Pietarin alueelta asiakkaiden on suhteellisen helppo hakeutua Suomeen myös omatoimisesti ilman terveysmatkanjärjestäjän tai potilasvälittäjän apua.

Ammattilaisten keskuudessa suomalaisklinikoita suositellaan rakentamaan pitkäjänteisiä kumppanuuksia, jotka perustuvat yhteisiin markkinointiponnistuksiin ja reiluihin komissioihin. Nopea vastausaika saapuviin kyselyihin tulee esiin sekä potentiaalisten asiakkaiden että kumppaneiden toiveissa. Terveysmatkanjärjestäjän näkökulmasta on tärkeää päästä henkilökohtaisesti tapaamaan suosittelemansa klinikan lääkäreitä ja hahmottaa, mitkä ovat kyseisen klinikan kilpailuedut.

Tutustu raporttiin

Lisätietoja

Päivi Antila
paivi.antila (at) businessfinland.fi
+358 40 747 8418