Siirry sisältöön
Uutinen 13.09.2021

Visit Finland kestävää matkailua edistävän GSTC:n jäseneksi

Kuva: Michael Matti

Visit Finland on liittynyt Global Sustainable Tourism Councilin (GSTC) jäseneksi syyskuussa 2021. GSTC on globaali toimija, jonka tavoitteena on edistää kestävää matkailua maailmanlaajuisesti ja määrittää minimitaso, jota matkailualan toimijoiden tulisi seurata.

GSTC:n eli Maailman kestävän matkailun neuvoston päätehtävänä on luoda ja hallita kestävän matkailun ja maailmanlaajuisia standardeja, niin sanottuja GSTC-kriteerejä.

Kriteerien tavoite on luoda kansainvälinen perustaso matkailun kestävälle kehitykselle. GSTC-kriteereillä on kahdenlaisia: destinaatiokriteerit, jotka on tarkoitettu julkisella sektorilla toimiville organisaatioille ja päätöksentekijöille, sekä yrityskriteerit, jotka on suunnattu erityisesti hotelleille ja matkanjärjestäjille.

GSTC -kriteerit tulee aina mukauttaa paikallisiin olosuhteisiin. Jokaisen matkailukohteen kulttuuri, ympäristö, tavat ja lait on otettava huomioon normistoa mukautettaessa.

GSTC on riippumaton ja puolueeton järjestö, johon kuuluu mm. YK:n järjestöjä, julkisen sektorin edustajia, johtavia matkatoimistoja, hotelleja, matkanjärjestäjiä, kansalaisjärjestöjä, yksilöitä ja yhteisöjä.

Sustainable Travel Finland pohjautuu GSTC:n kriteereihin

GSTC:n kriteerit ovat olleet vahva pohja myös Visit Finlandin Sustainable Travel Finland (STF) -ohjelmaa rakennettaessa. Esimerkiksi askel 2 itsearviointi, askel 3 kehityssuunnitelma ja askel 6 indikaattorit ovat linjassa GSTC-kriteerien kanssa. Myös askeleeseen 5 sisältyvien sertifiointiohjelmien kriteereistä useat on GSTC:n hyväksymiä.

GSTC:n kriteerit sisältävät samat kestävyyden ulottuvuudet kuin STF-ohjelma:

  1. Sustainable management (kestävyyden hallinnointi)
  2. Socioeconomic impacts (sosioekonomiset vaikutukset)
  3. Cultural impacts (kulttuuriset vaikutukset)
  4. Environmental impacts (ympäristövaikutukset)

Olemme osa kestävän matkailun yhteisöä

- Visit Finlandin päivitetyssä strategiassa kestävyys on tehtävämme ydin ja sillä on keskeinen rooli matkailualan elpymisessä. Meillä on kunnianhimoinen visio tehdä Suomesta johtava kestävä matkakohde. Meille tämä tarkoittaa, että me huolehdimme ainutlaatuisesta ympäristöstämme, mutta myös yhteiskunnastamme ja ihmisistämme sekä vieraistamme. GSTC:hen liittyminen on tärkeä askel matkalla kohti visiota, ja olemme ylpeitä siitä, että meidät on hyväksytty tämän arvokkaan maailmanlaajuisen verkoston jäseneksi, toteaa Visit Finlandin johtaja Kristiina Hietasaari.

Jäsenyyden myötä Visit Finland on osa globaalia yhteisöä. Tuemme GSTC:n työtä kestävän matkailun eteen, pääsemme itse vaikuttamaan alan kehitykseen, saamme oppia muilta jäseniltä ja voimme jakaa omia hyviä käytänteitämme muille. GSTC tarjoaa mahdollisuuden esiintyä webinaareissa ja tietoisuus Suomesta kestävän matkailun maana kasvaa. Lisäksi tarjolla on GSTC-kriteereihin perehdyttäviä kursseja koko matkailualalle.

Lisätietoa Global Sustainable Tourism Councilista.

GSTC logo