Siirry sisältöön
Uutinen 24.09.2021

Cleantech- ja biotalousyritykset pitävät Business Finlandin ohjelmia merkityksellisinä

Cleantech ja biotalous ovat globaalisti voimakkaasti kasvavia aloja. Cleantech- ja biotalous -toimiala on jo nyt Suomen suurin vientisektori. Suomella on alalta monipuolista osaamista, teknologioita ja innovaatiotoimintaa, joiden kasvua Business Finland edistää ohjelmillaan. Tyrsky Consulting:lta tilatussa arvioinnissa tutkittiin toimialan innovaatioiden ja viennin ohjelmia liiketoiminnan ja kestävän kehityksen näkökulmasta.

Arvioinnin mukaan ohjelmat saavuttivat määritetyt tavoitteet pääosin. Suurimmassa osassa ohjelmia yritykset ovat esitelleet uusia tuotteita, laajentaneet uusille markkinoille tai muodostaneet uusia kumppanuuksia ja kansainvälisiä verkostoja. Useimmilla aloilla ohjelmiin osallistuneiden yritysten vienti ja liikevaihto ovat kasvaneet verrattuna toimialan keskiarvoon.

Taloudellisen vaikutuksen analyysissä havaittiin, että sekä kasvu- että innovaatio-ohjelmiin osallistuneet yritykset suoriutuivat paremmin kuin sellaiset, jotka eivät osallistuneet kumpaankaan tai osallistuivat vain yhteen ohjelmaan. Vaikutus korostui erityisesti nuorilla yrityksillä.

Arvioinnissa todetaan, että yritykset pitävät ohjelmapalveluita merkityksellisinä ja arvostavat niiden laatua. Lisäksi palveluista välitetty informaatio saa kiitosta. Toisaalta yritykset kokevat, että ohjelmilla pitäisi olla vielä kohdistetumpi ja kapeampi fokusalue.

Tarkastelussa tutkittiin myös sitä, kuinka ohjelmat osallistuivat valtion strategian toteuttamiseen. Arvioinnin mukaan ohjelmien tavoitteet kohtasivat valtion strategian kanssa hyvin, sillä temaattisesti molemmat korostavat kestävää kehitystä. Biotalouden ja cleantechin keskeinen rooli valtion strategiassa heijastui hyvin Business Finlandin ohjelmien painopistealueisiin.

Arvioinnissa tunnistettiin kolme haastetta koskien ohjelmien johtamista. Alkuperäisiin suunnitelmiin tehdyt muutokset eivät olleet arvioinnin mukaan läpinäkyviä, eikä niillä ollut kaikkien osapuolten hyväksyntää. Toisena huomiona koettiin johtamisresursseista olevan pulaa. Kolmantena esiin nousi kestävän kehityksen toteutumisen arvioinnin haasteet selkeiden tavoitteiden puuttumisen vuoksi.

Arvioinnissa suositeltiin tarkentamaan kestävän kehityksen ja yhteiskunnallisen vaikuttamisen tavoitteita sekä kehittämään järjestelmällinen valvonta-, arviointi- ja oppimisviitekehys. Kestävän kehityksen tavoitteet tulisi sitoa kasvihuonepäästöjen kaltaisiin numeerisiin mittareihin. Lisäksi ohjelmien palvelut voisi erotella viennin vasta-alkajille ja jo kokeneemmille kansainvälistymisen ammattilaisille erikseen.

Arvioinnissa analysoitiin kolmea innovaatio-ohjelmaa ja kuutta viennin edistämisen ohjelmaa. Tutkimuksen suoritti Tyrsky Consulting yhdessä Technopolis Groupin kanssa.

Lue lisää Cleantech- ja biotalousohjelmien arvioinnista

Lisätiedot

Teppo Tuomikoski, Senior Advisor
Business Finland
teppo.tuomikoski (at) businessfinland.fi