Siirry sisältöön
Uutinen 28.04.2021

Ekosysteemipolitiikka vastaa Suomen talouden haasteisiin

Business Finlandin vauhdittamat liiketoimintaekosysteemit vastaavat Suomen talouden haasteisiin. Näin ulkopuoliset arvioitsijat toteavat ekosysteemien vaikuttavuutta käsittelevässä raportissaan.

Business Finland on aktiivisesti edistänyt liiketoimintaekosysteemejä, joiden odotetaan kehittävän Suomen innovaatioympäristöä pitkällä aikavälillä, uudistavan taloutta ja luovan hyvinvointia yhteiskuntaan. Miljardiluokan liiketoimintaekosysteemien synnyttäminen on yksi hallitusohjelman elinkeino- ja innovaatiopoliittisista tavoitteista.

Hallituksen asettaman tavoitteen mukaan Suomen tutkimus- ja kehitysmenojen tason tulisi olla vuonna 2030 neljä prosenttia bruttokansantuotteesta. Tavoitteena oli saada etenkin suuret yritykset lisäämään huomattavasti tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaansa Suomessa ja luomaan uuteen liiketoimintaan tähtääviä miljardiluokan ekosysteemejä.

Ekosysteemit nähdään keinona varmistaa, että Suomella on paremmat valmiudet talouskasvun edistämiseen, tuottavuuden lisäämiseen, toiminnan uudistamiseen, toimialojen muuttamiseen ja nykypäivän yhteiskunnallisiin haasteisiin vastaamiseen. Ekosysteemien ydinarvo yrityksille on se, että kollektiivisesti jäsenet voivat saavuttaa enemmän kuin yksittäin.

Innovaatio on monien ekosysteemien keskeinen painopiste

Innovaatiot ja innovatiiviset yritykset ovat monen ekosysteemin keskiössä. Tulokset osoittavat, että ekosysteemeissä luodut innovaatiot tähtäävät pääasiassa kasvuun teollisen muutoksen sijaan.

Suomalaisten yritysten menestys perustuu vahvasti uudistumiseen ja kansainvälistymiseen Suomen markkinoiden suhteellisen pienen koon, globalisaation vaikutusten sekä innovaation nopeuden vuoksi.

Käytännössä ekosysteemit tarjoavat yrityksille pääsyn sekä ekosysteemin ulkoisiin, että sisäisiin resursseihin verkostoitumisen ja virallisen toiminnan kautta.

Suomen tulisi keskittyä monipuolistamiseen ja arvonluontiin luomalla uusia kasvun lähteitä sekä elvyttämällä perinteisiä toimialoja. Muutoksen ei pitäisi tulla ainoastaan suurilta vaan myös pieniltä yrityksiltä, korostaen nykyisten ja uusien pk-yritysten roolia. Samaan aikaan maailmanlaajuiset suuntaukset osoittavat YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden merkityksen kasvavan voimakkaasti.

Ekosysteemin aktiivisemmit yritykset tekevät vahvempaa tulosta

Tarkasteltaessa ekosysteemeille suoraan merkityksellistä liikevaihtoa, näyttää siltä, että tutkimuksessa analysoitujen 13 ekosysteemin pitäisi saavuttaa miljardin euron kasvu vuoteen 2028 mennessä. Kun ekosysteemipolitiikan myöhempiä vaikutuksia analysoidaan, COVID19-kriisi todennäköisesti vääristää analyysia. On tärkeää varmistaa, että kriisin kielteisiä vaikutuksia ei tulkita innovaatiopolitiikan epäonnistumisina.

Business Finland on innovaatiorahoituksen sekä kaupan, matkailun ja investointien edistämisen julkisena toimijana organisaatio, joka keskittyy hyvinvoinnin luomiseen Suomelle pääasiassa tukemalla yrityksiä kestävän kasvun saavuttamiseksi globaalilla tasolla.

Ekosysteemikonsepti sopii hyvin Business Finlandin rooliin, sillä se vastaa samanaikaisesti useisiin innovaatiopolitiikalle asetettuihin tavoitteisiin sekä haasteisiin.

Onnistuessaan ekosysteemipolitiikan potentiaali on merkittävä. Potentiaalin realisoituminen edellyttää kuitenkin ennakoitavaa ja pitkäjänteisestä toimintaympäristön kehittämistä kaikilta innovaatiojärjestelmän toimijoilta.

Linkki raporttiin

Lisätiedot

Annu Kotiranta
Senior Advisor
annu.kotiranta (at) businessfinland.fi