Siirry sisältöön
Uutinen 29.09.2021

Energia-alan nollatavoite avaa suomalaisille yrityksille tuhansien miljardien markkinan

Maailmalla investoidaan vähähiilisiin energiaratkaisuihin kolmessa vuodessa 14 kertaa Suomen bruttokansantuotteen verran.

4 000 miljardia dollaria. Sen verran maailmassa investoidaan vähähiilisiin energiaratkaisuihin vuosien 2021-2030 aikana. Luku on niin iso, että sitä on vaikea käsittää. Suomen vuotuinen bruttokansantuote mahtuu siihen lähes 14 kertaa. Sillä rakentaisi 614 ydinvoimalaa lisää Olkiluotoon. Tai palkkaisi kaikki Suomen 60 000 työikäistä diplomi-insinööriä useaksi sadaksi vuodeksi hommiin.

Maapallon kantokyky on koetuksella, joten Suomi, EU-maat ja monet muut maat ovat sitoutuneet hiilipäästöjen vähentämiseen nopeassa tahdissa. Hiili edustaa yhtä aikaa mennyttä ja tulevaa. Mennyttä ovat hiilikasat kaupunkien keskustoissa. Tulevaa vähähiilisyyden megatrendi, joka ulottaa lonkeronsa kaikkialle yhteiskuntaan, yrityksiin ja ihmisiin.

Rahoittajat ovat aina paikalla siellä, missä on nähtävissä suuri markkina ja kasvupotentiaali. Esimerkiksi varainhoitoyhtiö BlackRock, yhdysvaltalainen suurpankki JP Morgan Chase ja Euroopan investointipankki EIB ovat ilmoittaneet panostavansa kestäviin hiilineutraaleihin investointeihin. Samoilla linjoilla on myös Nordea, joka otti tavoitteekseen vähentää portfolionsa päästöjä vuoteen 2030 mennessä 40-50 %.

– Tällä hetkellä globaalisti käynnissä olevat isot murrokset tulevat vaikuttamaan yhteiskuntiin ja yrityksiin laajemmin kuin pystymme edes ajattelemaan. Rahoittajien katseiden kääntyminen vähähiilisiin ratkaisuihin tarkoittaa täydellistä suunnan muutosta. Jatkossa kestävä kehitys tulee olemaan edellytys rahoituksen saamiselle, sanoo Business Finlandin Hiilineutraali Suomi -mission johtaja Helena Sarén.

Miten tämä sitten käännetään bisnekseksi Suomessa? Miten saamme osamme jaossa olevista tuhansista miljardeista?

– Ensinnäkin me olemme uskottavia, koska olemme ratkaisukeskeisiä ja teemme mitä lupaamme. Pienenä maana Suomea ei myöskään koeta uhkaavaksi, kertoo Helena Sarén. 

Amerikkalaisissa elokuvissa on aina sankari, joka pelastaa itsekseen maailman. Todellisia ongelmia ei kuitenkaan selätä yksin suurinkaan yritys.

–Suomessa on vain pieni määrä maailmanlaajuisesti isoja toimijoita, jotka kykenevät ottamaan projekteissa vetovastuun. Siksi tarvitaan yhteistyötä. Onneksi meidän poikkeuksellinen vahvuutemme on katsoa asioita kokonaisvaltaisesti ja tehdä yhteistyötä julkisen ja yksityisen, isojen ja pienten välillä. Me olemme hyviä kehittämään teknologioita ja hyödyntämään niitä, Sarén toteaa. 

Tunnista asiakkaan haaste

– Kaiken ytimessä on ymmärrys siitä, että maailma muuttuu ja talouden mannerlaatat etsivät nyt paikkojaan. –Täytyy tunnistaa mahdollisuus ja ymmärtää asiakkaan haaste. Jos esimerkiksi jokin kaupunki haluaa vähentää liikenteensä päästöjä niin tulisi miettiä mikä rooli siinä on suomalaisella teknologia- tai palvelutoimittajalla sekä kenen kanssa ratkaisua tulisi kehittää ja myydä. Tätä varten täytyy rakentaa uusia arvoketjuja, palvelumalleja ja löytää kumppaneita nykyistä hanakammin. Sopiva partneri voi löytyä myös joltain kokonaan uudelta alalta.

Esimerkiksi kaikkialle tunkeutuvalla digitalisaatiolla on suuri rooli päästöjen vähentämisessä. Business Finlandin Gaia Consultingilla teettämän selvityksen mukaan tavoitteesta peräti viisitoista prosenttia pystytään hoitamaan digitalisaation avulla.

Suomella on tarvittavaa osaamista ja teknologiaa jo nyt, mutta tutkimukseen, tuotekehitykseen ja innovaatioihin tulisi keskittyä jatkossakin.

– IEA:n (International Energy Agency) mukaan energiasektorilla on olemassa teknologiat, joilla kyetään saavuttamaan tarvittavat päästötavoitteet vuoteen 2030 mennessä. Mutta ratkaisuista, joilla päästään vuoteen 2050 mennessä nollapäästöihin, ovat vielä suurimmaksi osaksi tutkijoiden kammioissa odottamassa. Siksi suomalaiset yritykset eivät saa jäädä pois tutkimus-, tuotekehitys- ja innovaatiojunasta, Helena Sarén sanoo.

Business Finland tarjoaa kasvukykyisille yrityksille apua  uudistamiseen, vientiin tai kansainvälistymiseen.

Tutustu palveluihimme