Siirry sisältöön
Uutinen 06.05.2021

EU-hankkeet oiva keino viennin kasvattamiseen erityisesti valmistavalle teollisuudelle – miksi ja miten se kannattaa tehdä?

Euroopan komission uusi tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelma Horisontti Eurooppa on käynnistymässä. Lähiviikkoina julkaistaan tämän lähes 100 miljardin euron ohjelman ensimmäiset rahoitushaut. Valmistavan teollisuuden kannattaa tavoitella rahoituksesta oma osuutensa.

Horisontti Eurooppa tarjoaa rahoitusta valmistavalle teollisuudelle erityisesti kansainvälisen kilpailukyvyn kehittämistä varten, ja suurin osa rahoituksesta myönnetään nimenomaan kansainvälisessä yhteistyössä toteutettaville projekteille. EU-rahoituksella voidaan toteuttaa tyypillisesti kolmivuotisia t&k-painoitteisia yritysten ja tutkimuslaitosten välisiä yhteishankkeita.

Miksi EU-projektin rahoitushakuun kannattaa valmistautua jo nyt?

Elo- ja syyskuulle sattuu monen suomalaisten kannalta kiinnostavan EU-projektin rahoitushaun takaraja. Joukossa on runsaasti valmistavalle teollisuudelle sopivia hakuja. Lomien jälkeinen aika voi tuntua kaukaiselta, mutta nyt on juuri oikea aika tutustua hakuihin ja tehdä päätös hakemuksen valmistelusta. Syynä on kesälomakausi: suomalaisten palatessa lomiltaan Keski-Euroopassa vasta aloitellaan. Jotta projekti konsortiolla olisi riittävästi aikaa valmistella kilpailukykyinen hakemus, konsortiolla pitäisi olla sukset samassa suunnassa jo ennen kesälomien aloittamista.

Miksi EU-rahoitusta kannattaa hakea – ja miten se tukee viennin edistämistä?

EU-projektien itsestään selvin hyöty on tietysti varsinainen tutkimusrahoitus. Toisin sanoen tämä tarkoittaa mahdollisuutta kasvattaa merkittävästi yrityksen omia  t&k-resursseja julkisella tuella ilman, että esimerkiksi pk-yrityksen omistajuus dilutoituu. EU-projektien hyöty ei kuitenkaan jää pelkkään rahaan. Pk-yritys voi muun muassa saada EU-projekteista tehokkaan käynnistyksen vientitoimintaan. Kyse ei ole pelkästään verkottumisesta alan kansainvälisen arvoverkon kanssa, vaan parhaassa tapauksessa konsortiossa on yksi tai useampi potentiaalinen asiakas. Projektin aikana näiltä potentiaalisilta asiakkailta voi saada suoraa palautetta ja hyviä vinkkejä oman tuotteen kehittämiseen ja samalla kasvattaa omaa ymmärrystä asiakastarpeesta ja -sektorista.

Jo pelkkä hakemusvaihe toimii hyvänä sparrauksena viennin aloittamiseen:hakijat joutuvat vertaamaan omaa ideaansa tai tuotettaan alan parhaisiin ja tuomaan esiin erottautumistekijät. EU-projekteissa kun ei koskaan rahoiteta vain pääsemistä samalle tasolle kilpailijoiden kanssa, vaan niissä täytyy tuottaa aidosti innovatiivista asiaa.

 Pk-yritys voi saada EU-projekteista tehokkaan käynnistyksen vientitoimintaan

Lisäksi projektissa kehitettävät kyvykkyydet kasvattavat kumppanien kilpailukykyä vientimarkkinoilla. Tämä onkin tarpeen, sillä yhtä lailla kilpailijatkin kasvattavat omaa kilpailukykyään EU-projekteissa. Usein projekteissa pyritään myös yhdessä vaikuttamaan regulaatioihin ja standardeihin – on aina parempi olla mukana työstämässä omaan liiketoimintaan vaikuttavia säännöksiä kuin yrittää reagoida ylhäältä annettuun. 

Miksi kansainvälinen EU-yhteistyö kannattaa?

EU-projektien tärkein etu on niiden tarjoamat uudet kumppanuudet. Usein kaksi plus kaksi on viisi: yhteistyö ja avoin innovaatio alan toimijoiden kanssa mahdollistaa oivalluksia ja valintoja, joita ei ehkä muuten tulisi lainkaan. Projektin aikana tiiviissä vuorovaikutuksessa alan kansainvälisen arvoverkon kanssa saat todennäköisesti muutakin hyödyllistä tietoa oman alasi tiekartasta eli siitä, mihin alan terävin kärki on menossa. Ehkä projektin puitteissa arvioidaan uusimman tuotteesi suorituskyky ja se raportoidaan projektikumppanien tieteellisessä julkaisussa. Vientiä aloitteleva pk-yritys ei omilla markkinointiresursseillaan ihan helposti saavuttaa vastaavaa kansainvälistä näkyvyyttä ja luotettavuutta.

Kaikkein parasta on se, että yksi projekti johtaa yleensä kutsuun seuraaviinkin projekteihin. Ja seuraavat projektit tuovat taas lisää EU-rahaa tutkimus- ja kehitystyöhön, lisää kilpailukykyä, lisää näkyvyyttä oman alan tulevaisuuteen ja terävimpään kärkeen ja lisää asiakasymmärrystä sekä potentiaalisia asiakkaita.

Jos siis syksyllä avautuvat EU-haut kiinnostavat, ota yhteyttä - Business Finlandin asiantuntijat auttavat mielellään sopivan haun löytämisessä! Haut avautuvat lähiaikoina. Kun ne on julkaistu, kaikki hakutekstit löytyvät komission Funding &tender opportunites -portaalista. Jos kuitenkin haluat tutustua hakutekstien luonnosversioihin jo etukäteen, ota yhteyttä Business Finlandin Horisontti-neuvontapalveluihin.

Valmistaudu tuleviin Horisontti Eurooppa -hakuihin ja ota yhteyttä


Lue myös:

Isoilla linjauksilla kohti Horisontti Eurooppaa

Tarjolla 100 miljardia euroa Horisontti Euroopasta – Business Finland

Wärtsilä: Tehokkaalla valmistelulla kiinni strategiseen EU-projektiin

 

Lisätietoja

Toni Mattila, Business Finland
Puh.  040 500 9909
toni.mattila (at) businessfinland.fi