Siirry sisältöön
Uutinen 28.01.2021

Kansallinen akkustrategia – puitteet kilpailukykyiseen ja kestävään akkuteollisuuteen

Työ- je elinkeinoministeriö julkaisi 24.1.2021 kansallisen akkustrategian. Akkustrategia esittelee keinot, joilla Suomi kehittyy kilpailukykyiseksi, osaavaksi ja kestäväksi osaksi kansainvälistä akkuteollisuutta. Business Finland haluaa olla merkittävä toimija strategian toteuttamisessa.

Eurooppa sähköistyy osana vähähiilisyyden tavoitetta. Sen vuoksi eurooppalaisen akkuarvoketjun syntyminen on ensiarvoisen tärkeää. Suomella on monia vahvuuksia menestyä tässä kehityksessä.

Akkustrategian visio on, että Suomen akkuklusteri vuonna 2025 on edelläkävijä, joka tuottaa osaamista, innovaatioita, kestävää taloudellista kasvua, hyvinvointia ja työpaikkoja Suomeen. Samalla Suomi osallistuu vahvasti edellä mainittuun kansainväliseen kehitykseen.

Kansallisen akkustrategian kulmakiviä ovat raaka-aineiden saatavuus ja niiden jalostus, vahva akkumateriaalien ja kierrätyksen tuotanto- ja tutkimustoiminta sekä sähköistymisen ja digitalisaation osaaminen. Suomi haluaa edistää myös akkujen kiertotaloutta.

Suomen vahva rooli osana Euroopan akkuekosysteemiä on saanut tunnustusta. Suomesta löytyy vahvaa osaamista koko akkuarvoketjussa: kaivosteollisuus, akkuraaka-aineiden jatkojalostus, akkujen valmistamiseen ja käyttöön liittyvät teknologiat ja palvelut sekä latausteknologiat ja kierrätys. Suomi on yksi harvoista Euroopan maista, jonka maaperästä löytyy kaikkia keskeisimpiä litium-ioniakkujen valmistuksessa tarvittavia mineraaleja: kobolttia, nikkeliä, litiumia ja grafiittia.

”Suomella on kaikki edellytykset merkittävän akkuklusterin luomiseen, jonka avulla voimme nostaa jalostusarvoa Suomessa sekä edistää yritysten kansainvälistä kasvua”, sanoo Executive Director Teija Lahti-Nuuttila.

Akkustrategiasta vahva tuki Business Finlandille yritysten kasvun edistämisessä

Business Finland aloitti erityisen panostuksen akkutoimialaan jo yli kaksi vuotta sitten Batteries from Finland -kokonaisuuden avulla. Batteries from Finland tukee akkutoimialan ekosysteemien ja verkostojen rakentumista kotimaassa sekä muodostuneiden kokonaisuuksien kytkeytymistä kansainvälisiin verkostoihin. Toiminnan tavoitteena on viennin kasvu. Lisäksi investointien houkuttelua Suomeen koko akkuarvoketjun alueella sekä kansainväliseen kasvuun tähtäävää innovaatiotoimintaa edistetään aktiivisesti.

Tavoitteena on löytää myös uusia asiakkaita ja luoda kaupallisia mahdollisuuksia suomalaisille akkutoimialan yrityksille. Kohdemarkkinat ovat pääosin Euroopassa ja Pohjoismaissa. Batteries from Finland kokoaa suomalaisia yrityksiä ja tarjoamia vieden niitä kohdemaihin järjestämällä muun muassa ostajatapaamisia ja matchmaking-tilaisuuksia.

”Business Finland toteuttaa kansallista akkustrategiaa rahoittamalla alan innovaatiotoimintaa, edistämällä kansainvälistä yhteistyötä ja jalostamalla markkinatietoa yrityksille. Akkustrategia antaa meille pitkäjänteistä ja vahvaa selkänojaa työskennellä yritysten kanssa”, korostaa Head of Batteries from Finland Ilkka Homanen.

Kansallinen akkustrategia 2025

Lisätietoja

Ilkka Homanen
ilkka.homanen (at) businessfinland.fi
Puh.  044 577 4430