Siirry sisältöön
Uutinen 20.10.2021

Katseet kohti kehittyviä markkinoita: globaaleihin haasteisiin vastaaminen on jättimahdollisuus suomalaisille yrityksille

Yhä useamman suomalaisyrityksen kannattaa tähystää perinteisten vientimarkkinoiden ulkopuolelle. Merkittävin B2B ja B2C -bisnespotentiaali löytyy enenevässä määrin Afrikan ja Aasian maiden nopeasti muuttuvista yhteiskunnista ja talouksista. Myös kansainvälisten rahoitusinstituutioiden ja YK:n hankintasopimukset tarjoavat tuottoisia mahdollisuuksia, sillä niiden kautta kanavoidaan vuosittain yli 170 miljardia dollaria kehittyvien maiden infraprojekteihin.

Tässä vinkki vientiyrityksille: kohdistakaa seuraava markkinatutkimusprojekti kehittyvien markkinoiden ja yhteiskuntien muuttuviin tarpeisiin.

Nämä muutosprosessit synnyttävät jatkuvasti uusia liiketoimintamahdollisuuksia ja myös ohjaavat investointeja isoihin infrastruktuurihankkeisiin. Globaaleihin kehityshaasteisiin liittyvät investoinnit ovat mittasuhteiltaan valtavia. Esimerkiksi Aasian kehityspankin, Euroopan investointipankin, Maailmanpankin, EBRD:n ja muiden kansainvälisten rahoituslaitosten rahoitusvirrat kehittyviin maihin ovat vuositasolla yhteensä 150 miljardia dollaria.

Myös YK on markkina vientimarkkinoiden sisällä; YK:n erityisjärjestöjen hankintatarpeet olivat 22,3 miljardia dollaria vuonna 2020.

Suomen hyvästä maineesta on hyötyä – olemme arvostettu toimija kansainvälisellä näyttämöllä

Hyvin valmistautuneet suomalaiset yritykset pystyvät tarttumaan mahdollisuuksiin kehittyvien maiden kasvavilla B2B- ja B2C-sektoreilla sekä menestymään kansainvälisten järjestöjen tarjouskilpailuissa.

Suomalaisyrityksillä on kaikki edellytykset tarjota skaalautuvia ratkaisuja YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamiseksi ja kilpailla tasavertaisesti esimerkiksi tanskalaisten ja ruotsalaisten yritysten kanssa. Oikotietä onnistumiseen ei kuitenkaan ole. Kehittyville markkinoille pääsy edellyttää vahvaa näkemystä, sitoutumista ja riskinottokykyä. Yritykselläsi tulee olla:

  • vakaa taloudellinen pohja ja kokemusta vientimarkkinoista
  • paikalliseen kohdemarkkinaan sopivia ratkaisuja ja siihen kohdistettuja resursseja
  • tuotteita, palveluita tai liiketoimintamalli, joka tukee kestävää kehitystä ja edesauttaa paikallisia kehitysvaikutuksia

Positiivisen muutoksen mahdollisuudet: esimerkkejä Intiasta, Indonesiasta, Keniasta, Namibiasta ja Jordaniasta

Kehittyviltä markkinoilta löytyy menestyviä suomalaisyrityksiä ja kasvupotentiaalia riittää myös uusille tulokkaille. Tukemamme yritykset ja projektit tarjoavat inspiroivia esimerkkejä positiivista muutosta mahdollistavasta liiketoiminnasta.

Intiassa ja Indonesiassa toimiva suomalaisten ja paikallisten yritysten konsortio pilotoi innovatiivisia menetelmiä muovijätteen keräämiseksi joista ja merestä, ja kehittää samalla uusia teollisuuden ja energia-alan tulovirtoja. Keniassa suomalainen yritys ja paikalliset kumppanit tuunaavat vanhoista sähköautoista tehokkaita aurinkoenergialla kulkevia takseja, jotka tarjoavat parempia ansaintamahdollisuuksia paikallisille kuljettajille ja hillitsevät ilmastonmuutosta.

Esimerkiksi Aasian kehityspankin, Euroopan investointipankin, Maailmanpankin, EBRD:n ja muiden kansainvälisten rahoituslaitosten rahoitusvirrat kehittyviin maihin ovat vuositasolla yhteensä 150 miljardia dollaria. 

Aalto-yliopisto ja LUT-yliopisto ovat pilotoineet uusia omavaraisia viestintä-, energiantuotanto- ja varastointijärjestelmiä Namibian maaseudulla. Jordaniassa suomalaiset yritykset tekevät yhteistyötä paikallisten haasteiden omistajien kanssa ja kehittävät pakolaisten terveyteen ja koulutukseen liittyviä ratkaisuja.

Kaikilla kehittyvillä markkinoilla on lukuisia haasteita, joihin tarvitaan kiireellisiä ratkaisuja. Suomella on teknologiaa, osaamista ja uskottavuutta vastata tarpeeseen.

Ota yhteyttä tiimiimme ja tartutaan yhdessä tilaisuuteen!

Ulkoministeriön kanssa tiivistä yhteistyötä tekevä Business Finlandin Developing Markets Platform tarjoaa
  • Rahoituspalveluita innovaatio- ja yhteiskehitykseen suomalaisille yrityksille ja niiden paikallisille kumppaneille yhdistämällä Business Finlandin ja ministeriön rahoitusta.
  • Asiantuntijapalveluita erityisesti fokusmaissamme Etelä-Afrikka, Indonesia, Intia, Jordan, Kenia, Turkki ja Vietnam, joissa tarjoamme kattavaa tukea, mukaan lukien asiantuntijaneuvonta, vahvat verkostot ja tiivis yhteistyö Suomen paikallisten suurlähetystöjen, valtion viranomaisten ja liikekumppaneiden kanssa.
  • Asiantuntijaneuvontaa ja arvokkaita verkostoja, joiden kautta yritykset pääsevät mukaan isojen kansainvälisten rahoituslaitosten ja YK:n toimintaan liittyviin investointimahdollisuuksiin, tarjouskilpailuihin ja hankintasopimuksiin.