Siirry sisältöön
Uutinen 13.09.2021

Kierrätys- ja uudelleenkäyttöinvestointien rahoitushaku julkaistu 15.9.2021

Haku on osa EU:n elpymisvälinettä (RRF, Recovery and Resilience Facility), jonka avulla edistetään elinkeinorakenteen uudistumista ja suomalaisten yritysten kestäviin ratkaisuihin perustuvaa kilpailuetua.

Investointituella vauhditetaan uudelleenkäyttöä ja kierrätystä

Business Finland rahoittaa kestävän kasvun innovaatiohankkeita 150-170 miljoonalla eurolla vuosittain 2021-2023 välisenä aikana osana EU:n elpymisvälinettä. Kierrätys- ja uudelleenkäyttöinvestointien rahoitushakuun on suunniteltu käytettävän yhteensä 80 miljoona euroa rahoitusta, josta 10 miljoonaa euroa vuonna 2021 ja 70 miljoonaa euroa vuonna 2022.

Rahoituksella vauhditetaan teollisuuden sivu- ja jätevirtojen (esimerkiksi biotalouden) sekä muiden keskeisten materiaalien (esimerkiksi muovit, tekstiilit, pakkaukset, sähkö- ja elektroniikkalaitteet, rakennus- ja purkumateriaalit) uudelleenkäyttöä ja kierrätystä.

Rahoitushausta järjestetään infotilaisuus 20.9.2021 klo 15-16.

Millaisiin hankkeisiin rahoitusta voi hakea?

Haun kohderyhmänä ovat sivuvirtojen ja eri materiaalien uudelleenkäytön ja jätevirtojen kierrätyksen teollisia investointeja tai pilotointi- ja demonstraatiolaitoksia tekevät edelläkävijäyritykset. Yritysten tulee toimia Suomessa.

Business Finland voi ottaa tässä haussa huomioon myös ne haun sisällön näkökulmasta relevantit hakemukset, jotka ovat saapuneet Business Finlandiin 16.4.2021 päättyneeseen kiertotalouden investointiavustushakuun. Tarkasteluun voidaan ottaa kevään hakemusten vertailussa hyvin menestyneet hakemukset, joihin rahoitusta ei riittänyt ja jotka sen vuoksi on jätetty odottamaan syksyn hakua. Business Finland ilmoittaa tällaisista tapauksista hakijoille erikseen. Hakijoiden tulee valmistautua toimittamaan tarvittavat lisätiedot tätä hakua koskien, mikäli he haluavat hakemusten olevan mukana syksyn hakukierroksen arvioinnissa.

Rahoitus ei rasita yrityksen de minimis- eikä komission tilapäisen 1 800 000 euron tukiohjelman kiintiötä.

Hakuohjeet ja infotilaisuus

Tarkemmat hakuohjeet ja lisätietoa hausta on julkaistu 15.9.2021 Suomen kestävän kasvun ohjelman sivulla.

Ilmoittaudu infotilaisuuteen

Lisätietoja

Tuomas Lehtinen, Ecosystem Lead, Business Finland
tuomas.lehtinen (at) businessfinland.fi

Ilmari Absetz, Ecosystem Lead, Business Finland
ilmari.absetz (at) businessfinland.fi

 

#KestäväKasvu