Siirry sisältöön
Uutinen 27.09.2021

Materiaalitori vauhdittaa jätteiden ja sivuvirtojen kiertoa

Kiertotaloutta vauhdittava Materiaalitori.fi-palvelu aukesi alan toimijoiden käyttöön keväällä 2019. Maksuttoman palvelun kautta voi tarjota ja etsiä jätteitä ja sivuvirtoja sekä jätehuolto- ja asiantuntijapalveluita. Miten Materiaalitori on otettu vastaan ja mitkä ovat tulevaisuuden näkymät?

– Tavoitteemme oli tarjota kohtaamispaikka kierrätysmateriaalin tarjoajille ja käyttäjille ja mahdollistaa jätteiden ja tuotannon sivuvirtojen sujuva vaihdanta. Palvelu on otettu hyvin vastaan, Materiaalitorissa on jo yli 1 000 rekisteröitynyttä käyttäjää ja uusia ilmoituksia materiaaleista ja palveluista julkaistaan jatkuvasti, kertoo johtava asiantuntija Ilkka Hippinen Motivasta.

Kunnan toissijaisen jätehuoltopalvelun osalta sekä hankintayksiköt että palvelua vuodessa yli 2 000 euron arvosta tarvitsevat muut toimijat ovat jätelain uudistuksen myötä velvoitettuja käyttämään Materiaalitoria jätehuoltopalveluidensa kilpailuttamiseen ennen kunnan toissijaisen jätehuoltopalvelun pyytämistä. Tällaisia TSV-sopimuksia on Materiaalitorin kautta tehty jo yli 300 kappaletta. Yksityistä jätehuoltopalveluakin on löytynyt, sillä kaikki ilmoitetut jätteet eivät ole johtaneet kunnan toissijaisen palvelun pyytämiseen.

Kiertotalous kasvuun

– Tulevaisuudessa tavoitteena on, että entistä suurempi määrä materiaaleja kiertää hyötykäyttöön Materiaalitorin kautta ja tarjolla olevista ja halutuista materiaaleista saadaan entistä paremmin tietoa. Materiaalitoria kehitetään edelleen muun muassa materiaalikohtaisten tarpeiden näkökulmasta ja seurantatiedon saannin parantamiseksi, Hippinen toteaa.

– Hiilineutraali kiertotalousyhteiskunta on yksi ympäristöministeriön keskeisistä tavoitteista ja Materiaalitori on yksi konkreettinen työkalu kiertotalouden edistämisessä. Pyrkimyksenä on kasvattaa käyttömääriä niin, että materiaalien vaihdanta olisi vilkasta ja erilaisten kierrätysmateriaalien käyttö lisääntyisi. Materiaalitoria ja teollisten symbioosien toimintamallia kehitetään ja viestintää tehostetaan myös tulevaisuudessa, kuvaa ympäristöministeriön erityisasiantuntija Jenni Lehtonen.

Lue lisää Materiaalitorista

Business Finlandin Innovatiivisten julkisten hankintojen rahoitus on suunnattu julkisille hankintayksiköille, jotka tähtäävät palvelun ja toiminnan uudistamiseen. Rahoitus voi kohdistua innovatiivisen hankinnan suunnitteluun ja valmisteluun ja ratkaisun yhteiskehittämiseen. Tärkeää on, että projekti sisältää yhteistyötä potentiaalisten tarjoajien ja loppukäyttäjien kanssa.