Siirry sisältöön
Uutinen 22.03.2021

Suomen metsäkeskuksen digitarkastukset käynnistyivät innovaatiokumppanien toimesta

Suomen metsäkeskuksen syksyllä 2018 käynnistyneessä projektissa kehitettiin uusia digitaalisia menetelmiä metsä- ja tarkastustiedon keruuseen ja analysointiin. Projektin hankinta on saatu päätökseen ja uudet digitaaliset menetelmät on otettu käyttöön.

Suomen metsäkeskuksen digitarkastuksia koskeva hankinta toteutettiin innovaatiokumppanuusmenettelyllä ja hankkeeseen saatiin Business Finlandin innovatiivisten julkisten hankintojen rahoitusta.

 - Innovaatiokumppanuus soveltui hyvin uuden ja paljon kehitystyötä vaativan palvelun hankintaan. Pääsimme kehittämään ratkaisua yhdessä tarjoajien kanssa ja kirjoitimme lopulta sopimukset kahden innovaatiokumppanin kanssa, kertoo projektipäällikkö Lauri Haataja Suomen metsäkeskuksesta.

Kilpailutus ennen kehitysvaihetta

Innovaatiokumppanuus on kolmivaiheinen menettely, jossa kehityskumppaneiden kilpailutusvaihetta seuraa kehitys- ja toimitusvaihe valittujen toimittajien kanssa. Ennen kehitysvaihetta järjestettävä kilpailutus tuo mukanaan sekä hyötyjä että haasteita.

 - Neuvottelujen kautta eteneminen kilpailutusvaiheessa varmistaa sen, että asioita voidaan tarkentaa ennen tarjouksen jättämistä. Hinta-arvioiden antaminen ennen varsinaista kehitysvaihetta on kuitenkin haastavaa, kun yksityiskohtainen sisältö on vielä määrittämättä, pohtii Arbonaut Oy:n Jussi Peuhkurinen.

Innovaatiokumppanuudessa tarjouksessa tulee määritellä hinta, jota voidaan hankinnasta riippuen tarkentaa kehitysvaiheen perusteella.

MosaicMill Oy:n Janne Sarkeala on samaa mieltä siitä, että tuotantovaiheen todelliset kustannukset selviävät vasta kehitysvaiheessa, joten on tärkeää, että tarjouksen hintaa voidaan tarkentaa.

 - Kehitysvaiheessa saimme käytännön kokemusta Metsäkeskuksen erityistarpeisiin vastaavasta drooni-tiedonkeruusta, kuten pienten kohteiden kartoittamisesta erittäin matalalla lentäen. Laajamittaisen tuotantovaiheen resurssien määrittely ei olisi onnistunut riittävän tarkasti ilman kehitysvaihetta.

Rohkeaa ja ennakkoluulotonta kehittämistä

Onnistuessaan innovaatiokumppanuus luokin hyvät puitteet tuotekehitykselle ja innovaatioiden syntymiselle.

 - Tässä lähdettiin ennakkoluulottomasti kehittämään sellaisia osa-alueita, jotka olisivat jääneet testaamatta, jos oltaisiin pitäydytty liian tiukasti ennakkoasettelussa. Uusien toimintamallien löytäminen on ehdottomasti ollut tämän kehityshankkeen helmi, iloitsee Raimo Asikainen CareliaForest Consulting Oy:sta, joka muodostaa toisen innovaatiokumppanin yhteistyössä Arbonaut Oy:n kanssa.

Innovaatiokumppanit vastaavat tarkastustiedon keräämisestä valtakunnallisesti ja hyödyntävät toiminnassaan alihankkijoita. Projektipäällikkö Haatajan mukaan tieto siirtymisestä digitaaliseen tarkastustiedonkeruuseen koko valtakunnan alueella on rohkaissut uusia palveluntarjoajia kehittämään omaa toimintaansa vastaamaan hankkeessa kehitettyjä uusia menetelmiä.

Myös Business Finlandin johtava asiantuntija Piia Moilanen on tyytyväinen projektin tuloksiin.

 - Metsäkeskuksen projektissa on kehitetty kokonaan uusi palvelu, jolle on kysyntää myös kansainvälisesti. Innovatiivinen hankinta on edistänyt asiakaslähtöistä kehittämistä ja onnistunut vauhdittamaan drooni-tiedonkeruun markkinoita.

Lisätietoja

KEINO-osaamiskeskuksen uutinen

Tietoja hankinnan etenemisestä