Siirry sisältöön
Uutinen 26.03.2021

Tie auki Kanadan energiamarkkinoille

Suomi on Kanadaa 15 vuotta edellä älykkään energian ratkaisuissa

Vuosien pitkäjänteinen työ on nostanut suomalaisen älykkäiden energiaratkaisuiden osaamisen kanadalaisten huulille ja tiiviin seurannan kohteeksi. Pohjois-Amerikan jättimäisillä energiamarkkinoilla onkin kasvava määrä mahdollisuuksia auki suomalaisyrityksille.

Pohjatyö Kanadan markkinoiden avaamiseksi laajemmalle suomalaiselle yrityskentälle alkoi jo viitisen vuotta sitten. Finpron Energia-kasvuohjelma teki laajaa kartoitustyötä maailman energiamarkkinoista tutkien missä markkinat kasvavat ja millaisessa muutoksessa yhteiskunnat ovat, miten alan arvoketjut toimivat, millaisille palveluille on syntymässä tilaa ja missä olisi halukkuutta hakea ratkaisuja yhdessä suomalaisten kanssa. Tutkimusta analysoitiin yhdessä suomalaisyritysten kanssa ja Kanada valikoitui yhdeksi kohdemarkkinaksi.

Vuosien saatossa on tehty hartiavoimin töitä, kertoo Smart Energy -ohjelman vetäjä Helena Sarén: ”Rakensimme tavoitteellisen etenemistavan päämääränä saada bisnestä Suomeen. Suomessa sparrasimme yrityksiä vientikuntoon, koulutimme heitä viennin ja investointien rahoitukseen, ymmärtämään Kanadan jakelukanavia ja pitchaamaan tälle markkinalle. Kanadan päässä menimme syvälle markkinaan: kaivoimme esiin liiketoimintamahdollisuuksia ja etsimme kontakteja ja vaikuttajia."

"Rakensimme partneruuksia ja pyrimme vaikuttamaan poliittisella tasolla meille myönteisen lainsäädännön kehittymiseen. Kumpaankin suuntaan tehtiin vuosien varrella useita vierailuita: Kanadasta tuotiin ostajia Suomeen katsomaan toiminnassa olevia ratkaisuja ja Suomesta vietiin yrityksiä tapaamaan potentiaalisia kumppaneita. Vierailut ovat olleet luonteeltaan erilaisia: markkinan ja potentiaalisten projektien kartoittamiseen tähtääviä pienimuotoisia vierailuja, ohjelman omia yritysvierailuja sekä Team Finland -delegaatioita. Kaikkia tarvitaan kehityskaaren eri vaiheissa.”

Työ on kantanut hedelmää. Uusia partnereita on löytynyt ja projekteja on syntymässä. Liidejä on tunnistettu noin 40, joista 10 on hyvässä vaiheessa. Useita metsäteollisuuden sivuvirtoihin liittyviä energiahankkeita on jo käynnistynyt, esimerkiksi paikallisesti työllistäviä biolämpöhankkeita, kaivos- ja sementtiteollisuuden energiantuotannon kehittämishankkeita, jätteiden hyödyntämisprojekteja sekä vähäarvoisen puun käyttöön liittyviä, suomalaista metsätalousosaamista hyödyntäviä hankkeita.

Toronton Green Cluster -yritysryppään osallistuminen Helsinki Energy Challengeen käynnisti kiinnostavan yhteistyön. Klusteri voi parhaimmillaan tarjota suomalaisyrityksille hyvän partneriverkoston ja yhteisiä tarjoamia Pohjois-Amerikan markkinoille. Kanadalaisyritykset voivat myös täydentää suomalaisyritysten tarjoamaa EU:n ja erityisesti Itä-Euroopan markkinoilla. Järjestämmekin Toronton verkoston kanssa yhteistyön valmistelu- ja tutustumistilaisuudet 20.-21.4.2021 otsikolla ”Decarbonizing heating and cooling in cities”.

Kanadaa 15 vuotta edellä

Business Finland avasi vuonna 2019 Torontoon toimiston, joka vauhdittaa mahdollisuuksiin tarttumista. Suomalaisyrityksiä energiasektorilla toimistossa auttaa Seppo Tossavainen. ”On ensiarvoisen tärkeää olla markkinalla paikan päällä tuntemassa liiketoimintaympäristö ja ylläpitämässä kontakteja”, Seppo kertoo. ” Olemme onnistuneet sitkeällä työllä herättämään alan kiinnostuksen Suomea kohtaan. Meidät tunnetaan nyt mielenkiintoisia ratkaisuja tarjoavana kumppanina ja yhteistyötä syntyy monella rintamalla."

"Kanada on tunnistanut olevansa näissä ratkaisuissa noin 15 vuotta Suomea jäljessä ja meiltä halutaan oppia.”

Suomalaisten energiaan liittyvien yritysten kannattaakin nyt katsoa Kanadan markkinaa vakavissaan, kysyntää on uusiutuviin energiamuotoihin, energiantuotantoon, biotekniikkaan ja liikennepolttoaineisiin liittyviin ratkaisuihin myös Kanadassa merkittävissä kaivos-, meri- ja metsäteollisuudessa. Koronakriisi on kiihdyttänyt alan murrosta ja digitalisaatiota.

”Muutos on tuonut mahdollisuuksia, jota nyt seuraamme tiiviisti ja jossa Suomella olisi huikea mahdollisuus. Koronan myötä kanadalaiset haluavat muuttaa kerrostaloista puutaloihin. Tämä nostaa mahdollisuuksia mm. biotalouden ja puurakentamisen parissa”, Seppo Tossavainen tiivistää.

Kiinnostaako Kanadan markkina? Tutustu markkinaraporttiimme

Market Opportunities -palvelusta löydät tämän hetkiset liiketoimintamahdollisuudet myös Kanadan markkinalla


Jos tarvitset markkinaraportista saavutettavuusdirektiivin mukaisen version, niin otathan yhteyttä Business Finlandiin verkkosivujemme kautta.