Siirry sisältöön
Uutinen 07.06.2021

Uusi energiakatselmuspalvelu pk-yrityksille käynnistyy elokuussa

Valtion energiatuki laajenee elokuussa 2021 koskemaan täysin uudenlaista energiakatselmusta, joka soveltuu pk-yrityksille, seurakunnille ja säätiöille. Vuosina 2021–2022 kokeiltava täsmäkatselmus on muita energiakatselmusmalleja vapaamuotoisempi.

Työ- ja elinkeinoministeriö tukee pienten ja keskisuurten yritysten sekä kuntien vapaaehtoisia energiakatselmuksia. Vuosina 2021–2022 pilotoitavan täysin uudenlaisen täsmäkatselmuksen toivotaan lisäävän pk-yritysten energiakatselmuksia ja vauhdittavan energiatehokkuustoimien toteuttamista.

Vapaampi toteutustapa lisää joustavuutta

Käyttöönotettavalla täsmäkatselmuksella kokeillaan uutta energiakatselmoinnin tapaa, joka antaa enemmän vapauksia selvityksen kohdistamiseen ja työn tulosten raportointiin.

Täsmäkatselmuksen sisällölle, toteutustavalle tai raportoinnille ei ole asetettu määrämuotoisia vaatimuksia, mikä poikkeaa muista energiakatselmusmalleista. Uutta on myös se, että selvityksen ei tarvitse kattaa kohteen koko energiankäyttöä, vaan tarkastelun voi keskittää todellisen tarpeen mukaan. Tarkasteluun voidaan ottaa esimerkiksi lämmitysjärjestelmä, ilmanvaihto tai teollisuudessa jokin tietty osa tuotannosta.

Täsmäkatselmus tähtää energiatehokkuuden parantamiseen, energiansäästöön, uusiutuvan energian lisäämiseen tai vähähiilisyyden saavuttamiseen. Päätavoite täsmäkatselmuksissa on löytää ja esittää taloudellisesti kannattavia ja toteutuskelpoisia toimenpide-ehdotuksia.

Täsmäkatselmuksen avulla halutaan mahdollistaa ja tukea energiatehokkuustoimien edistämistä kohteissa, joissa ei ole halua tai tarvetta selvittää kokonaisvaltaisesti energiankäytön tehostamismahdollisuuksia perinteisillä katselmusmalleilla.

- Uusi katselmustuote on joustavampi kuin aiemmat, joten se tulee varmasti herättämään asiakkaiden huomion ja lisäämään katselmushankkeiden määrää. Peruskatselmukset ovat olleet hyvin perinpohjaisia ja siksi myös erittäin työllistäviä. Tämä on saattanut vähentää käyttäjien kiinnostusta sinänsä tarpeelliseen selvitystyöhön. Uusi täsmäkatselmus on tarkemmin kohdistettavissa, ja se voidaan myös toteuttaa pienemmillä resursseilla ja nopeammin. Tämä on tärkeää nykyisinä hektisinä aikoina, toteaa Business Finlandin tuotepäällikkö Markku Mäkelä.

Rahoitusta jopa puolet työn kustannuksista

Valtion rahoitus täsmäkatselmukselle on 40‒50 prosenttia työhön hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista. Energiatehokkuussopimuksiin liittyneet pk-yritykset, seurakunnat ja säätiöt saavat selvitykselle korkeampaa 50 prosentin rahoitusta. Sitä voi hakea sähköisesti Business Finlandin kautta 16.8.2021 alkaen. 

Täsmäkatselmuksia voivat tehdä Motivan pätevöittämät energiakatselmoijat, jotka ovat suorittaneet siihen liittyvän verkkokurssin. Suomessa on runsaasti laadukkaita energiakatselmuksia tekeviä yrityksiä, joista katselmuksen tilaaja voi valita työlle tekijän. Lista yrityksistä löytyy Motivan verkkosivuilta.

Valtion omistama kestävän kehityksen yhtiö Motiva Oy hoitaa Energiaviraston toimeksiannosta energiakatselmusten edistämiseen, kehittämiseen ja seurantaan liittyviä tehtäviä yhteistyössä viranomaisten, katselmusten tilaajien ja energiakatselmoijien kanssa.

Lisätietoja

Motiva: Täsmäkatselmus

Johtava asiantuntija Tomi Kiuru, Motiva Oy
Puh. 09 6122 5009, tomi.kiuru (at) motiva.fi

Yli-insinööri Timo Vihavainen, Energiavirasto
Puh.029 5050 099, timo.vihavainen (at) energiavirasto.fi

Tuotepäällikkö Markku Mäkelä, Business Finland
Puh. 050 339 2516, markku.makela (at) businessfinland.fi