Siirry sisältöön
Uutinen 24.02.2021

Ydinenergia-alan innovaatioyhteistyöhön vauhtia kasvumoottorirahoituksella

FinNuclear ry kehittää yrityskumppaniensa kanssa kilpailukykyistä ja kansainvälisesti tunnettua ydinenergia-alan ekosysteemiä, johon haetaan mukaan myös uusia yrityksiä. Business Finland on myöntänyt ekosysteemin orkestrointiin kasvumoottorirahoitusta.

FINUELS-hankkeessa (FInnish NUclear Expert Lifecycle Services) kehitetään alan innovaatiotoimintaa sekä rakennetaan uusia yhteishankkeita ja yhteistarjoama-aihioita. Tavoitteena on myös ekosysteemin systemaattinen laajentaminen ja sen kansainvälisen ulottuvuuden rakentaminen.

Hankkeessa keskitytään seuraavan kahden vuoden aikana erityisesti seuraaviin liiketoimintakärkiin:

  • Ydinvoimalaitosten eliniänhallinta
  • Ydinvoimalaitosten käytöstäpoisto
  • Ydinjätehuolto

Lisäksi hankkeessa seurataan ja lisätään myös fuusioteknologian liiketoimintamahdollisuuksia erityisesti kansainvälisissä hankkeissa ns. ILO-toiminnan (Industrial Liaison Officer) kautta.

"Globaali vähähiilisyystavoite on lisännyt kiinnostusta vähäpäästöisiin energiantuotantomuotoihin", sanoo Smart Energy Finland -ohjelmaa vetävä Helena Sarén Business Finlandista. "Ydinvoima on noussut esiin merkittävänä vähähiilistämisen mahdollistajana. Erityinen kiinnostus on pienvoimaloihin, joita kehitetään kiivaasti eri puolilla maailmaa. Tarvetta maailmalla on myös käynnissä olevien laitosten elinkaaren hallintaan sekä vanhojen ydinvoimaloiden hallittuun purkuun ja ydinjätteen loppusijoitukseen. Suomella on vahva osaaminen alalla, ja ydinvoimasektori tarjoaa merkittävän viennin kasvupotentiaalin. Hanke sijoittuu myös hyvin Smart Energy Finland -ohjelman tavoitteisiin ja fokukseen", Sarén toteaa.

Ekosysteemin tiekartta tuo esiin uudet liiketoimintamahdollisuudet

FINUELS-hankkeessa on tarkoituksena seuraavan kahden vuoden aikana konkretisoida ekosysteemin tiekartta liiketoimintakärkien osalta sekä toimijoiden asemointi tiekarttaan huomioiden potentiaaliset liiketoimintamahdollisuudet. Eri liiketoimintakärjistä pyritään myös löytämään sopivia veturiyrityksiä.

Ekosysteemiä orkestroi ydinvoima-alan yhdistys, FinNuclear ry, fasilitoiden hankkeen toimijoiden välistä yhteistyötä sekä viestimällä hankkeesta eri sidosryhmille. Yrityskumppaneina hankkeessa ovat sen perustamisvaiheessa AFRY Finland Oy, AINS Oy, Astrock Oy, Clenercon Oy, Envirocase Oy, GTK, Kalliosuunnittelu Oy Rockplan Ltd., Konecranes Finland Oy, Plansor Oy, Telatek Service Oy, TVO Nuclear Service Oy ja VTT, jotka toimivat myös hankkeen rahoittajina yhdessä Business Finlandin ja FinNuclear ry:n kanssa.

Koska ekosysteemiä on tarkoitus laajentaa systemaattisesti, hankkeeseen ovat myös tervetulleita kaikki edellä mainituista liiketoimintakärjistä kiinnostuneet yritykset.

Lisätietoja

Marjut Vähänen, FinNuclear ry
marjut.vahanen (at) finnuclear.fi

FINUELS-hankkeen verkkosivut

Business Finland nimittää kasvumoottoreiksi yli miljardin euron uuteen liiketoimintaan tähtääviä liiketoimintaekosysteemejä. Business Finland tarjoaa kasvumoottoreille rahoitusta alustayhtiöiden pääomittamiseen ja ekosysteemien orkestrointiin.
Lue lisää kasvumoottoreista
Lue lisää Business Finlandin rahoituksesta kasvumoottoreiden orkestrointiin

Lue lisää Smart Energy Finland -ohjelmasta