Siirry sisältöön
Uutinen 28.04.2022

Kotimaisten matkailijoiden yöpymisiä 71 % enemmän kuin maaliskuussa 2021, ulkomaisia yöpymisiä kahdeksankertainen määrä

Kotimaisille matkailijoille kirjattiin 1,39 miljoonaa yöpymisvuorokautta ja ulkomaisille 0,38 miljoonaa vuorokautta maaliskuussa 2022.

Kotimaisten matkailijoiden yöpymisiä oli 71 % enemmän kuin vuoden 2021 maaliskuussa. Ulkomaisten yöpymisiä oli kahdeksankertainen määrä edellisvuoteen verrattuna. Yöpymisten kokonaismäärä maaliskuussa 2022 oli 5 % alhaisempi kuin maaliskuussa 2019 ennen koronapandemiaa. Luvut ovat Tilastokeskuksen majoitustilaston ennakkotietoja.

Viivakuvio kotimaisten ja ulkomaisten yöpymisten määrästä kuukausittain tammikuu 2018 – maaliskuu 2022. Ulkomaisten yöpymisten määrä alkoi vähitellen kasvaa vuoden 2021 jälkipuoliskolla koronapandemiasta aiheutuneen notkahduksen jälkeen. Kotimaisten yöpymisten määrä on kasvanut paikoin jopa pandemiaa edeltävää tasoa korkeammaksi.

 

Pääkohdat

  • Kotimaisten yöpymisten määrä ylitti pandemiaa edeltävän tason selkeimmin Lapissa, Pohjois-Pohjanmaalla ja Pirkanmaalla.
  • Ulkomaisten yöpymisten määrä oli kolmanneksen alemmalla tasolla kuin vuoden 2019 maaliskuussa.
  • Suurimmat ulkomaalaisten matkailijaryhmät olivat saksalaiset ja ranskalaiset. Ulkomaisten matkailijoiden yöpymisiä kirjattiin eniten Lapissa.
  • Hotellien käyttöasteet olivat 23 prosenttiyksikköä korkeammalla tasolla kuin viime vuoden maaliskuussa. Korkein hotellien käyttöaste oli Kainuussa.
  • Hotellihuoneen keskihinta oli 114 euroa maaliskuussa 2022. Keskihinnat ovat nousseet hieman pandemiaa edeltävää tasoa korkeammalle.

Lähde: Majoitustilasto, Tilastokeskus

Lisätietoja: Tilastopalvelu Rudolf, Visit Finland