Siirry sisältöön
Uutinen 25.05.2022

Ulkomaisten matkailijoiden yöpymisiä huhtikuussa nelinkertainen määrä edellisvuoteen verrattuna

Ulkomaisten matkailijoiden yöpymisiä oli huhtikuussa 220 000. Yli puolet yöpymisistä kirjattiin Uudellamaalla. Eniten ulkomaisia matkailijoita tuli Ruotsista.

Kotimaisille matkailijoille kirjattiin 1,38 miljoonaa yöpymisvuorokautta ja ulkomaisille 0,22 miljoonaa vuorokautta huhtikuussa 2022. Kotimaisten matkailijoiden yöpymisiä oli 90 % enemmän kuin vuoden 2021 huhtikuussa. Ulkomaisten yöpymisiä oli nelinkertainen määrä edellisvuoteen verrattuna. Eniten ulkomaisia yöpymisiä kirjattiin Ruotsista, lähes 27 000. Toiseksi eniten yöpymisiä oli Saksasta (21 000) ja kolmanneksi Britanniasta (14 500). Yöpymisten kokonaismäärä huhtikuussa 2022 oli samalla tasolla kuin huhtikuussa 2019 ennen koronapandemiaa. Luvut ovat Tilastokeskuksen majoitustilaston ennakkotietoja.Viivakuvio kotimaisten ja ulkomaisten yöpymisten määrästä kuukausittain helmikuu 2018 – huhtikuu 2022. Ulkomaisten yöpymisten määrä alkoi vähitellen kasvaa vuoden 2021 jälkipuoliskolla koronapandemiasta aiheutuneen notkahduksen jälkeen. Kotimaisten yöpymisten määrä on kasvanut paikoin jopa pandemiaa edeltävää tasoa korkeammaksi.

Pääkohdat

  • Kotimaisten yöpymisten määrä ylitti pandemiaa edeltävän tason kaikissa maakunnissa.
  • Kotimaisten yöpymisten määrä kasvoi suhteellisesti eniten Varsinais-Suomessa viime vuoden huhtikuuhun verrattuna.
  • Ulkomaisten matkailijoiden yöpymisiä oli lähes 40 % vähemmän kuin huhtikuussa 2019. Yli puolet ulkomaisten matkailijoiden yöpymisistä kirjattiin Uudellamaalla.
  • Hotellihuoneiden käyttöaste oli 46 %. Edellisvuoteen verrattuna käyttöaste on kasvanut eniten Etelä-Karjalassa, Pirkanmaalla ja Varsinais-Suomessa.
  • Hotellihuoneen keskihinta oli 107 euroa ja vuotta aiemmin se oli 90 euroa. Keskimäärin kalleimmat hotellihuoneet olivat Lapissa, 129 euroa.

Lähde: Majoitustilasto, Tilastokeskus

Lisätietoja: Tilastopalvelu Rudolf, Visit Finland