Siirry sisältöön
Uutinen 02.05.2022

AV-alan Kasvusopimuksen tavoitteet konkretisoituvat 16. toukokuuta Ruoholahdessa

Julkaisimme 20.4. järjestetyn ensimmäisen AV-alan Kasvusopimus -tilaisuuden jälkeen kyselyn niistä tulevaisuuden tavoitteista, jotka Kasvusopimuksessa tulisi asettaa suomalaiselle AV-alalle. Näistä on nyt valikoitunut neljä pidemmän aikavälin tavoitetta kyselyn vastausten, alalle tehtyjen tutkimuksien, sidosryhmäkeskusteluiden sekä ensimmäisen AV-alan Kasvusopimus -tilaisuudessa esitettyjen näkemysten perusteella.

Kysyimme audiovisuaalisen toimialan yrityksiltä ja organisaatioilta näkemyksiä tulevaisuudesta. Kuusi tavoitetta tulevaisuudelle arvioitiin seuraavasti asteikolla 1-5:

  1. Av-alan liikevaihto on kaksinkertaistunut vuoteen 2028 mennessä (keskiarvo 4,14)
  2. Suomi on vuonna 2028 triplannut av-alan kansainvälisen myynnin (keskiarvo 4,10)
  3. Vuonna 2028 Suomessa on toimiva av-alan toimintaympäristö ja infrastruktuuri (keskiarvo 4,04)
  4. Suomi on vuonna 2028 maailman vastuullisin tuotantomaa. (keskiarvo 4,02)
  5. Suomi on av-alan murroksen globaali edelläkävijä (keskiarvo 3,26)
  6. Suomalainen sisältö on globaalin striimauspalvelun katsotuin vuonna 2028 (keskiarvo 3,08)

Projektiryhmä sai myös paljon avointa palautetta ja ideoita. Kyselyn tarkemmista tuloksia pääset kuulemaan lisää seuraavassa Kasvusopimus-tilaisuudessa 16.5. Ruoholahdessa.

Kyselyn vastauksien lisäksi Kasvusopimuksen tulevaan suuntaan on vaikuttanut sidosryhmähaastattelut, avoin Kasvusopimus-tilaisuus 20.4. sekä toimialalla aikaisemmin teetetyt tutkimukset. Tältä pohjalta on tarkennettu neljä pidemmän tähtäimen tavoitetta. Nämä valitut tavoitteet muodostavat Kasvusopimuksen toimintamallin ja toimivat myös ohjaavina teemoina 16.5. järjestettävän työpajan työskentelyssä.

Tavoite 1: Kasvua tukeva tuotantoympäristö ja infrastruktuuri

Työpajassa käsitellään mm. sitä, millainen on julkisten toimijoiden rooli ja työnjako, kuinka pirstaloituneelle toimialalle luodaan tapa käydä dialogia tehokkaasti, onko edunvalvonta toimiva ja järjestäytynyt niin, että toimiala pystyy viestimään yhtenäisesti, ja kuinka alalla edistetään yhtenäisen näkemyksen löytymistä.

Tavoite 2: Suomi on maailman vastuullisin tuotantomaa

Työpajassa pohditaan, mitä vastuullisuus tarkoittaa kaikessa laajuudessaan, mitä on AV-alan taloudellinen, sosiaalinen ja ympäristövastuu, miten vastuullisuus auttaa saavuttamaan muita alalle asetettuja tavoitteita, ja miten vastuullisuudesta voidaan tehdä Suomen kilpailuetu maailmalla.

Tavoite 3: Business growth from global markets

The third workshop will be held in English. In this workshop we will discuss the following themes: Growth paths for production companies to expand from domestic market to international market, strategies to build networks and find partners, the skills needed for international market (marketing, sales, client acquisition, differentiation), IP ownership and commercialization, how to secure sufficient financial and creative resources to development phase.

Tavoite 4: Suomi on AV-alan globaalin murroksen edelläkävijä

Työpajassa mietimme, miten tunnistamme olennaiset muutokset riittävän ajoissa, miten voimme luoda Suomeen ketterän kokeilukulttuurin, mitä meille tarkoittaa metaverse, web3 tai NFT:t, ja millaista AV-alan kasvua auttavaa osaamista Suomesta löytyy. Keskustelemme myös siitä, millaisissa murroksissa meidän tulee olla mukana, ja mitkä ovat niitä asioita, joissa voisimme olla edelläkävijöitä ja suunnannäyttäjiä.

Kasvusopimus-työpaja 16.5. on tarkoitettu toimialalla työskenteleville yrityksille, organisaatioille ja edunvalvonnan edustajille. Voit lukea lisää 16.5. järjestettävästä avoimesta työpajasta tapahtuman sivuilta.